אישור הסכם גירושין עו״ד אסתר שלום עורך דין גירושין עורך דין דיני משפחה

אישור הסכם גירושין

לייעוץ ראשוני
חייגו עכשיו:

052-970-6731

תוכן עניינים

הסכם גירושין הינו הסכם שנועד להסדיר את סיום הנישואים והיחסים בין בני זוג. הסכם כולל את עצם ההסכמה להתגרש ולתת את הגט מבחינה הלכתית. כמו כן, את הסדר כל העניינים הנלווים לגירושין. כגון חלוקת הרכוש המשותף, תשלום מזונות לאשה ולילדים, וקביעת המשמורת על הילדים וזמני שהות. בשונה מרוב ההסכמים, על מנת שהסכם גירושין ייכנס לתוקף, אין די בכך שבני הזוג יערכו אותו ויחתמו עליו בהתאם לדיני החוזים (בכפוף לדרישות המסויימות וגמירות הדעת). עליו גם לקבל לשם כך את אישור בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה. וזאת לפי סעיף 2 לחוק יחסי ממון, התשל"ג-1973.

בהקשר זה חשוב להבין שאישור הסכם גירושין לא ייעשה באופן אוטומטי על ידי בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה. רק לאחר שהם בדקו ווידאו היטב ששני הצדדים עשו את ההסכם מרצונם החופשי והמלא. כמובן, מתוך הבנה של משמעותו ותוצאותיו. בנוסף, על הערכאה השיפוטית לבדוק בין היתר שההסכם גם איננו מקפח חלילה את אחד הצדדים את ילדיהם המשותפים.

אישור ההסכם על ידי בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה הוא שהופך, איפוא, את ההסכם לבעל תוקף מחייב. הוא אף מקנה לו תוקף כשל פסק דין. משמעות מתן התוקף להסכם כשל פסק דין הינה שניתן לאכוף את ההסכם במידה שהוא מופר על ידי אחד הצדדים, כשם שניתן לאכוף פסק דין. וזאת לרבות באמצעות לשכות ההוצאה לפועל. בנוסף ניתן לאכוף אותו באמצעות המוסד לביטוח לאומי, במקרה של הפרת הסכם גירושין בעניין תשלום המזונות.

כיצד פותחים תיק לאישור הסכם גירושין

לצורך אישור יש לפנות למזכירות בית הדין הרבני או לבית המשפט. מדובר בבית המשפט שבתחום שיפוטו נמצא מקום מגורים המשותף של שני הצדדים. זה במידה שהם עדיין גרים יחדיו. או מקום מגורים משותף האחרון וזה במידה שהם גם נפרדו פיזית. יש לפתוח אצלה תיק לאישור הסכם גירושין.

לצורך פתיחת תיק אישור הסכם גירושין בבית הדין הרבני, יש להגיש את המסמכים הבאים:

  1. טופס בקשה לאישור הסכם גירושין.
  2. העתק הסכם הגירושין החתום.
  3. העתק תעודת הזהות, כולל ספח מעודכן.
  4. אישור בדבר תשלום האגרה בגין פתיחת התיק לאישור הסכם גירושין. למעט במקרה שבו כבר שולמה על ידי אחד הצדדים אגרה עבור הליך בבית הדין הרבני לפני שהצדדים הגיעו להסכם הגירושין. אז אין צורך בתשלום אגרה.

לצורך פתיחת תיק לאישור הסכם בבית המשפט לענייני משפחה, יש להגיש את המסמכים הבאים:

  1. בקשה משותפת של שני הצדדים לאישור הסכם גירושין (אין טופס או נוסח מחייב לבקשה).
  2. העתק הסכם גירושין חתום.
  3. אישור בדבר תשלום האגרה בגין פתיחת התיק לאישור הסכם הגירושין.

הדיון בבקשה לאישור הסכם גירושין

אחרי הגשת הבקשה לאישור הסכם גירושין, מזמנת מזכירות בית הדין/בית המשפט את שני הצדדים לדיון בבקשה. עליהם להגיע אליו כשהם מצוידים בתעודות זהות.

מטעמי צנעת הפרט, וכמקובל בתיקי משפחה, הדיון בבקשה זו נערך בדלתיים סגורות. בנוכחות שני הצדדים ובאי כוחם (עו"ד או טוען רבני) בלבד.

כפי שצוין לעיל, הליך אישור הסכם גירושין איננו נעשה באופן אוטומטי. על בית הדין/בית המשפט לוודא תחילה שכל אחד מהצדדים חתם עליו מרצונם החופשי (ולא עקב לחץ בלתי הוגן של הצד השני). עליו גם להסביר להם את משמעות ההסכם כדי לוודא שהם מבינים היטב את תוכנו והשלכותיו. בנוסף, בית הדין/בית המשפט יתמקד במיוחד בהוראות שנוגעות לילדים המשותפים. בי הדין יוודא שההסכם איננו מקפח אותם, חלילה, כמו גם את אחד הצדדים להסכם.

במידה שבית הדין/בית המשפט סבור שיש מקום לתקן את הוראות ההסכם או לשנות אותו, הוא מוסמך לעשות כן. כמו כן מוסמך להתנות בכך את אישור ההסכם על ידו.

ככל שבית המשפט הגיע למסקנה שניתן לאשר את ההסכם, הוא יאשר אותו, ויתן להסכם תוקף מחייב כשל פסק דין.

אם הסכם הגירושין אושר על ידי בית הדין הרבני, בית הדין גם יקבע מועד לצורך עריכת הגירושין וסידור הגט.

אם ההסכם אושר על ידי בית המשפט לענייני משפחה, יש להגיש את הסכם הגירושין המאושר גם לבית הדין הרבני. זאת לצורך עריכת הגירושין ולצורך סידור הגט על ידו.

שינויים בהסכם גירושין לאחר אישורו

יש אפשרות לערוך שינויים מסוימים בהסכם הגירושין או לתקן אותו גם לאחר שהוא אושר. לשם כך יש צורך לפנות שוב לערכאה השיפוטית. כלומר, בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה, שאישרה אותו מלכתחילה. יש להגיש בפניה בקשה לשינוי או תיקון הסכם גירושין. לא ניתן לשנות בבית המשפט לענייני משפחה הסכם גירושין שאושר על ידי בית הדין הרבני. נכון גם ההפך.. על מנת שהבקשה תתקבל, יש להוכיח שקיימת עילה שמצדיקה את שינוי הסכם הגירושין. כך, לדוגמא, לא ניתן לשנות את סעיפי ההסכם שנוגעים לסכום המזונות. כמו כן, לא ניתן לשנות קביעת משמורת הילדים וזמני שהות מבלי שהוכח "שינוי נסיבות מהותי" ביחס לנסיבות ששררו במועד עריכת ההסכם.

במקרים מסוימים, אם כי חריגים ומשמעותיים, ניתן גם לבטל הסכם גירושין לאחר שאושר. וגם לשם כך יש לפנות שוב לערכאה השיפוטית. לבית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה, שאישרה אותו מלכתחילה. כדי להגיש תביעה לביטול הסכם גירושין שאושר, יש להוכיח קיומה של עילת ביטול שמצדיקה זאת. מדובר בעילות הביטול של הסכמים רגילים לפי דיני החוזים. כגון עושק, מרמה, חוזה למראית עין, וכיו"ב, או מקרה שבו בית הדין/בית המשפט אישרו את ההסכם הגירושין באופן פורמאלי בלבד, ומבלי שהם וידאו קודם לכן שהצדדים חתמו עליו מרצונם החופשי, ושהם מבינים היטב את תוכנו ותוצאותיו.

שתפו את המאמר לחברים:
Email
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Facebook

כתבות נוספות בנושא

כינוס נכסים

בהליך גירושין, על מנת למכור נכס מקרקעין משותף של בני זוג, יש לקבל תחילה פסק דין (בהסכמה או שלא בהסכמה)

קרא עוד »

ייפוי כוח מתמשך

אם יש משהו שלמדנו בתקופה האחרונה שהחיים אינם צפויים ואנו עלולים למצוא את עצמנו בסיטואציות מורכבות שלא הכרנו. היום יותר

קרא עוד »
דילוג לתוכן