אישור הסכם ממון

לייעוץ ראשוני
חייגו עכשיו:

ככלל, חוזה משפטי מחייב את הצדדים לו מרגע חתימתם עליו. אולם, הסכם ממון לא יהיה בר תוקף אם לא עבר אישור של ערכאה משפטית או אימות של נוטריון. היות שמדובר על חוזה בין בני זוג, הדבר יוצר חשש כי הופעל לחץ על מי מהצדדים לחתום על ההסכם. לכן, יש צורך בהליך אימות או אישור הסכם ממון כדי שזה יהיה תקף משפטית.

מהו הסכם ממון?

זהו חוזה הנערך בין בני זוג. בו הם מסדירים את חלוקת הנכסים ביניהם למקרה של פרידה. ההסכם מאפשר לכל אחד מהצדדים להגן על הרכוש עמו הגיע אל הקשר. וכן, לוודא כי אם יחליטו בעתיד להיפרד, חלקו ברכוש המשותף מובטח ונקבע מראש. חוזים משפטיים נחתמים בדרך כלל לצורך עסקי. יחסי ספק – לקוח, יחסי עובד – מעביד, חברה – משקיע וכיו"ב. אולם כאן מדובר על בני זוג שעורכים חוזה ביניהם. משכך, קבע המחוקק הליך אישור הסכם ממון המבקש לוודא את גמירות הדעת של הצדדים בדבר ההסכם. מבקש לוודא כי הם מבינים את משמעויותיו וכי חתמו עליו מתוך רצון חופשי.

מדוע צריך לאשר הסכם ממון?

אחד העקרונות המנחים בדיני חוזים הוא כי צדדים שערכו ביניהם חוזה, עשו כן מתוך הבנה מלאה של השלכותיו ומתוך רצון חופשי. ככלל, חתימתם על ההסכם תהווה ראייה לכך. כשמדובר על הסכם ממון התמונה קצת מורכבת יותר. זה משום שהצדדים לו הם בני זוג המנהלים קשר אינטימי. במצב שכזה, סבר המחוקק, עלול להיפגע הרצון החופשי משום שאחד מהצדדים יכול להפעיל לחץ על האחר. לעיתים אף משפחתם של בן או בת הזוג, הם אלו אשר דחפו לעריכת ההסכם. על כן נקבע בחוק, כי אין די בחתימת בני הזוג על הסכם ממון. נקבע כי הוא יהיה בעל תוקף משפטי רק לאחר אימות או אישור ההסכם. מהם ההבדלים בין השניים? נסביר להלן.

נשמח להיות בקשר

אישור הסכם ממון – הכיצד?

כאשר בני הזוג ערכו הסכם ממון בעודם נשואים, עליהם לפנות אל בית המשפט לענייני משפחה או אל בית הדין הרבני אשר יאשר את ההסכם ביניהם. אישור זה נותן להסכם מעמד של פסק דין. לעומת זאת, כאשר מדובר על זוגות שטרם נישאו כמו לדוגמא הסכם ממון ידועים בציבור, הם לא מחויבים לפנות לערכאה משפטית. הם רשאים להגיע למשרדו של נוטריון לצורך אימות חתימה על ההסכם. בשני המקרים המטרה היא זהה. המטרה היא לוודא כי בני הזוג מבינים את הוראות ההסכם וכי הם רוצים לחתום עליו מתוך הסכמה מלאה וכנה שלהם. הן בית המשפט והן הנוטריון מבקשים לוודא כי לא הופעל על מי מבני הזוג כל לחץ או כפייה לחתום על ההסכם. לוודא כי הם שלמים עמו ומבינים את השלכותיו. חשוב לציין, כי כל שינוי שבני הזוג מבקשים לערוך בהסכם מצריך קבלת אישור הסכם ממון מחדש.

האם ניתן לבטל הסכם ממון?

אנו מבינים כי מערכת המשפט אינה רואה בהסכם ממון כחוזה רגיל. זאת בשל כך כי הצדדים לו הם בני זוג ולא אנשים בעלי אינטרס עסקי נטו. על כן, תוקפו מותנה כאמור בהליך של אימות של נוטריון או אישור של בית משפט. הגורמים האלה נועדו להבטיח כי הצדדים מבינים את משמעות ההסכם וחותמים עליו מרצון מלא. משכך, ביטול הסכם ממון באופן חד צדדי הוא נדיר מאוד. הצד המבקש לבטל אותו יידרש להוכיח כי נפל פגם מהותי בחוזה עצמו ובהליך אישור ההסכם. משימה זו מורכבת במיוחד כאשר ההסכם קיבל את אישורה של ערכאה משפטית. זה משום שאז הוא בעל מעמד של פסק דין ויהיה קשה מאוד אפוא לערער על תוקפו.

זקוקים לסיוע? זה הזמן ליצור איתי קשר
או חייגו עכשיו: 052-970-6731

אישור הסכם ממון – שאלות ותשובות

ישנן שתי ערכאות המוסמכות לאשר הסכמי ממון: בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני. על בני הזוג להגיש את ההסכם לאחת מן הערכאות הללו אשר תאשר את ההסכם ותיתן לו תוקף של פסק דין.

ניתן להצביע על שתי סיבות עיקריות. האחת, כי הצדדים להסכם הם בני זוג ולכן יש לוודא כי הם ערכו את ההסכם מרצון חופשי ולא בשל לחץ משפחתי. הסיבה השנייה היא כי להסכם ממון השפעות מהותיות על עתידם ורווחתם הכלכלית של בני הזוג ולכן חשוב לוודא כי הם מבינים את השלכות ההסכם.

אם בני הזוג החלו לפעול על פי הוראות ההסכם, ייתכן מאוד כי הוא יקבל תוקף משפטי גם אם הוא לא עבר הליך של אישור הסכם ממון.

בית המשפט לענייני משפחה לא יאשר הסכם ממון שתנאיו בלתי סבירים, מנוגדים לתקנת הציבור וכיו"ב. בית הדין הרבני עלול לדחות בקשה לאישור ההסכם אם הוא כולל הוראות המנוגדות להלכה.

כאשר בני הזוג עורכים הסכם ממון לפני הנישואין, הם אינם חייבים לפנות לבית משפט ורשאים להגיע לנוטריון אשר יאמת את חתימותיהם על גבי ההסכם. אולם, כאשר הסכם ממון נערך לאחר הנישואין, ישנה חובה לאשרו באחת מן הערכאות המשפטיות.

זקוקים לסיוע? זה הזמן ליצור איתי קשר
או חייגו עכשיו: 052-970-6731
דילוג לתוכן