ביטול הסכם גירושין

ביטול הסכם גירושין

לייעוץ ראשוני
חייגו עכשיו:

052-970-6731

תוכן עניינים

מעטות הפעמים בהן גירושין מוגדרים כעניין פשוט ונעים. עניין אשר לא גבה מחיר נפשי ו/או כלכלי כבר מהמעורבים בו. בהתאם, הגעה להסכם הגירושין היא מלאכה אשר כרוכה בזמן רב. כמו גם בהיעזרות בסבלנות ופשרות רבות. בטרם לבסוף עולה בידיו של המתגרש להגיע להיפרדות מחייו של בן/ת הזוג עד כמה שניתן. לאפשר לבני הזוג לצאת לדרך חדשה.

בהמשך לכך, אף על פי כי מדובר בהליך קשה, לעתים בשל נסיבות ייחודיות אשר כוללות אי הסכמה של מי מבני הזוג או של שניהם יחדיו, אין מנוס מלהגיש פניה בשלב אוחר מצד בני הזוג לעבר בית המשפט. פניה אשר כוללת בקשה מן האחרון כי ידון מחדש בעניינם ויחל שינויים בהסכם גירושין אשר כרתו בעבר או להביא לביטול הסכם גירושין כלל.

המניע לפניה זו של ביטול הסכם גירושין או שינויו הוא לרוב טענות בגין חוסר הוגנות אשר מעוגן בהסכם הגירושין שנחתם בעיתו. דרישה לעשיית צדק או לתיקונה של טעות. אך אילו חשבתם לרגע שמדובר במהלך פשוט וקליל, טעות בידכם. שכן, מדובר בשינוי ועריכת חוזה מורכבים, אשר מצריכים ידע מוקדם וגדול ככל שאפשר בסוגיה. לפיכך, במאמר הקרוב נדון במידה רבה בצעדים הכרוכים בביטול הסכם גירושין. כמו גם באופיו של צעד שכזה.

ייחודו של הסכם גירושין בהיבט המשפטי

ראשית חשוב לציין כי הסכם גירושין דינו כמו כל הסכם משפטי אשר נכרת.יש להתבונן ולדון בו כחוזה לכל דבר ועניין. זה בכדי להבין את הדקויות הרלוונטיות לאופן בו הערכאות השיפוטיות רואים את הסכם הגירושין. כלומר, בתי המשפט

למרות זאת, להסכם גירושין ישנם מאפיינים ייחודיים אשר מבדילים אותו משאר ההסכמים. זה כיוון שאישור הסכם גירושין מצריך את אישורו של בית המשפט. רק משקיבל את ברכתו של האחרון – הוא נהפך לתקף ובעל מחויבות. זאת לעומת הסכמים רגילים אשר די בחתימת הגורמים המעורבים בהם בכדי לאשרם.

עילת ביטול הסכם גירושין

הסכם הגירושין נבדל לא רק באישורו אלא גם בביטולו. זאת מכיוון שבניגוד לחוזה רגיל אשר בכדי לבטלו יש צורך להוכיח כי אחד מן התנאים לביטול הסכם התקיימו, בהסכם גירושין נאלץ העותר להציג הצדקה נוספת. הצדקה אשר בעלת משקל רב יותר.

זאת מכיוון שהסכם הגירושין מהווה לבסוף חוזה אשר חתומים עליו 2 הצדדים.בין אם הושג בדרכי נועם או שמא בהכרעת בית המשפט שחלט סוגיה עבור בני זוג בטרם חתימתם. וודאו עימם הבנתם של הסכם זה, על כלל השלכותיו.

לפיכך, אילו עצם הדיון המחודש בעריכתו של הסכם זה, אשר היווה הסמכה חתומה של שני הצדדים, היה נעשה כלאחר יד, היו מאבדים הסמכי גירושין מתוקפם וממידת חשיבותם. מעין הפרת חוזה בחסות החוק. לכן, רק כאשר יש הצדקה אמיתית לעיון מחודש ועריכת תנאי ההסכם, יוכל מי מהצדדים או אפילו שניהם יחדיו, לשנותו שנית.

נסיבות אשר באמצעותן ניתן לבקש ביטול הסכם גירושין

בכדי לשכנע ערכאה שיפוטית כי קיים צורך בבחינה מחודשת עד כדי פסילה של הסכם אשר נוסח ואושר בעבר, העותר מוכרח להציג ראיות או נסיבות אשר מהוות פגם בהסכם הישן. לפיכך, סיבה מוצדקת לשנותו. כלומר, אילו העותר יוכיח כי בהסכם עצמו מעוגנת הטעיה, מרמה או סעיף אשר אינו עולה בקנה אחד עם מערכת החוק בישראל, יוכל בית המשפט לדון מחדש בעניין הסכם זה.

כמו כן, כאשר הסכם הגירושין נחתם מבלי שאחד מבין הדיינים השונים הבהיר לכל אחד מן הצדדים את ההשלכות הרלוונטיות להסכם זה ונגררותיו העתידיות, די בכך גם כן בכדי להצדיק עריכה מחדש. לחילויפן, ביטול הסכם גירושין.

זאת ועוד, כי כאשר נחתם ההסכם תחת מנופי לחץ אשר הפעיל מי מבין בני הזוג על משנהו, כמו גם כאשר אחד החותמים אינו היה בעל כושר שיקול דעת מספק בשביל לחתום על הסכם שכזה בשעתו. זה כפי שלעתים קורה כאשר אחד מבני הזוג אינו צלול בנפשו בעת המעמד. די בכך בכדי להצדיק עריכה מחודשת.

בנוסף לכך, אילו יצליח העותר להוכיח כי בוצעה הטעיה או מרמה, כמו גם עושק או כפיה וקיפוח מצד בית המשפט ו/או גרושתו/ה, עלולה עתירתו להתקבל ולהתבטא בכך שיורה בית המשפט על ביטול הסכם גירושין.

ביטול סעיפים נקודתיים בשל נסיבות מסוימות

בשל המסובכות המשפטית הרבה שנלוות לצעד שכזה, מסובכות אשר בליבתה ביטול הסכם גירושין אשר לאורו זוג לשעבר מתנהל לעתים גם שנים רבות, נוהג בית המשפט בפעמים רבות בהן אישר לדון מחדש בהסכם גירושין, לשנות סעיף אחד או מקצת מן ההסכם. זה בעודו שומר על השלד הראשי.

בכך למעשה מתאפשר לעותר אשר חש כי נעשה לו עוול אשר מגולם בהסכם הישן, לעתור ולדרוש את חלקו אשר נמנע ממנו. זאת מבלי הצורך לערוך את כלל ההסכם מחדש. זהו הליך אשר כפי שהעותר מודע לו הינו ארוך קשה וגובה מחיר נפשי וכלכלי כאחד.

דוגמה לביטול סעיפים בהסכם גירושין על רקע נסיבות חדשות

דוגמה למקרה שכזה ניתן לראות במספר תקדימים אשר לעתים מתפרסמים בעקבות עררים אשר מוטלים על הסכמי גירושין. עררים הללו לרוב מוטלים הן בשל העובדה שבעת ההסכם אינם היו מודעים למלוא ההשלכות שלו, או כמו גם בעקבות חשיפת חומר ראייתי חדש אשר משנה במידה רבה את נכונותו כמו גם מידת הצדק אשר ההסכם מגלם.

דוגמה לביטול סעיפי ממון

לדוגמה, בהנחה ואישה התגרשה מבעלה אשר בשל עיסוקו נעדר רבות מן הבית גם כאשר היו נשואים, מגלה לאחר מכן כי חלק ניכר מן הזמן אשר בו היה בעבודתו הוא למעשה בגד בה עם אישה נוספת.

אותה אישה יכולה לטעון כי הסכם הגירושין אשר כרתה עימו בזמנו, על אף שנעשה ברוח טובה ומתוך כוונה אמיתית לסיים את מערכת היחסים ביניהם על הצד הטוב ביותר, אינו משקף את המצב כהווייתו. לפיכך היא מעוניינת בביטול הסכם גירושין. או עריכה מחדש של סעיפי חלוקת הממון ביניהם.

זאת מכיוון שכידוע לעתים בית המשפט נוקט עמדה בנוגע לסעיפיו השונים של הסכם הגירושין. זאת בהתאם לנסיבות אשר הובילו לגירושין מלכתחילה. לפיכך, כאשר האישה טוענת לבוגדנות או מרמה מצד בעלה לשעבר, אשר הוליך אותה שולל וזכה בשל כך ליחס מועדף או מקל יותר בהסדר חלוקת הממון, היא רשאית להטיל ערר על הסכם הגירושין. היא רשאית לדרוש חלוקת ממון מחודשת בהתאם לנסיבות שזה עתה נגלו לה ולבית המשפט.

דוגמה לביטול סעיפי משמורת

כמו כן, לעתים מתגלה לאחד מן המתגרשים בשלב מאוחר יותר כי לאורך כל שלב הנישואין או משהתגרשו, מקיים אחד מהם אורח חיים פלילי. אורח חיים אשר מסכן ועלול לפגוע בטובת הילד אשר נמצא תחת חסותו למשך פרקי זמן מסוימים. זמנים בהתאם להסכם המשמורת אשר סוכם בינם.

כתוצאה מגילוי שכזה, רשאי ההורה השני לבצע פניה לבית המשפט. רשאי לבקש ממנו להפקיע או לשנות את הסדרי המשמרות לתצורה שכזו אשר תשקף ותכיל את הנסיבות החדשות אשר ידועות לכלל הצדדים. נסיבות אשר לא היו ידועות בעת כריתת ההסכם.

בדיקות הכרחיות כתחלופה לביצוע ביטול הסכם גירושין

כפי שניתן להבין מכלל ההליך המשפטי אשר קרוי גירושין, שלל השלבים בו מסובכים ובעלי חשיבות כרונולוגית רבה. ככאלה, רצוי בטרם חותמים על הסכם גירושין לפנות לייעוץ ערוך דין גירושין ולבצע את מירב הבדיקות האפשריות בכדי להבטיח כי לא יתעורר צורך עתידי בידי מי מצד המתגרשים לערוך או אפילו להעלות בדעתם כי יאלצו לבצע ביטול הסכם גירושין עתידי.

בדיקות שכאלו כוללות לרוב שאילת שאלות נוקבות. אלות אשר תשובות בנוגע להם ניתן לציין בפרוטוקול או בחוזה עצמו. כמו גם עיגון מוקדם של סעיפים אשר יהוו בעתיד תקדימים לביטול ההסכם או לפיצוי אלו מן הצדדים בסכום או באופן אשר יוגדר מראש.

ביטול הסכם גירושין כצעד מורכב אך הכרחי

הסכם גירושין הינו מסמך מחייב ובעל חשיבות רבה. כזה אשר הושג בפשרה ובעודו מאושר על ידי 2 הצדדים. כמו גם על ידי סמכות שיפוטית חיצונית בעת החתימה. לכן, כמסמך מחייב שכזה, הוא ראוי להתייחסות מחמירה. התייחסות שרואה באשר הוגדר בו הלכה למעשה. לא כמסמך אשר מושתת על חותמת גומי.

עם זאת, לעתים בשל נסיבות אשר המתגרש/ים לא מסוגל/ים לצפות מראש כמו גם להיחשף להם בשעת כריתת ההסכם, עלולים להיווצר תקדימים חשובים. כאלה אשר די בהם בכדי לשנות במידה רבה את אופיו ותוקפו של הסכם הגירושין. לחילופין, להביא לביטול הסכם גירושין. כי שינוים יכול במידה רבה להגביר את מידת הצדק אשר נלווית להסכם.

זאת בנוסף למקרים בהם ההסכם נעשה שלא כצדק. באמצעות מנופי לחץ ומניפולציות אשר אינם חוקיים, וככאלה ראוי שיבוטלו או יקבלו מענה הולם או בנוסף למקרים כשיש הפרת הסכם גירושין מצד אחד מבני הזוג.

לבסוף, אף על פי כי מדובר בציונו של המובן מאליו, ראוי לבצע עריכה של הסכם זה בדיוק כמו שנעשתה כריתתו. כלומר, בסיוע משפטי מהמעלה הראשונה אשר כרוך בשירותיו של עורך דין מקצועי לענייני גירושין. כזה אשר יכול לסייע לכם לצלוח את עצם פתיחתה של תיבת פנדורה שהייתם בטוחים כי נעלתם לעולמים.

שתפו את המאמר לחברים:
Email
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Facebook

כתבות נוספות בנושא

כינוס נכסים

בהליך גירושין, על מנת למכור נכס מקרקעין משותף של בני זוג, יש לקבל תחילה פסק דין (בהסכמה או שלא בהסכמה)

קרא עוד »

ייפוי כוח מתמשך

אם יש משהו שלמדנו בתקופה האחרונה שהחיים אינם צפויים ואנו עלולים למצוא את עצמנו בסיטואציות מורכבות שלא הכרנו. היום יותר

קרא עוד »
דילוג לתוכן