בקשה צו קיום צוואה אסתר שלום משרד עורכי דין

בקשה לצו קיום צוואה

תוכן עניינים

אנשים רבים עורכים צוואה במהלך חייהם, בה הם קובעים את זהות היורשים שלהם ומפרטים מהם הנכסים אשר הם מורישים לכל יורש. לאחר פטירתו של אדם שהותיר אחריו צוואה, יורשיו יידרשו לקבל צו קיום צוואה, על מנת שניתן יהיה לחלק את נכסי העזבון. קבלת הצו כרוכה בהגשת בקשה אל הרשם לענייני ירושה.

הגשת בקשה לצו קיום צוואה

מימוש עזבונו של אדם שנפטר מחייב את קבלת אחד מאלו: צו קיום צוואה, כאשר ישנה צוואה וצו ירושה, בהעדר צוואה. כל יורש רשאי להגיש את הבקשה, כאשר עליו לצרף אליה מסמכים שונים, כפי שדורש החוק. הבקשה תוגש אל הרשם לענייני ירושה ומשהתקבלה, תתפרסם הודעה על הגשתה בעיתונות. זאת על מנת לאפשר למי שמעוניין בכך, להגיש התנגדות למתן הצו, למשל בשל טענה כי הצוואה מזויפת, כי המוריש לא היה כשיר לערוך צוואה וכיו"ב. אם הוגשה התנגדות, יעבור הליך זה אל בית המשפט לענייני משפחה, אשר ידון ויכריע: הצוואה תקינה ויש לתת את הצו המבוקש או הצוואה פסולה והעזבון לא יחולק על פיה. ככל שלא הוגשה התנגדות, יונפק הצו ליורשים והם יוכלו להעביר את הנכסים שקיבלו בצוואה על שמם.

עלות עריכת הבקשה

עבור עריכת צוואה סטנדרטית, שכר הטרחה של עורך הדין יהיה בדרך כלל סביב כמה אלפי שקלים. אולם, כאשר מדובר על מקרה מורכב של בקשה לצו קיום צוואה, ההליך יתייקר בהתאם לנסיבות העניין. למשל כשיש קושי באיתור חלק מן היורשים, סביר להניח כי יהיה צורך לשכור את שירותיו של חוקר פרטי, אז מטבע הדברים, תתווסף עלות כספית לטיפול. איתור היורשים נדרש משום שעל פי החוק, היורש המגיש את הבקשה לקבלת הצו, מחויב לצרף לה אישור חתום על ידי כל היורשים כי הם מודעים לכך כי הוגשה בקשה כאמור. לחילופין, על הבקשה לכלול אישור על שליחת הודעה בדואר רשום ליורשים על כך. לשם מילוי חובה זו, הרי שעליו שעל המבקש לאתר את כל הזכאים טרם הגשת הבקשה.

פנייה לעורך דין צוואות וירושות

צו קיום צוואה נדרש ליורשים על מנת לממש את העזבון ולהעביר את הנכסים לבעלותם. מכאן, כי ליורשים יש אינטרס מובהק כי תוגש בקשה לצו קיום צוואה בהקדם ותטופל ביעילות האפשרית. לכן כדאי להיעזר בעניין זה בעורך דין מומחה ובעל ניסיון, אשר יבצע את כל הפעולות הנדרשות ויפעל לקבלת הצו מוקדם ככל שניתן. בעת פנייה לעורך הדין, יסביר הוא אלו מסמכים נדרשים לצורך הגשת הבקשה, ביניהם למשל תעודת פטירה וכמובן מסמך הצוואה. לאחר שיהיו בידו, יכין הוא את הבקשה, יגישה אל הרשם לענייני ירושה ויעקוב אחר שלבי הטיפול עד לקבלת הצו. ככל שתוגש התנגדות לצוואה, כפי שהסברנו לעיל, עורך הדין ייצג את היורשים וכאשר יתקבל הצו, גם יוכל לסייע בהליך העברת הנכסים לבעלותם.

שתפו את המאמר לחברים:
Email
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Facebook
דילוג לתוכן