גירושין בישראל עו״ד אסתר שלום עורך דין גירושין עורך דין דיני משפחה

גירושין בישראל

תהליך הגירושין בישראל בין בני זוג יהודיים כולל בעיקרו את הסדר הגירושין ומתן הגט מבחינה הלכתית, ואת הסדר העניינים הנלווים לגירושין, כגון חלוקת הרכוש המשותף, תשלומי מזונות לאשה ולילדים, קביעת משמורת הילדים והסדרי הראיה.

הסמכות השיפוטית לדון בעניין הסדר הגירושין בישראל ומתן הגט מבחינה הלכתית נמצאת באופן בלעדי וייחודי בידי מערכת בתי הדין הרבניים (בשונה מגירושין בחו"ל), ואילו הסמכות לדון בעניין הסדר הסוגיות הנלוות לתהליך הגירושין בישראל, קיימת באופן מקביל הן אצל מערכת בתי הדין הרבניים והן אצל מערכת בתי המשפט לענייני משפחה.

מצב משפטי זה, של שתי סמכויות מקבילות, מוביל לתופעת "מירוץ הסמכויות", מאחר שהערכאה הראשונה שאליה תוגש התביעה בעניינים הנלווים לגירושין, כלומר, בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה, היא זו שתוסמך לדון בה. במידה שמעוניינים שבית הדין הרבני ידון גם בעניינים הנלווים, יש ורך במקרים כאלה לכרוך את העניינים הנלווים בתביעת הגירושין שמוגשת בפניו. יחד עם זאת, קיימת גם אפשרות ששני בני הזוג יסכימו יחדיו להסמיך את בית הדין הרבני לדון גם בסוגיות הנלוות לגירושין בישראל, וזאת לפי סעיף 9 לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי"ג- 1953.

לפי החוק, בעת תהליך הגירושין בישראל טרם תביעת גירושין, ובמידה שהצדדים לא הגיעו להסכם גירושין באופן עצמאי, יש להגיש קודם לכן בקשה ליישוב סכסוך משפחתי בפני יחידות הסיוע שליד בתי הדין הרבניים או בתי המשפט לענייני משפחה, וזאת על מנת לנסות ולפתור את הסכסוך ביניהם בהסכמה ובדרכי שלום. אם הליך זה לא צלח ובני הזוג לא הגיעו להסכם במסגרתו, ניתן יהיה להגיש את תביעת הגירושין בפני בית הדין הרבני.

אופן הגשת תביעת גירושין בבית הדין הרבני

על נמת להגיש תביעת גירושין בישראל בבית דין רבני, יש לפנות למזכירות בית הדין הרבני שבתחומי שיפוטו נמצא מקום המגוריהם המשותף של שני בני הזוג  או מקום מגורים משותף האחרון של הצדדים בחצי השנה שלפני פרידתם, ולהגיש בפניה את המסמכים המפורטים למטה:

  • טופס כתב תביעת גירושין.
  • צילום תעודת זהות וספח של התובע.
  • צילום תעודת נישואין.
  • צילום הכתובה.

במסגרת כתב התביעה יש לציין פרטים שונים, לרבות פרטי התובע והנתבע (בני הזוג); פרטי באי כוחם (עו"ד או טוענים רבניים); נסיבות הנישואין, כגון מתי בני הזוג נישאו, האם הם גרים בנפרד, האם יש להם ילדים, האם הוגשו בעבר תלונות במשטרה והאם מי מהצדדים הועמד לדין, האם הוגשו תביעות בעניינים הנלווים לגירושין בישראל, האם התקיימו ביניהם הליכי גישור; עילות הגירושין, ועוד.

הגשת תביעת הגירושין בישראל כרוכה בתשלום אגרה, שסכומה מתעדכן מעת לעת. במקרים מסויימים ניתן לבקש פטור מתשלום אגרה.

לאחר הגשת התביעה בבית הדין ולאחר הגשת המסמכים, מזכירות בית הדין הרבני תפתח לבני הזוג תיק גירושין ותזמן אותם לדיון. מטעמי צנעת הפרט, הדיונים בבית הדין נערכים ככל בדלתיים סגורות, ולא פתוחים לקהל הרחב. בנוסף חל איסור לפרסום לגבי תוכנם.

כריכה בתביעת גירושין בישראל

כפי שצוין לעיל, ניתן לכרוך בתביעת גירושין שמוגשת בפני בית הדין הרבני גם את יתר העניינים הנלווים לגירושין, כגון חלוקת הרכוש המשותף, תשלומי מזונות לאשה ולילדים, קביעת משמורת הילדים והסדרי הראיה.

כדי שהכריכה תיעשה כדין, על התובע או עורך דין גירושין מטעמו שמגיש את תביעת גירושין בפני בית הדין הרבני להקפיד על קיומם של שלושה תנאים מצטברים, וזאת לגבי הגשת תביעת הגירושין בכנות, כנות הכריכה, וכריכה כדין.

משמעות התנאי הראשון בדבר הגשת תביעת הגירושין בכנות הינה שהצד שהגיש את תביעת הגירושין מעוניין באמת בסיום הגירושין, והוא אינו מגיש את אותה רק על מנת למנוע מהצד השני להגיש את התביעה בעניינים הנלווים בפני בית המשפט לענייני משפחה.

משמעות התנאי השני בדבר כנות הכריכה היא שכריכת העניינים הנלווים בתביעת הגירושין נעשתה מאחר שהתובע באמת מעוניין שבית הדין הרבני ידון בהן, והוא אינו עושה זאת רק על מנת למנוע מהצד השני את האפשרות להגיש אותן בפני בית המשפט לענייני משפחה.

משמעות התנאי השלישי בדבר הכריכה כדין הינה שעל התובע לכרוך את העניינים הנלווים לתביעת הגירושין באופן מפורש בתביעת הגירושין ולא כלאחר יד.

עילות גירושין בישראל

כאמור, במסגרת כתב תביעת הגירושין בישראל יש לציין גם את עילות הגירושין שמצדיקות את סיום הנישואים ומתן הגט לפי ההלכה היהודית.

כידוע, בית הדין הרבני פוסק בהתאם להלכה היהודית ועל כן הוא יורה על מתן פסק דין שמחייב את בני הזוג להתגרש רק במידה שהוא שוכנע שאכן קיימת עילת גירושין שמצדיקה זאת לפי ההלכה, וזאת במיוחד רק כאשר אחד מבני הזוג מעוניין להתגרש, בעוד הצד השני מתנגד לכך.

עילות גירושין בישראל המוכרות כוללות מחלות ומומים, עקרות ארוכת שנים, העדר כח גברא, סירוב לקיים יחסי מין, בגידות, אלימות פיזית, אלימות מילולית, התעללות נפשית, התמכרות לסמים או אלכוהול או הימורים, ועוד.

הליך גירושין בהסכמה

במידה ששני בני הזוג יחדיו מעוניינים בהליך הגירושין, והם אף הצליחו להגיע להסכמות הדדיות בעניין הסוגיות הנלוות לגירושין, באפשרותם לערוך הסכם גירושין, אם כי רצוי ומומלץ מאד לערוך הסכם זה באמצעות עו"ד שבקי ומנוסה בדיני גירושין בישראל ועריכת הסכמי גירושין.

לאחר עריכת הסכם הגירושין, יש להגיש את ההסכם בפני בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה, על מנת שהוא יאשר אותו ויתן לו תוקף של פסק דין. לשם כך על בית הדין/בית המשפט לוודא שהצדדים חתמו על ההסכם מרצונם החופשי, שהם מבינים היטב את תוכנו ומשמעותו, ושמדובר בהסכם הוגן שאינו מקפח את אחד הצדדים או את ילדיהם המשותפים.

אם ההסכם אושר על ידי בית הדין הרבני, בית הדין גם יקבע מועד לצורך עריכת הגירושין וסידור הגט.

אם ההסכם אושר על ידי בית המשפט לענייני משפחה, יש להגיש את ההסכם המאושר על ידו גם לבית הדין הרבני, וזאת לצורך עריכת הגירושין וסידור הגט על ידו.

שתפו את המאמר לחברים:

שיתוף ב email
Email
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב facebook
Facebook
דילוג לתוכן