דיני ירושה

דיני ירושה

לייעוץ ראשוני
חייגו עכשיו:

052-970-6731

תוכן עניינים

דיני ירושה משתייכים במדינת ישראל לענף הדין האזרחי. הם מסדירים את נושאי הירושות והצוואות בקרב נפטרים וקרוביהם. חוק הירושה קובע כללים לגבי זהות היורשים וסדר העדיפויות ביניהם, תצורות הצוואה ותוקפה, תנאי עיזבונות, צווי ירושה, צווי קיום צוואה, צוואות אישיות ומשותפות ועוד.

מהי ירושה?

ירושה היא העברת רכוש, נכסים וזכויות כלכליות לקרוביו של אדם אחרי מותו. המנוח מותיר אחריו את כל אלו כירושה. אלו שהיא תועבר להם אלו היורשים וכעת הם הופכים לבעלים החוקיים על פי חוק הירושה בישראל. על מנת לממש את הירושה עצמה, הקרובים הרשומים בתוך הצוואה יצטרכו להגיש בקשת צו ירושה. הבקשה תאפשר להם להתניע את העברת הזכויות והנכסים שבצוואה.

מרבית האזרחים בישראל אינם עורכים צוואה לפני מותם. במקרה כזה, תחולק הירושה על פי דיני ירושה. דיני הירושה קובעים חוקים ברורים לגבי יורשי הנכסים ובאיזה אופן. זהו הליך משפטי שבודק מיהם קרובי משפחתו של המנוח ומהי רמת הקרבה אליו.

כעת, הם ירשו את המנוח בהתאם לסדר הירושה האמור בחוק: בן הזוג של הנפטר וילדיו, ילדי הנפטר וצאצאיהם, הורי הנפטר וצאצאיהם, הורי ההורים של הנפטר וצאצאיהם. אם הנפטר היה ערירי, כלומר אדם שלא היה לו בן זוג וקרובי משפחה, המדינה תוגדר כיורשת ותספח לעצמה את הירושה (השקעה בתשתיות, חינוך וכו').

בקשה לצו ירושה

אם המנוח לא ערך צוואה, יורשיו על פי דיני ירושה יכולים להגיש בקשת צו ירושה לרשם הירושות. צו זה למעשה מצהיר על מותו של המנוח, תאריך ומיקום הפטירה וכן על זהות היורשים וזכותם ברכוש שהיה ברשות המנוח. הזכויות של היורשים נקבעות על פי סדר דיני ירושה.

לאחר שניתן צו ירושה, אפשר לגשת לכל המוסדות המדיניים כמו לשכת רישום המקרקעין, משרד הרישוי, בנקים וכד' כדי לקבל את החלק שמגיע ליורשים בעיזבון וזאת על פי המפורט עבורם בתוך צו הירושה.

מהי צוואה ומהם דיני ירושה?

זהו מסמך משפטי המשקף את רצון המת. לכן גובר על כל הוראה, פקודה או הנחיה אחרת. הצוואה היא רשימת הוראות שקובעות מה ייעשה ברכוש המצווה לאחר מותו. יחד עם זאת, כדי שהצוואה תהיה קבילה על פי חוק, עליה לעמוד במספר כללים חשובים: עריכת צוואה בכתב, עריכת צוואה בפני עדים, בפני רשות (בית המשפט או רשם הירושות) או העברתה בעל פה.

על הצוואה לעמוד בכמה כללים צורניים מדויקים על מנת שתמומש ולהכיל נוסח אחיד שאיננו משתמע לשתי פנים. יש לנקוב בזהות המוריש, זהות יורשיו ובפרטי הצוואה לרבות קיומן של צוואות נוספות אם יש. רק לאחר שהצוואה נערכה באופן תקין ואושרה, היא תישמר אצל רשם הירושות, בית המשפט לענייני משפחה או עורך הדין ויהיה ניתן במועד המתאים, להוציא לה צו קיום צוואה.

צו קיום הצוואה מאפשר לפעול לאור האמור בצוואה ולא על פי דיני ירושה. יש להגיש בקשה לרשם הירושות בצירוף תעודת פטירה ותצהיר משפטי שמאמת את זהות הפונים ואת תוכן הבקשה. כעת העניין יעבור הליך הכולל את פרסום העובדה שהוגשה בקשה והאפשרות להתנגד לצוואה. באין התנגדויות, היורשים יקבלו צו מתאים.

התנגדות לצו קיום צוואה היא למעשה הליך שבו אדם יכול להביא לפסילת הצוואה או חלקים מסוימים מתוכה. אפשר להתנגד לה בעילות מסוימות. כמו למשל הפעלת לחץ או תרמית על המצווה בעת עריכת הצוואה, טעות בשיקוליו האישיים ועוד. התנגדות זו תוגש לרשם הירושות תוך 14 ימים בלבד. זאת מרגע שפורסמה בקשת צו קיום צוואה בעיתון יומי.

הרשם לענייני ירושה לא דן בבקשות ההתנגדות ופסילת צוואה. הוא מעביר אותה הלאה, לבית המשפט לענייני משפחה.

דיני ירושה – מס ירושה בעת קבלת הזכויות

מס ירושות הוא מס ידוע, המתקיים בחלק גדול ממדינות העולם ובכל אחת מהן יש לו חוקיות מעט שונה. זאת על פי דיני ירושה הפנימיים שכל מדינה קבעה לעצמה. מס זה בישראל, מוטל על מקרקעין, כספים וזכויות שהועברו בירושה לאדם מסוים. נקבע אחוז מסוים משווי כספי הירושה שיש לשלם, בתנאי ששווי הירושה הכולל עובר את תקרת הפטור שנקבעה בחוק.

חשוב להבדיל בין מס ירושה בדיני ירושה שאותו כל יורש נדרש לשלם עצמאית עבור כל ירושה שקיבל ובין מס נוסף בשם מס עיזבון. מס עיזבון מוטל על כל עזבונו של המנוח ועוד לפני שעבר ליורשיו. העיזבון הוא אותו רכוש שנותר לאחר הפטירה. כמו למשל מיטלטלין, מקרקעין, ניירות ערך וגם חובות שהמנוח צבר עד למועד פטירתו.

סכסוכים שנובעים מכוחה של ירושה

אחת הסוגיות המוכרות ביותר בדיני משפחה, היא זו של סכסוכים משפחתיים. אלה שנובעים ממחלוקת לגבי עיזבון שהותיר אחריו המנוח. למרות שהחוק בנושא דיני ירושה ברור, עדיין שאלות משפטיות צפות ועולות ככל שבני המשפחה מעוניינים לשמור על האינטרס הפרטי שלהם. לעתים, החלטות המנוח בצוואתו אף הדירו או הפלו בין בני משפחה מסוימים. הדבר גורם להם לפתוח בהליכים משפטיים ממושכים, יקרים וכואבים.

חלק גדול מהפסיקות נשען בין היתר על חוקים בדיני משפחה. כיצד לפעול אם הסב הוריש בצוואתו את כל נכסיו לנכדו שנולד חודש אחד בלבד לפני לכתו? זה מבלי שהועבר ולו מחצית מנכסיו הרבים לילדיו שטיפלו בו לעת זקנה? איך יהיה נכון לחלק בית שבו התגוררה האם, בין שלושת ילדיה? אם אחד מהם עודנו קטין ומתגורר באותו הבית ללא כוונה לעזוב?

סוגיות אלו ועוד שלל רבות ואחרות יידונו בבית המשפט לענייני משפחה ויישענו בחלקם הגדול על דיני משפחה שנקבעו על מנת לפתור סוגיות בין אחים, הורים, בוגרים וקטינים.

שאלות ותשובות בנושא דיני ירושה

  • מי מקבל את מכוניתו של נפטר? לפי סעיף 11א' לחוק הירושה, בן הזוג מקבל את המיטלטלין של משק הבית המשותף ומכאן גם את המכונית.
  • על מי "נופלים" חובות שהנפטר הותיר אחריו? היורשים מחויבים לשלם את כל חובות הנפטר וזאת מתוך כל הרכוש שירשו. באפשרותם להסתלק מהירושה ואז לא יהיו חייבים דבר.
  • יש אדם שנותר חייב לנפטר. האם על פי דיני ירושה הוא עדיין צריך לשלם? כן. חובה זו אינה פטורה והוא יעביר את התשלום ליורשים.
  • איך מתרחשת חלוקה של חשבון בנק? החשבון יחולק על פי הצוואה או בשווה בין כל היורשים. אם זה חשבון משותף, אזי השותף נוטל מחצית והיורשים את המחצית השנייה. אם השותף הוא גם יורש, המחצית תעבור אליו + חלקו האישי בירושה.
  • מי יורש זכויות פיננסיות כמו פנסיה וביטוחים? אלו מחולקים בהתאם למוטבים שנרשמו מצד המבוטח בפוליסה. אם אין כאלו, הירושה היא על פי צו ירושה.

עורכת דין המתמחה בדיני ירושה

סוגיות הנוגעות לצוואות וירושות הן לעולם מורכבות וגדושות באמוציות, דינמיקה מתוחה. ייתכן שגם נגועות בסכסוך שיש לפתור בבית המשפט לענייני משפחה. לאור כל אלו חשוב לפעול תמיד מול עורך דין בקיא ומיומן מאוד בתחום. מול איש מקצוע שצבר ניסיון משפטי מרשים בנושא דיני ירושה וענייני משפחה, עורך דין שהצליח להגיע להישגים מצוינים עבור לקוחותיו.

משרד עורכת הדין אסתר שלום מתמחה בדיני ירושות וצוואות, דיני משפחה וגירושין ומעניק מעטפת משפטית מלאה לכל צורך משפטי אפשרי בתחומים אלו. צרו קשר ותאמו פגישה עם עורכת הדין כבר עכשיו.

שתפו את המאמר לחברים:
Email
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Facebook

כתבות נוספות בנושא

צוואה הדדית

בצוואה הדדית שני המצווים, בעודם בחיים, קובעים הוראות משותפות למצב בו אחד מהם ילך מן העולם. זהו בעצם הסכם בין

קרא עוד »

מימוש צוואה

מימוש צוואה הוא למעשה שלב "הוצאה לפועל" של רצון המת, שקבע בצוואה כיצד יחולק רכושו ולמי אחרי מותו. מהי הדרך

קרא עוד »

מס ירושה

מס ירושה הוא מיסוי שמוטל על כספים, נכסים ורכוש שהועברו ליורשים ובגובה אחוז מסוים מתוך שווי הירושה הכולל. מס ירושה

קרא עוד »

חובות העיזבון

כאשר אדם הולך לעולמו, מקובל בדרך כלל לחשוב על עזבונו בהקשר לנכסים והכספים שהוא הותיר אחריו. אולם, לא פעם קורה

קרא עוד »

מנהל עיזבון

  תפקיד מנהל העיזבון הינו לנהל את נכסי העיזבון כאשר היורשים לפי הדין או הצוואה אינם יכולים לעושות זאת בעצמם

קרא עוד »
דילוג לתוכן