הגדלת מזונות עו״ד אסתר שלום עורך דין גירושין עורך דין דיני משפחה

הגדלת מזונות ילדים

לייעוץ ראשוני
חייגו עכשיו:

052-970-6731

תוכן עניינים

בהתאם להלכה היהודית, חובת תשלום מזונות הילדים מוטלת בעיקרה על האב, בעוד האם נושאת בחובה משנית בלבד. סכום מזונות הילדים יכול להיקבע בהסכמה שהושגה בין ההורים במסגרת הסכם שנערך על ידם ואושר כדין, או, בהעדר הסכמה, במסגרת פסק דין שניתן בתביעת מזונות שהוגשה בפני בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. יחד עם זאת, בשני המקרים אין מדובר בקביעה סופית, וניתן לבקש הגדלת מזונות או הפחתתם בכל עת שאירע שינוי נסיבות מהותי שמצדיק זאת.

גובה סכום המזונות צריך להיקבע באופן כללי בהתאם לצרכי הילדים, מצבם הכלכלי של ההורים, וחלוקת זמני השהות עם הילדים בין ההורים. אולם, מכיוון שנתונים אלו אינם בהכרח נתונים קבועים, כי אם נתונים שיכולים להתחולל בהם שינויים שונים מעת לעת, כגון שינוי לרעה או לטובה במצבם הכלכלי של ההורים, אזי באופן טבעי מתעורר הצורך להתאים את סכום המזונות לתנאי החיים המשתנים, וזאת באופן לפיו האם תבקש הגדלת מזונות בעוד האב יבקש להפחית אותו.

בנוסף, כאשר מדובר בסכום מזונות שנקבע בהסכם שנערך בין ההורים, על ההסכם להיות מאושר על ידי בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני כדי להיכנס לתוקף, וזאת לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג. לפי החוק, האישור לא יינתן על ידי בית המשפט או בית הדין באופן אוטומטי, אלא רק לאחר שהם וידאו שהצדדים חתמו עליו מרצונו החופשי, שהם מבינים היטב את תוכנו ומשמעותו, וכן בתנאי שההסכם מתחשב בצרכי הילד ואיננו מקפח אותו, חלילה. לפיכך, האם יכולה להגיש את התביעה לחישוב דמי מזונות מחדש והגדלת סכום מזונות הילדים גם במקרה שבו בית המשפט או בית הדין שאישר את הסכם המזונות עשה זאת מבלי לשקול כנדרש את טובת הילד וצרכיו. לחלופין, ובמידה שמדובר בסכום מזונות שנקבע בפסק דין, האם יכולה להגיש את התביעה להגדלת מזונות הילדים במקרה שבו בית המשפט לא קיים דיון מעמיק בנושא ומבלי לבדוק את נסיבות המקרה לעשורן.

מהו שינוי נסיבות מהותי שמצדיק הגדלת מזונות ילדים

כדי למנוע התדיינויות חוזרות ונשנות לגבי גובה סכום המזונות, בפסיקה נקבע ששינוי נסיבות מהותי צריך להיות שינוי משמעותי, להבדיל משינוי סתמי או שינוי חסר משקל, וכן שינוי מתמשך וקבוע לאורך זמן, להבדיל משינוי זמני וארעי.

בנוסף, השינוי צריך להיות שינוי שלא היה ידוע וצפוי מראש בזמן קביעת סכום המזונות המקורי. זו גם הסיבה מדוע עצם גדילת הילדים כשלעצמה (והגדלת צרכיהם בהתאם) אינה מהווה עילה להגדלת מזונות, מאחר שמדובר בשינוי שהיה צפוי מראש בעת כריתת הסכם המזונות ואישורו או בעת מתן פסק הדין למזונות, ואשר נלקח בחשבון בעת קביעת סכום המזונות.

דוגמאות לשינוי נסיבות מהותי שמצדיק הגדלת מזונות ילדים כוללות מקרים שבהם חל שינוי מהותי לרעה במצבה הכלכלי של האם כגון הפחתה ניכרת בשכר העבודה שלה; שיפור מהותי במצבו הכלכלי של האב; מעבר ממשמורת משותפת למשמורת יחידנית של האם, צמצום משמעותי של שעות השהיה של האב עם הילדים; הפרת הסדרי הראיה על ידי האב כך שהוא נמנע באופן קבוע, חוזר ונשנה, מלהיפגש עם הילד; הגדלה ניכרת של הוצאותיו של הילד, כגון שינוי משמעותי במצבו הבריאותי שמצריך טיפול רפואי שאינו מכוסה בסל הבריאות, שינוי לרעה במצבו הנפשי של הילד שמצריך טיפולים פסיכולוגיים, ועוד.

כיצד מוכיחים שינוי נסיבות מהותי שמצדיק הגדלת מזונות ילדים

נטל ההוכחה בדבר שינוי נסיבות מהותי שמצדיק את הגדלת מזונות הילדים מוטל על האם או עורך דין דיני משפחה מטעמה שהגישו את התביעה להגדלת המזונות.

כדי לעמוד בנטל זה, על האם להוכיח את טענותיה באמצעות ראיות מוצקות ומקובלות. לדוגמא, אם לצורך הגדלת מזונות האם טוענת שחלה ירידה משמעותית בשכר העבודה שלה, עליה להגיש תלושי משכורת שמוכיחים את השכר הקודם שהיה לה, בעת קביעת סכום המזונות המקורי, וכן את השכר הנוכחי שיש לה, במועד הגשת הבקשה להגדלת מזונות. אם לדבריה חל שינוי לרעה במצבה הבריאותי, באופן שפוגע בכושר ההשתכרות שלו או אף מונע ממנה בכלל לצאת לעבודה, עליה להגיש מסמכים רפואיים לתמיכה בטענות אלו. במידה שהבקשה מנומקת בהגדלת הוצאותיו של הילד, עליה להציג חשבוניות וקבלות שמעידות על כך, וכיו"ב.

בנוסף יש לקחת בחשבון שאם סכום המזונות נקבע בהסכם שנערך בין ההורים, לעומת סכום שנקבע בפסק דין למזונות, בתי המשפט יטו פחות לשנות אותו, בשל עקרון כיבוד החוזים, וזאת במיוחד כשמדובר בסכום שנקבע במסגרת הסכם גירושין שכולל גם הסכמות לגבי נושאים נוספים, ולרבות לגבי אופן חלוקת הרכוש בין הצדדים, ולא עוסק רק בקביעת סכום המזונות.  הסיבה לכך נובעת מההנחה לפיה ההסכמה בנושא חלוקת הרכוש שלובה בהסכמה לגבי סכום המזונות ומותנית בה, באופן שכרוך בוויתורים הדדים של הצדדים. לפיכך ייתכן, למשל, שהאב הסכים לוותר באופן מסויים בנושא חלוקת הרכוש בתמורה לקבלת הסכמת האם לפיה הוא ישלם סכום מזונות קטן ממה שהיא דרשה מלכתחילה, ועל כן הגדלת סכום המזונות במקרה כזה עלולה להפר את האיזון שהושג במסגרת ההסכם. בפסיקה נקבע שבית המשפט יסכים לעשות זאת רק במקרים בולטים, שבהם נדרש לשכנעו באופן מוגבר שאירע שינוי נסיבות מהותי שמצדיק את ההגדלה.

כיצד מגישים תביעה להגדלת מזונות ילדים

את התביעה להגדלת מזונות הילדים, כמו את התביעה להפחתת מזונות, על האם להגיש בפני בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני שאישר את הסכם המזונות או שנתן את פסק הדין למזונות.

לאחר מכן יהיה על האב להגיש כתב הגנה תוך 15 יום מקבלת כתב התביעה, ולצדדים יקבע דיון שיתקיים בדלתיים סגורות.

כאשר מדובר בפסק דין שניתן על ידי בית המשפט לענייני משפחה, ניתן להגיש עליו ערעור תוך 45 יום בפני בית המשפט המחוזי.

כאשר מדובר בפסק דין שניתן על ידי בית הדין הרבני, ניתן להגיש עליו ערעור תוך 30 יום בפני בית הדין הרבני הגדול.

שתפו את המאמר לחברים:
Email
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Facebook

כתבות נוספות בנושא

מזונות אישה גרושה

מזונות אישה גרושה נתפסים כתשלום נדיר למדי. התשלום מהווה תיעוד לפירוק היחסים הזוגיים בצורה הטובה והמכובדת ביותר. ללא מאבקי כוח

קרא עוד »

הסכם מזונות

הסכם מזונות קובע מהו גובה דמי המזונות אשר כל הורה נדרש לשלם עבור ילדיו, מתי יועבר התשלום וכיצד. הסכם זה

קרא עוד »

דמי מזונות לילד

דמי מזונות לילד היא זכות הקיימת לילדים, בה מתקבל תשלום המממן את צרכיהם ורווחתם. המזונות הם שיטה לפיצוי ולאיזון כלכלי

קרא עוד »

חוק מזונות

חוק מזונות חל על כל הסכם גירושין שבו נדרש כיסוי להוצאות המשפחה, כאשר על פי רוב מדובר במזונות ילדים ובמקרים

קרא עוד »

חישוב מזונות

כל זוג שמתגרש מוטרד לבטח מההסכמה בנוגע לדמי המזונות. שאלת רמת החיים והיכולת הכלכלית שאחרי חיי הנישואין מטרידה גברים ונשים

קרא עוד »

תביעה למזונות זמניים

תביעה למזונות זמניים מאפשרת להורים שנמצאים בהליך גירושין מבני זוגם ברבנות וכעת נותרו לבדם בגידול הילדים, לקבל סיוע כלכלי מסוים

קרא עוד »
דילוג לתוכן