הליך גירושין אזרחיים עו״ד אסתר שלום עורך דין גירושין עורך דין דיני משפחה

הליך גירושין אזרחיים

תוכן עניינים

ככלל, בני זוג שהתחתנו בהליך נישואים אזרחי ומעוניינים להיפרד זה מזה, אינם יכולים להתגרש בישראל במסגרת הליך גירושין אזרחיים, אלא עליהם לעבור הליך גירושין דתי, וזאת לפי הדין של הדת שאליה הם משתייכים.

לפיכך, גם אם שני בני זוג יהודיים התחתנו זה עם זה במסגרת הליך נישואים אזרחי, ולא בטקס נישואים דתי ובמסגרת הרבנות, אזי במידה שהם יהיו מעוניינים לאחר מכן להתגרש בארץ, עדיין יהיה עליהם לעבור הליך גירושים דתי במסגרת הליך גירושין בית הדין הרבני.

לחילופין, באפשרותם לעבור הליך גירושין אזרחיים בחו"ל במדינה שבה הם ערכו את הליך הנישואים האזרחי, במידה שהחוקים המקומיים במדינה זו מאפשרים זאת, ולאחר מכן לרשום גם את גירושיהם בארץ.

מהו הליך נישואים אזרחי

הליך נישואין אזרחי הינו הליך שנערך על ידי גורם אזרחי-חילוני, וזאת בשונה מהליך נישואים דתי, שמוסדר על ידי גורם בעל סמכות דתית.

בארץ לא ניתן עדיין לערוך הליך נישואין אזרחי, אלא רק הליך נישואין דתי, ולכן מי שמעוניין להינשא בהליך אזרחי צריך לנסוע לחו"ל על מנת לעבור הליך כזה, וזאת במדינה שמאפשרת גם לישראלים לערוך טקס נישואים אזרחי בשטחה. לרוב מקובל לנסוע למדינות כגון קפריסין וצ'כיה, הן בשל קרבתן לארץ, והן מאחר ששתיהן אינן דורשות להמציא להן אישור על העדר התנגדות של מדינת ישראל לקיום הנישואים הללו, שהינו אישור שהמדינה נמנעת מלהמציא עקב סיבות דתיות ופוליטיות.

הזוגות שבוחרים להינשא הליך אזרחי הינם בדרך כלל זוגות שאינם יכולים ומנועים להינשא זה לזה לפי ההלכה היהודית (כגון כהן וגרושה, בני זוג שרק אחד מהם יהודי, או בני זוג בני אותו מין), או בזוגות שאינם מעוניינים מסיבות אידיאולוגיות להינשא בטקס דתי ובוחרים ומעדיפים להינשא בטקס אזרחי.

יחד עם זאת, גם זוגות שנישאו בהליך אזרחי זכאים בארץ לקבל את אותן הזכויות שניתנות לבני זוג שנישאו בהליך דתי, ולשם כך עליהם להגיש בקשה בפני משרד הפנים להירשם כנשואים במרשם האוכלוסין בישראל, ולהציג בפניו את תעודת הנישואין האזרחיים שקיבלו בחו"ל. כלומר, למרות שהמדינה איננה מאפשרת לערוך הליך נישואים אזרחי בארץ, היא בכל זאת מכירה בהליך זה במידה שהוא נערך בחו"ל.

גירושין בין בני זוג יהודיים שנישאו בנישואים אזרחיים

כאמור, שני בני זוג יהודיים שהתחתנו זה עם זה במסגרת הליך נישואים אזרחי בחו"ל, לא יוכלו להתגרש בארץ במסגרת הליך גירושין אזרחיים אלא רק באמצעות הליך גירושין דתי ובמסגרת בית הדין הרבני. הסיבה לכך הינה מאחר שההלכה היהודית רואה במי שנישאו בנישואים אזרחיים כ-"ספק נישואים", ועל כן היא בכל זאת מבקשת להתיר את נישואיהם וזאת כדי להימנע מיצירת בעיות הלכתיות (כגון ממזרות וכיו"ב).

עוד חשוב להבהיר שבעוד שהסמכות לדון בגירושין ולהסדיר את הגט מוקנית באופן בלעדי וייחודי לבית הדין הרבני בארץ, אזי הסמכות לדון ביתר העניינים הנלווים לגירושין, כגון תשלומי המזונות, משמורת הילדים, וחלוקת הרכוש המשותף, מוקנית באופן מקביל הן לבית הדין הרבני והן לבית המשפט לענייני משפחה.

הליך הגירושין בישראל בבית הדין הרבני של בני זוג שנישאו בהליך אזרחי הינו פשוט ומהיר יותר משל הליך הגירושין של בני זוג שנישאו בהליך דתי. בית הדין הרבני יורה על מתן פסק גירושין לגבי בני זוג שנישאו בהליך אזרחי ללא צורך בהסדר מתן גט, ללא צורך בהוכחת קיומה של עילת גירושין (כגון בגידה, עקרות ממושכת, וכדומה), והוא גם ימנע מלבדוק האם קיימת אפשרות להשגת שלום בית ובכך להימנע מסיום הנישואים ועריכת גירושין.

מה קורה כאשר רק אחד מבני הזוג שנישאו בהליך אזרחי בחו"ל הינו יהודי? במקרה כזה יהיה על בני הזוג הללו להגיש בקשה להתרת נישואין בפני בית המשפט לענייני משפחה, וזאת לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים וסמכות בינלאומית), תשכ"ט-1959. לאחר הגשת הבקשה להתרת הנישואין, יפנה בית המשפט לענייני משפחה אל ראש בית הדין הרבני הגדול כדי שיקבע האם יש צורך בקיום הליך גירושין דתי לגביהם או לאו. במידה שהתשובה לכך תהיה חיובית, בית הדין הרבני יערוך לבני הזוג את הליך הגירושין ומתן הגט. במידה שהתשובה לכך תהיה שלילית, ינהל בית המשפט לענייני משפחה את ההליך להתרת הנישואין.

גירושין בין בני זוג שאינם יהודיים שנישאו בנישואים אזרחיים

כאשר מדובר בשני בני זוג שנישאו בנישואין אזרחיים שאינם יהודיים, ואשר משתייכים לאחת מהעדות הדתיות שמוכרות בארץ (כגון מוסלמים, נוצרים, ודרוזים), באפשרותם להתגרש בארץ באמצעות הליך גירושים דתי, וזאת במסגרת בית הדין של הדת אליה הם משתייכים.

לחילופין, גם הם יכולים לעבור הליך גירושין אזרחיים בחו"ל במדינה שבה הם ערכו את הליך הנישואים האזרחי, במידה שהחוקים המקומיים במדינה זו מאפשרים זאת, ולאחר מכן לרשום גם את גירושיהם בארץ.

מי בכל זאת יכול להתגרש בהליך גירושין אזרחיים בארץ?

בני זוג שנישאו בנישואין אזרחיים ואשר שייכים לעדה דתית שאיננה מוכרת בישראל (כגון יהודים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים) יכולים להתגרש בארץ בהליך גירושין אזרחיים, וזאת באמצעות בית המשפט לענייני משפחה.

בנוסף, בני זוג בני אותו מין שנישאו בנישואים אזרחיים, יכולים אף הם להתגרש באמצעות בית המשפט לענייני משפחה בהליך גירושין אזרחיים.

בני זוג חסרי דת, שהתקשרו ביניהם באמצעות ברית זוגיות ולפי חוק ברית הזוגיות לחסרי דת, תש"ע-2010, יכולים להתגרש בהליך גירושין אזרחיים באמצעות הגשת בקשה מוסכמת לרשם הזוגיות למחיקת רישום הברית ממרשם הזוגיות. אולם, אם רק אחד מבני הזוג מבקש למחוק את הרישום, עליו לפנות לבית המשפט לענייני משפחה לשם כך.

עומדים לפני גירושין? מוזמנים ליצור קשר עם עורכת דין לענייני משפחה אסתר שלום ולקבל ייעוץ ראשוני. בואו נבחן איך אפשר לסייע לכם בהליך הכל כך לא פשוט ולעבור את זה בשלום ובהצלחה.

 

שתפו את המאמר לחברים:
Email
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Facebook
דילוג לתוכן