הליך גישור גירושין

הליך גישור גירושין

לייעוץ ראשוני
חייגו עכשיו:

052-970-6731

תוכן עניינים

הליך גישור גירושין הינו הליך שמאפשר לשני בני זוג שהחליטו להיפרד זה מזה ולהתגרש, לשתף פעולה. התהליך מאפשר לנהל יחדיו מו"מ על מנת להגיע להסכם גירושין שיהיה מקובל על שניהם. זאת במקום להגיש תביעת גירושין חד צדדית בפני בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה.

במסגרת הליך גישור גירושין ניתן להגיע להסכמות שונות. הן לגבי עצם עריכת הגירושין ומתן הגט, והן לגבי העניינים הנלווים להליך גירושין בישראל. לרבות תשלומי המזונות, משמורת הילדים והסדרי השהות, וחלוקת הרכוש המשותף.

מדוע כדאי לפנות להליך גישור גירושין?

ככלל, כאשר בני זוג מחליטים להיפרד זה מזה ולהתגרש, באפשרותם להסדיר את סיום יחסי הנישואים שלהם בהסכמה הדדית. או באמצעות הגשת תביעת גירושין חד צדדית וניהול הליכים במסגרת כתלי בית המשפט.

אין ספק שהאפשרות הראשונה, של הסדר סיום יחסי הנישואים בהסכמה הדדית, הינה האפשרות העדיפה בהרבה מבין השתיים. מאחר שהיא מאפשרת לשני בני הזוג לנהל מו"מ ביניהם. היא מאפשרת לקבוע ולהחליט בעצמם את התנאים שעוסקים בגירושיהם והעניינים הנלווים להם. זאת במקום להפקיד את גורלם בעניין זה על ידי בית המשפט. מוסד, שעלול לחרוץ את דינם באופן שמי מהם, או אף שניהם יחדיו, לא יהיה שבע רצון ממנו.

אמנם, בני זוג שמעוניינים לערוך הסכם גירושין יכולים כמובן לערוך אותו באופן עצמאי. ללא צורך בתיווך של צד שלישי. אולם, לעתים קורה שהפערים בין הצדדים הינם רחוקים במידה כזו שאינה מאפשרת להם להגיע להסכם באופן עצמאי. או שהם אינם מודעים דיים לזכויות ולחובות שחלים עליהם בעקבות הגירושין. על כן, במקרים אלו מומלץ מאד להסתייע בשירותיו של מגשר מקצועי ומנוסה. איד מקצוע שיוכל להסביר להם על כל הזכויות והחובות שחלים עליהם. וכן לגשר על הפערים ביניהם באמצעות הליך גישור גירושין ולהביא אותם לעמק השווה.

מהם היתרונות של הליך גישור גירושין?

להליך הגישור בגירושין יש מספר יתרונות על פני ניהול תביעת גירושין בבית המשפט. זאת כמפורט להלן:

הגעה לפיתרון שמוסכם על שני הצדדים

במסגרת הליך גישור גירושין הצדדים יכולים לנהל מו"מ. באפשרותם לנסות להתחשב זה בזה ככל הניתן ולהגיע להסכמות ותנאים שונים שמקובלים על שניהם יחדיו. זה במקום לקבל הכרעה שיפוטית שעלולה שלא להיות מקובלת על אף אחד מהם. אולי אף על שניהם. בנוסף, ההגעה להסכם משותף חוסכת מבני הזוג את הצורך לנהל הליכים משפטיים ארוכים, מייגעים, מתישים ויקרים, שלא פעם גם מלווים בהתכתשות בלתי פוסקת ובהשמצות והכפשות מיותרות, וגורמים לעוגמת נפש רבה. הן לבני הזוג והן לילדיהם המשותפים.

הליך מהיר וזול

הליך הגישור הינו הליך שמטבעו הינו הליך מהיר וזול בהרבה מניהול הליכי בית המשפט. לא פעם הליך בבית המשפט כרוך בבזבוז ניכר של זמן, כסף (עלות שכה"ט של עוה"ד והוצאות המשפט) ואנרגיה נפשית רבה. מועדי פגישות הגישור ותדירותם נקבעים על ידי הצדדים. זה להבדיל ממועדי הדיונים וההליכים של בתי המשפט שנקבעים על ידם, ולא פעם מתארכים עוד ועוד הן בשל העומס שמוטל על בתי המשפט. הן בשל הגשת בקשות רבות (ולא פעם גם טרדניות ומיותרות) על ידי באי כח הצדדים.

גמישות ויצירתיות

הליך הגישור הינו הליך בלתי פורמאלי. ההליך פטור מדיני הראיות, סדרי הדין, והדין המהותי שאליהם כפופים הליכי בית המשפט. הבדל זה מאפשר להליך גישור גירושין להתנהל באופן גמיש. זה מבלי להיות כבול להוראות החוק היבש, ולהגיע לפתרונות יצירתיים יותר.

אוירה נעימה

ההליך בבית המשפט, בדרך כלל, מתנהל באווירה "לעומתית". במסגרתה שני הצדדים מנהלים קרב זה כנגד זה במטרה להכניע האחד את השני. על כל הכרוך ומשתמע בכך. כנגד, הליך גישור גירושין מאפשר לשני בני הזוג להיפגש באווירה ידידותית ונעימה יחסית, לתקשר באופן ישיר זה עם זה, ולנסות להגיע יחדיו לפתרון שיהיה מקובל על שניהם, להבדיל מהכרעה שיפוטית חד צדדית. יתרון זה מאפיין כל הליך גישור, אולם הוא חיוני וקריטי במיוחד כאשר מדובר בהליך גישור גירושין בין בני זוג, ובמיוחד אם יש להם ילדים משותפים, שאז הקשר ביניהם יצטרך להימשך לאורך זמן גם לאחר עריכת הגירושים וטקס סידור הגט. ככל שהליך גישור גירושין יתנהל באוירה נעימה ומפוייסת יתר, כך גם גדלים הסיכויים שהצדדים יגיעו להסכם גירושין שבאמת יהיה מקובל על שניהם, וכך גם גדלים הסיכויים שלשניהם יהיה תמריץ חיובי לכבד את ההסכם לאורך זמן, ולא להפר אותו, חלילה.

הליך סודי, חסוי, ווולנטארי

הליך הגישור הינו הליך סודי וחסוי, ועל כן כל הפרטים שנמסרו במסגרתו לא יכולים להוות ראיה בהליך משפטי. גם המגשר עצמו כפוף לחובת הסודיות, ועל כן אסור לו למסור כל מידע שנמסר לו בהליך הגישור לצד שלישי כלשהו, ואף לא לבית המשפט. בנוסף, מדובר בהליך וולונטארי, כך שכל אחד מהצדדים רשאי לפרוש ממנו בכל עת במידה שהוא הגיע למסקנה שהוא איננו מעוניין עוד בהמשכו.

כיצד מתנהל הליך גישור גירושין?

השלב הראשון שנדרש לצורך עריכת הליך גישור גירושין הינו כמובן בחירת המגשר.

בחירת מגשר

ככלל, אין חובה שהמגשר יהיה עו"ד, אולם מומלץ להיעזר בשירותיו של עו"ד שבקי בדיני משפחה, על מנת שהוא יטיב להסביר לבני הזוג את הזכויות שמוקנות להם לפי הדין, ויעזור להם לנסח באופן ברור ומקצועי את ההסכם לפיהן על מנת להגיע בסופו של גבר להליך גירושין מהיר.

בנוסף, חשוב מאד כמובן שעוה"ד לא יהיה בקי ומנוסה לא רק בדיני המשפחה, אלא גם מיומן במלאכת הגישור וביכולת לפשר בין שני הזוג. במיוחד כשמדובר בבני זוג שנושאים מטענים רגשיים שליליים רבים זה כנגד זה.כאלה שמתקשים שלא לתת להם לנהל אותם. מטבע הדברים, כאשר מדובר בהליך שנועד לסיים חיי נישואים, ובמיוחד כשמדובר בנישואים שארכו שנים רבות, קשה מאד עד בלתי אפשרי לעתים להפריד בין היבטיו הטכניים להיבטיו הרגשיים. לפיכך, חשוב להיות מודע גם לכך במסגרת הליך גישור גירושין. חשוב לאפשר לבני הזוג, במידת הצורך, לפרוק את אשר על לבם. לתת אפשרות להביע את רגשותיהם וכאבם, ולא רק להתמקד באופן "יבש וקר" בתנאי ההסכם בכל הקשור לגירושין ולעניינים הנלווים להם.

הסכם גישור

מבחינה פורמאלית, הליך גישור גירושין מתחיל מחתימה על הסכם גישור. הסכם נועד להבטיח שהליך הגישור ייערך כחוק, ותוך שמירה על זכויות הצדדים.

לאחר מכן המגשר מקיים סדרה קצרה של פגישות. זאת כאמור במטרה להביא את הצדדים לחתימה על הסכם הגירושין. בתחילה נהוג שהמגשר עורך פגישה משותפת, בנוכחות שני הצדדים יחדיו. זאת על מנת להבין את התמונה הכללית ולשמוע את הטענות של כל אחד מהם. לאחר מכן המגשר עורך פגישה פרטית. בנפרד עם כל אחד מבני הזוג לחוד. במהלכן מתאפשר לכל אחד מבני הזוג להביע את טענותיו באופן חופשי, גלוי, ופתוח. ללא מעצורים וללא חששות מתגובתו של הצד השני. ולבסוף על המגשר לערוך שוב פגישות משותפות, בנוכחות שני הצדדים. במסגרתן עליו לגשר על המחלוקות שנותרו פתוחות ביניהן, במטרה לפשר ביניהם, להביא אותם לעמק השווה. על מנת להגיע להסכמות קונקרטיות בכל אחת מהסוגיות הרלוונטיות. על מנת לעגן אותן בכתב ובצורה מסודרת וברורה במסגרת הסכם הגירושין.

כמו כל הסכם גירושין, גם הסכם גירושין שנערך במסגרת הליך גישור גירושין, הינו הסכם שיש לאשר על ידי בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה כדי שהוא ייכנס לתוקף. אישור ההסכם כאמור אף מקנה להסכם זה תוקף של פסק דין. כך, במידה שהוא מופר חלילה, ניתן לאכוף אותו כשם שאוכפים פסק דין. לרבות באמצעות לשכת ההוצאה לפועל.

שתפו את המאמר לחברים:
Email
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Facebook

כתבות נוספות בנושא

תהליך גירושין

תהליך גירושין הינו הבולט מהארוכים והמתישים מהתהליכים הבירוקרטים והמשפטיים בישראל. תהליך גירושין אינו מתחיל ביום הגשת התביעה בבית הדין הרבני.

קרא עוד »
דילוג לתוכן