הלכת השיתוף

הלכת השיתוף

הלכת השיתוף הינה הלכה שנקבעה בפסיקה ואשר עוסקת בחלוקת הרכוש בין בני זוג שנישאו לפני יום 1.1.1974 או בני זוג שהינם ידועים בציבור (בני זוג שמקיימים קשר זוג בדומה לקשר נישואין וזאת מבלי להיות נשואים פורמאלית זה לזה). אופן חלוקת הרכוש בין בני זוג שנישאו לאחר יום 1.1.974, ייעשה לפי הסדר איזון משאבים שקבוע בחוק יחסי ממון בין בני זוג.

הלכת השיתוף מקימה למעשה את חזקת השיתוף, שהינה חזקה שניתנת לסתירה, אשר קובעת שכאשר בני הזוג קיימו אורח חיים תקין והתנהגותם מצביעה על מאמץ כלכלי משותף לצורך פרנסת המשפחה, קמה חזקה לפיה כלל הנכסים שהם צברו במהלך חייהם המשותפים (בין יחדיו ובין בנפרד) הינם נכסים שנמצאים בבעלותם המשותפת, ועל כן יש לחלק אותם שווה בשווה בין שניהם (חצי-חצי), וזאת למעט במקרה שבו יש להם הסכם שקובע אחרת או במקרה שבו יש כוונה אחרת שמשתמעת מנסיבות העניין.

חשוב גם להבהיר שהלכת השיתוף איננה חלה רק על הרכוש והנכסים שבני הזוג צברו במהלך הקשר שלהם, אלא גם על החובות שכל אחד מהם צבר במהלך הקשר שלהם, כך שהחובות הללו נחשבים כחובות שמשותפים לשניהם. יחד עם זאת, חשוב להבהיר ולומר שמדובר רק בחובות שנוצרו לצורך מימון הצרכים היומיומיים והשוטפים של המשפחה, כגון דיור, מזון, וכדומה, וזאת להבדיל מחובות שנוצרו, למשל, עקב הימורים, או צריכת סמים, וכיו"ב.

לפיכך, כדי לחלק את הרכוש בין בני הזוג בהתאם להלכת השיתוף, יש לסכם לחוד את סך כל הנכסים המשותפים של בני הזוג, וכן לסכם לחוד את סך כל החובות המשותפים שלהם, לקזז את החובות מהנכסים, וככל שנותרה יתרה, יש לחלק אותה שווה בשווה בין שני בני הזוג.

על אילו נכסים תחול הלכת השיתוף

הלכת השיתוף חלה כאמור על כלל הנכסים שכל אחד מבני הזוג צבר במהלך הקשר שלהם, כולל נכסים שנרשמו רק על שם אחד מהם, ולרבות פיצויי פיטורים, תשלומי פנסיה או הפרשות לקופת גמל, קרנות השתלמות, נכסי קריירה ומוניטין שכל אחד מהם צבר במהלך עבודתו, ועוד.

יחד עם זאת, חזקת השיתוף לא תחול על נכסים שמכונים "נכסים חיצוניים", ואשר כוללים נכסים שכל אחד מבני הזוג צבר לפני הנישואין או נכסים שהוא קיבל במתנה או ירושה במהלך הנישואין, אף זאת למעט במקרה שבו הצד השני הוכיח קיומה של כוונת שיתוף גם לגביו. לדוגמא, אם אחד הצדדים רכש דירה לפני הנישואין, אך שני הצדדים התגוררו בה יחדיו במהלך הנישואים, והצד השני גם השקיע בדירה וביצע בה שיפוצים משמעותיים שהשביחו את ערכה, ניתן לומר שהוכחה לגביה כוונת שיתוף.

כיצד מחילים את הלכת השיתוף

כדי להחיל את הלכת השיתוף, על הצד שמבקש להחיל אותה מוטל הנטל להוכיח את קיומם של שני התנאים המצטברים לצורך הקמת חזקת השיתוף, קרי, קיום אורח חיים תקין ומאמץ כלכלי משותף, וזאת במסגרת תביעה לחלוקת רכוש שתוגש בפני בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה.

לגבי התנאי של אורח חיים תקין, יש להוכיח שבני הזוג ניהלו חיים משותפים תקינים יחדיו עד למועד סיום הקשר ביניהם. תנאי זה לא יישלל במקרה שבני הזוג ניהלו מריבות וויכוחים, מאחר שישנן עליות ומורדות בחיי הנישואים של בני זוג נשואים רבים ושל ידועים בציבור. בפסיקה נקבע שאין צורך להוכיח שבני הזוג חיו על מי מנוחות במשך כל חיי נישואיהם יחד, אלא יש רק להוכיח שהם ניהלו יחד חיים משותפים תקינים תחת קורת גג אחת, ללא קרע או פירוד משמעותיים. יתרה מכך: במקרים מסויימים ניתן להחיל את כוונת השיתוף גם אם בני הזוג הפסיקו לחיות תחת אותה קורת גג.

לגבי התנאי של מאמץ כלכלי משותף לצורך פרנסת המשפחה, אין חובה ששני בני הזוג יעבדו ויפרנסו את המשפחה וגם אין חובה שכל אחד מהם יפרנס את המשפחה בצורה שווה, אלא די בכך שכל אחד מבני הזוג תורם את חלקו כפי יכולתו למאמץ הכלכלי המשותף. לפיכך, לפי הלכת השיתוף, יש לחלק שווה בשווה את רכוש הצדדים גם כאשר רק אחד מהם עבד ופרנס את המשפחה (בדרך כלל הבעל) בעוד השני טיפל בתחזוקת ביתם וגידול הילדים (בדרך כלל האשה). בפסיקה נקבע שאין להקל ראש בתרומה הנכבדה של האשה לתא המשפחתי ולהצלחתו באמצעות "ניהול משק הבית, גידול הילדים וחינוכם, יצירת קן חם למשפחה", וכי גם בכך יש תרומה לעסקיו של הבעל.

במידה שהצד שמבקש להחיל את הלכת השיתוף הצליח להביא ראיות לקיומם של שני התנאים הללו, אזי חזקת השיתוף קמה לכאורה, ובמקרה כזה על הצד השני להביא ראיות לצורך סתירתה, ולהוכיח שלמעשה לצדדים לא הייתה כל כוונה ליצור שיתוף בנכסים כי אם הפרדה רכושית לגביהם.

כדי למנוע באופן מפורש ומוסכם את החלת הלכת השיתוף, ניתן לערוך בין בני הזוג הסכם ממון או הסכם גירושין, שיקבע הפרדה רכושית מלאה או חלקית ביניהם. על מנת שהסכם זה ייכנס לתוקף, יש לאשר אותו באמצעות בית הדין הרבני או בית המשפט לדיני משפחה. אישור זה גם יקנה להסכם תוקף של פסק דין, כך שבמידה שהוא יופר חלילה ניתן יהיה לאכוף אותו כשם שאוכפים פסק דין, ולרבות באמצעות לשכת ההוצל"פ.

שתפו את המאמר לחברים:

שיתוף ב email
Email
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב facebook
Facebook
דילוג לתוכן