הסכם חלוקת רכוש

לייעוץ ראשוני
חייגו עכשיו:

חלוקת רכוש הינו אחד הנושאים הרגישים והמורכבים בהליך גירושין. לאופן חלוקת הרכוש ולמוכנות של הצדדים לפשרות בעריכת הסכם חלוקת רכוש השלכות רבות על עתידם הכלכלי של בני הזוג. עיקרי המחלוקות בנושאי רכוש נובעים מהתייחסות בני הזוג אל רכוש שנוי במחלוקת כגון הרכוש שהביא אחד מהצדדים בטרם הנישואין.

חשיבותו של הסכם חלוקת רכוש

החלטתם להתגרש? הסכם חלוקת רכוש יאפשר לכם לחלק את הרכוש ביניכם באופן הוגן ויחסוך לכם את הזמן והעלויות הכרוכים בניהול תביעה משפטית. מטבע הדברים, תוכנו של הסכם חלוקת רכוש תלוי בנסיבות הספציפיות של בני הזוג וברכוש שצברו. עם זאת, ניתן להצביע על שלושה סעיפים שניתן למצוא ברבים מההסכמים: חלוקת זכויות סוציאליות, פירוק שיתוף בדירת המגורים וחלוקת מוניטין ועליהם נסביר להלן.

נשמח להיות בקשר

חלוקת זכויות סוציאליות

כאשר סוגיית חלוקת הרכוש עולה על הפרק, מרבית הזוגות המתגרשים, מופתעים לגלות כי לצד הנכסים הסטנדרטיים שיש לחלק ביניהם, גם הזכויות הסוציאליות נכנסות לחלוקה. בהעדר הסכם ממון הקובע אחרת, הרי שבעת גירושין, זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית מן הזכויות הסוציאליות של הצד השני. מדובר בין היתר בזכויות פנסיה, קרן השתלמות וכן אופציות ומניות, רכיב מקובל בהסכמי עבודה בהייטק. נושא חלוקת זכויות סוציאליות מעורר במקרים רבים לא מעט מחלוקת בין בני הזוג, בשל השאלה כיצד לחשב את שווי הזכויות, מדוע? משום שלרוב, במועד הפרידה, מועד מימושן של הזכויות הללו טרם הגיע. אז, על בני הזוג יהיה להחליט במסגרת הסכם חלוקת רכוש, האם הם ממתינים למועד שבו אלו יהפכו לנזילות ורק אז יבצעו את החלוקה ביניהם, או שמא, יבצעו מה שקרוי היוון זכויות: פעולה שנועדה לחשב את השווי העתידי של הזכויות הסוציאליות, כך שניתן יהיה לבצע את חלוקת הזכויות בזמן אמת. הבחירה השכיחה יותר היא לבצע את החלוקה באופן מיידי, על ידי היוון, על מנת שבני הזוג יוכלו לעשות ניתוק כלכלי מוחלט ולא להותיר התחשבנות פתוחה.

פירוק שיתוף בדירת המגורים

במקרים בהם נקנתה דירת מגורים בשנות הנישואין, יש לבצע בה בעת גירושין, פירוק שיתוף. מכל הסוגיות שעל בני הזוג לדון בהן לצורך גיבוש הסכם חלוקת רכוש, זוהי לרוב המורכבת מכולן, היות שמדובר בדרך כלל ברכוש היקר ביותר שבבעלותם. פירוק שיתוף במקרקעין ייעשה על ידי חלוקה בעין, מכירת הקרקע לצד ג' או העברת הבעלות לאחד מן השותפים. במקרה של דירת המגורים המשפחתית, חלוקה בעין בדרך כלל אינה ישימה, אם מבחינה תכנונית ואם משום שבני הזוג מבקשים להתנתק זה מזו ופירוק שיתוף שכזה לא מגשים לגמרי את המטרה הזו. לרוב, על כן, הבחירה תהיה בין מכירת הדירה לצד ג' וחלוקת הרווחים בין הצדדים, לבין העברת הבעלות בדירה לאחד מבני הזוג. מכירת הנכס מקלה על בני הזוג את הפרידה משום שהיא מאפשרת ניתוק כלכלי ורגשי כאחד מהבית בו חיו יחד וגידלו את משפחתם. לאחר מכירת הדירה, הם מחלקים את הרווח ביניהם והולכים לדרכיהם הנפרדות. מנגד, ישנם זוגות הבוחרים להעביר את הבעלות בנכס לאחד מבני הזוג, כאשר לרוב יהיה זה לאישה, על מנת שתישאר להתגורר עם הילדים בבית המוכר להם. יתרון נוסף לבחירה זו היא כי העברת דירה אגב גירושין אינה נחשבת לעסקה במקרקעין ולכן, בני הזוג יהיו פטורים מתשלום מס, שלא כמו במכירת הדירה לצד ג'.

חלוקת מוניטין – למה הכוונה?

הסכם חלוקת רכוש כולל לעיתים קרובות גם סעיף המתייחס לחלוקת מוניטין ולמה אנו מתכוונים. בקרב זוגות רבים, נוצר פער השתכרות משמעותי לאורך שנות הנישואין. זאת בעקבות, וויתוריו של צד אחד על פיתוח קריירה, למען התקדמותו של האחר. לרוב, מדובר על האישה הנשארת בבית לגדל את הילדים, בעוד הבעל רוכש השכלה גבוהה ומטפס בסולם השכר, אך כמובן כי בימינו, ישנם גם מצבים הפוכים. לאורך השנים פיתח בן הזוג מוניטין מקצועי, אשר בעקבותיו הגיע לרמת שכרו הנוכחית וכן, יסלול את דרכו לקידום מקצועי בעתיד ולפיכך לשכר גבוה יותר. אולם, בת הזוג שוויתרה על ההתקדמות המקצועית, לא תוכל כעת להשלים את פערי ההשתכרות שנוצרו ביניהם. במצבים אלו, המוניטין הופך לרכוש בר חלוקה, בדיוק כמו הזכויות הסוציאליות ודירת המגורים של בני הזוג. על כן, מקובל במסגרת משא ומתן לקראת חתימה על הסכם חלוקת רכוש, להעניק פיצוי כספי לבת הזוג בגין המוניטין שרכש בן זוגה בזכות מאמציה שלה.

זקוקים לסיוע? זה הזמן ליצור איתי קשר
או חייגו עכשיו: 052-970-6731

הסכם חלוקת רכוש – שאלות ותשובות

כשמו כן הוא, הסכם זה מסדיר את אופן חלוקת הנכסים בין בני זוג בעת גירושין. כמו כן, גם ידועים בציבור אשר נפרדים וצברו רכוש משותף, יחתמו על הסכם חלוקת רכוש. על מנת שההסכם יהיה בעל תוקף משפטי מחייב, יש להגיש אותו לאישורו של בית המשפט לענייני משפחה או לאישורו של בית הדין הרבני.

כל הרכוש המשותף של בני הזוג, קרי, הרכוש אשר נצבר לאורך שנות הנישואין וזאת ללא התחשבות בשאלה על שמי רשום הנכס. מדובר בין היתר בביתם של בני הזוג ובתכולתו, בכספים אשר נצברו בחשבונות הבנק, בקופות גמל, קרן השתלמות, קרנות פנסיה ועוד.

באופן עקרוני, נכסים שהובאו על ידי אחד מבני הזוג אל הקשר ולא נצברו במהלכו, אינם אמורים להיכלל בחלוקת הרכוש בין בני הזוג, משום שהם נחשבים לרכוש אישי ולא משותף. אולם, לעיתים הצד השני טוען לזכויות בנכס אישי בטענה של כוונת שיתוף. אז, הצדדים יידרשו לנהל שיח על כך ובסיומו להגיע לפשרה או להגיש תביעה ולתת לערכאה המשפטית להכריע.  

בכל מקרה שבו אין הסכמה בין בני הזוג לגבי אופן חלוקת הנכסים ביניהם, עליהם יהיה להגיש תביעה לחלוקת רכוש. זו תוגש לאחת מן הערכאות המשפטיות, בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני והיא זו אשר תקבע את אופן חלוקת הרכוש.

בני זוג אשר ערכו הסכם ממון, לפני שנישאו או לאחר הנישואין, הרי שבעת פרידתם, חלוקת הרכוש ביניהם תתבצע כפי שקבעו באותו הסכם. על כן, במצב זה, אין כל צורך בעריכת הסכם חלוקת רכוש.

זקוקים לסיוע? זה הזמן ליצור איתי קשר
או חייגו עכשיו: 052-970-6731
דילוג לתוכן