הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור

הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור

הסכם חיים משותפים בין ידועים בציבור, שמכונה גם הסכם ממון בין ידועים בציבור, או הסכם זוגיות, הינו הסכם שעוסק במערכת היחסים בין בני זוג, וזאת בעיקר בכל הנוגע ליחסי הממון ביניהם ואופן חלוקת הרכוש ביניהם במקרה של פרידה.

במסגרת הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור זה בני הזוג יכולים לקבוע מה יהיה היקף הרכוש המשותף שלהם, איזה נכסים הוא יכלול וכיצד נכסים אלו יחולקו ביניהם בעת פרידה, ואיזה נכסים יישארו בגדר הנכסים הפרטיים של כל אחד מהם, ולא יחולקו ביניהם.

מדוע צריך הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור?

* קביעה מוסכמת מראש של אופן חלוקת הרכוש במקרה של פרידה.  לפי הפסיקה, כאשר בני זוג ידועים בציבור נפרדים זה מזה, ייתכן שכל הרכוש שנצבר על ידם במהלך חיי הזוגיות שלהם יחולק ביניהם שווה בשווה, כולל לגבי רכוש פרטי שלכאורה שייך רק לאחד מהם ואף רשום רק על שמו, וזאת בכפוף להוכחת קיומה של כוונת שיתוף לגבי אותו רכוש. כלומר, על הצד שטוען לקיומה של כוונת שיתוף להוכיח שהצד השני התכוון ליצור עמו שיתוף גם בנכס ששייך לכאורה רק לצד השני (לדוגמא, דירת מגורים או חשבונות בנק שרשומים רק על שמו של הצד השני).

לפיכך, אם בני זוג ידועים בציבור אינם מעוניינים שתוחל כוונת שיתוף על הרכוש הפרטי והאישי של כל אחד מהם במקרה של פרידה, אלא הם מעדיפים שכל אחד מהם יהיה זכאי לשמור בנפרד את רכושו הפרטי במקרה כזה, וזאת מבלי להצטרך לנהל מאבקים משפטיים מיותרים כדי לשלול את קיומה של כוונת השיתוף, עליהם לקבוע זאת במסגרת הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור, הסכם מפורש בכתב שייערך ביניהם, וזאת בדומה להסכם יחסי ממון שנערך בין בני זוג נשואים, לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973.

הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור רלוונטי למשל במצבים שבהם יש פערים משמעותיים ברכוש השייך לכל אחד מהם, כך שהצד שחזק ומבוסס יותר מבחינה כלכלית איננו מעוניין לחלוק את הרכוש שלו עם הצד שפחות חזק ומבוסס, או כאשר לאחד מבני הזוג (או לשניהם) יש דירה משלו שהוא אינו מעוניין לחלוק אותה עם בן זוגו, או כאשר לאחד מבני הזוג (או לשניהם) וחשוב לו שרכושו הפרטי יעבור לילדיו ולא לבן הזוג השני במקרה של פרידה, וכיו"ב.

מצד שני, ניתן לקבוע במסגרת הסכם יחסים משותפים  גם את המצב ההפוך, לפיהם הצדדים דווקא מעוניינים להחיל את כוונת השיתוף על נכסיהם, אף זאת כדי לחסוך את הצורך בניהול מאבקים משפטיים מיותרים כדי להוכיח קיומה של כוונה כזו.

* קביעת תנאים נוספים לגבי זכויות הצדדים בעת פרידה. בנוסף לסוגיית חלוקת הרכוש, ניתן לקבוע במסגרת הסכם לחיים המשותפים בין ידועים בציבור גם תנאים נוספים לגבי זכויות הצדדים בעת פרידה, כגון תשלום מזונות ילדים ידועים בציבור או מזונות משקמים לידועה בציבור, קביעת משמורת הילדים והסדרי הראיה, אופן קבלת החלטות עתידיות לגבי הילדים, מנגנון לפתרון מחלוקות, וכדומה. אגב, הצדדים גם יכולים לקבוע תנאים שיחולו בעת קיום הקשר הזוגי ביניהם, כגון אופן ניהול משק הבית המשותף ומימון הוצאותיו, אופן גידול הילדים המשותפים, ועוד.

* הצהרה על עצם היותם ידועים בציבור. הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור גם מאפשר לצדדים להצהיר על עצמם כידועים בציבור, דבר שיכול לייתר מהם את הצורך להוכיח שהם ידועים בציבור לפי התנאים שנקבעו בעניין זה בפסיקה (קיום חיי משפחה וניהול משק בית משותף), ולאפשר להם לקבל כל מיני זכויות שניתנות על ידי המדינה לבני זוג נשואים, כגון תשלומי פנסיה, תשלומי קצבת שארים, סיוע בדיור מטעם משרד השיכון, קבלת כל מיני הטבות מטעם הרשות המקומית, ועוד. לפיכך, בני זוג רבים שאינם מעוניינים או אינם יכולים להינשא זה לזה בארץ, ולרבות בני זוג חד מיניים, או בני זוג מעורבים מבחינה דתית, וכיו"ב, יכולים לחתום על הסכם חיים משותפים, כך שהוא גם יבטא את מחויבותם האישית זה כלפי זה, וגם ישמש אותם כמעין תעודת זוגיות, ויקנה להם זכויות שונות כאילו שהם נשואים מבחינה פורמאלית.

האם צריך לאשר הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור?

בעוד שהסכם יחסי ממון בין בני זוג נשואים טעון אישור על ידי בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה כדי להיכנס לתוקף, הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור שנערך כדין ובהתאם לכללי החוזים הרגילים, אינו טעון אישור כזה, והוא יכול להיכנס לתוקף באופן מיידי לאחר חתימתו.

יחד עם זאת, לפי הפסיקה, אם בני הזוג ידועים בציבור שחתמו על הסכם ידועים בציבור מעוניינים לחזק את תוקפו ומעמדו של הסכם זה, הם רשאים לאשר אותו באמצעות בית המשפט לענייני משפחה. בית המשפט לענייני משפחה יאשר את ההסכם רק לאחר שהוא וידא שהצדדים חתמו עליו מרצונו החופשי, ושהם מבינים היטב את תוכנו ומשמעותו, ושהוא איננו מקפח חלילה את מי מהם או את ילדיהם המשותפים. אישור הסכם החיים המשותפים על ידי בית המשפט אף יקנה לו תוקף של פסק דין, כך שבמידה שהוא יופר חלילה, ניתן היה לאכוף אותו כשם שאוכפים פסק דין, ולרבות באמצעות לשכת ההוצאה לפועל.  במידה שהסכם החיים המשותפים אינו מכיל הוראות לגבי ילדיהם של הידועים בציבור, ניתן לאשר אותו גם באמצעות נוטריון.

כיצד ניתן לבטל הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור?

כדי לבטל הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור יש להוכיח קיומה של עילת ביטול בעת לדיני החוזים הרגילים. מדובר למשל בעילות בגין מרמה, הטעיה, חוסר תום לב, עושק, הסכם למראית עין, וכיו"ב שיכולים להצדיק ביטול הסכם ממון ידועים בציבור.

אם מדובר בהסכם שגם קיבל את אישור בית המשפט לענייני משפחה, ניתן לבטל אותו גם בעילות נוספות שמתייחסות למקרים שבהם נפל פגם בהליך אישור ההסכם על ידי בית המשפט. מדובר למשל במקרה שבו בית המשפט אישר הסכם שמקפח את זכויותיו של אחד מהצדדים או את ילדיהם וזאת באופן אוטומטי ומבלי לוודא קודם לכן שהצדדים חתמו עליו מרצונו החופשי, שהם מבינים היטב את תכנו ותוצאותיו.

שתפו את המאמר לחברים:

שיתוף ב email
Email
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב facebook
Facebook
דילוג לתוכן