זכויות הגבר בגירושין עו״ד אסתר שלום עורך דין גירושין עורך דין דיני משפחה

זכויות הגבר בגירושין

לייעוץ ראשוני
חייגו עכשיו:

052-970-6731

תוכן עניינים

גירושין הם אף פעם לא מקרה קל או אירוע אשר מתרחש מבלי לזעזע במידה מסוימת את חייו של כל הקשור אליהם, בין אם במישרין או בעקיפין. העובדה הזו מקבלת תוקף נוסף כאשר מדובר בגירושין מנקודת מבטו של הגבר, אשר לעתים בשל הסדרים אשר אינם הוגנים, בין אם נעשו בשל רשלנות משפטית של נציגיו המשפטיים או לאור סחטנות מתמדת מצד אשתו ועורכי דינה, עלולים להיות הרסניים וכאלה אשר אינם מותירים לגרוש אף תקווה או יכולת ממשית לקיים עתיד בנפרד מגרושתו. זאת מכיוון שבמסגרת הגירושין נקבעים עניינים רמי דרג בחייו של כל הורה או בעל, כאשר נקבעים הסדרי מזונות אשר משפיעים על כיסו, כמו גם הסדרי משמורת ילדים אשר נוגעים לליבו. לפיכך, לאור ריבוים של גירושין ובורות אשר עליה עלול כל מי שמתעתד להתגרש לשלם ביוקר, במאמר הקרוב נסקור במידה רבה את זכויות הגבר בגירושין, כמו גם הדרך להשיגן במלואן.

סלע המחלוקת משכבר הימים

הסיבה למכאובם של רבים בענייני גירושין הן תפיסה מסוימת אשר הייתה קיימת, ועודנה במידה מסוימת נוכחת, אצל כלל החברה ובתוכה גם נציגי מערכת המשפט, כי גירושין מותירים לרוב את האישה חלשה יותר ולפיכך הינה ראויה לפיצוי מסיבי מצד בן זוגה אשר "גרש" אותה להתמודד לבד עם תלאות החיים וזה תוך כדי התעלמות מזכויות הגבר הגירושין.

זאת ועוד, כי עקב ההנחה כי בהינתן הצורך לבחור רצוי לשקע ילדים עם אימם על פני אביהם, מתוך תפיסה כי מטלת חינוך הילדים וגידולם הביתי היא מנת חלקה של האישה בלבד, גרמה לכך שעל אבות רבים נגזר להיפרד מילדיהם ולחיות בהסדרי משמרות אשר אינם הוגנים. התעלמות מזכויות הגבר בגירושין וחוסר ההגינות לא מסתכם בעצם מניעת היכולת לפגוש בהם, אלא גם בהפיכת הסדרי המשמרות לכלי סחיטה פוטנציאלי, שכן ברירת המחדל הייתה לעתים תכופות כנגדם, וכזו אשר נטולה לשיקוליה של האם.

בנוסף לכך, אוכלוסיית אבות הגרושים מהווה אוכלוסייה אשר הינה מפורסמת בנטייתה למחשבות אובדניות, נתון אשר הביא לכך שבשנת 2019 גברים גרושים התאבדו פי 7.1 ממקביליהם הנשואים. נתון אשר די בו לבדו בכדי לזעזע את אמות הסיפים ולדון בזכויות הגבר בגירושין.

מקום ועת לכל סוגיה

עתה משהבנו את הצורך הקרדינלי בביאור זכויות הגבר בגירושין, יש לדון בהליך עצמו. גירושין בישראל מתרחשים באחת משני ערכאות שיפוטיות, אשר נבדלות אחת מהשנייה על בסיס הסמכויות והתחומים בהם מותר להן לדון, כמו גם אופיו של הליך הגירושין אשר משתנה דרמטית בעקבות הערכאה בה נעשה ההליך. כלומר, בעוד שגירושין ונישואין הינם נושאים אשר נמצאים באחריותו הבלעדית של בית הדין הרבני, ניתן לדון בנושאים אשר קשורים למזונות, רכוש, וזמני שהות הילדים גם בבתי משפט לענייני משפחה.

השאלה היכן ידונו באיזה נושא, מונחת בשאלה היכן תוגש התביעה קודם לכן, כאשר אילו תוגש לבית המשפט לענייני משפחה, ידון האחרון בנושאי הגירושין על כלל היבטי הממון וההסדר, כאשר לאחר שינוסח הסכם הגירושין הוא יועבר לאישורו של בית הדין הרבני. בעוד שאילו התביעה תוגשנה מלכתחילה לבית הדין הרבני, הוא יוכל לדון ולפסוק בכלל היבטי הגירושין, עד אשר יהיו הזוג פרודים רשמית.

סטיגמה מסוכנת אשר עלולה להסב נזק

לאורך השנים התעוררה בקרב הציבור הרחב התפיסה כי בית הדין הרבני הינו מוסד אשר מייצג במידה רבה יותר את האינטרסים של הגבר בגירושין, וככזה אשר רואה טוב יותר את זכויות הגבר בגירושין, זאת בניגוד מוחלט לבית המשפט לענייני משפחה אשר לרוב פוסק לטובת האישה ודואג לשמירת זכויות האישה בגירושין.

לנוכח סטיגמה מוטעית זו, ראוי לציין כי גם אילו בעבר היו דברים בגו, כיום ניתן לראות פסיקות מגוונות אשר גזר דינן אינו תלוי במין התובע ו/או הנתבע, כלומר קביעת גזרן של הפסיקות מתבצע בהתחשב בנסיבות הייחודיות לכל מקרה ומקרה.

לפיכך, אף על פי כי לזהות בית המשפט ישנה משמעות והשפעה כזו או אחרת על האופן בו יתקיים ההליך ויסוד סביר להניח כי גם על תוצאותיו של הסכם הגירושין, אין לתלות בכך את העובדה כי יוטב לגבר להישפט בבית הדין הרבני, בעוד שמוסדות בית המשפט לענייני משפחה יטיבו עם האישה.

זכות למשמורת על הילדים וזמני שהות

אף על פי כי מדובר בזכות אשר יחסית הינה ידועה לרבים, מוטב לציין את המובן מאליו ולומר כי לאב קיימת ושמורה הזכות לשמור על קשר פיזי ומוחשי עם ילדיו. זאת על אף שבהתאם לחוק, חזקת הגיל הרך שמורה לאם, אשר קובעת כי ילדים עד גיל 6 יהיו תחת חזקתה של אימם אלא אם האחרונה נמצאה לא כשירה לשמש כאם, כפי שקורה במקרים אשר כוללים עבירות פליליות או חוסר כשירות קוגניטיבי או נפשי.

בנוסף לכך, כשמדובר בזכויות הגבר בגירושין בעניין הילדים, אילו האב יביע בפירוש את רצונו ליטול חלק גדול ככל האפשר בחיי ילדיו, סביר מאוד כי יינתן לכך ביטוי בחלוקת זמני שהות אשר ינוסח בשלב מאוחר, ושתוצאותיו יקבעו את הסדרי המשמורת. כמו כן, כאשר האב דורש לקבל חזקה שווה לשל האם, דרישה אשר זכתה לכינוי "משמורת משותפת", בקשתו תיבחן על ידי נציג מטעם בית המשפט, אשר במידה וימצא את האב ככשיר לגידול ילדים, צפוי להעניק לו משמורת מוגדלת ומורחבת על ילדיו.

בנוסף לכך, המלצת נציג בית המשפט צפויה להתקבל גם אם אינה לשביעות רצונה של האם. הסיבה להיעתרותו של בית המשפט בעניינים שכאלה היא כיוון שישנו קונצנזוס רחב, אשר חוצה ערכאות משפטיות ואסכולות שונות, כי יוטב לכל ילד להיחשף להוריו כמה שניתן, במידה ואלו נמצאו כשירים וכהורים אשר אין בהם דופי.

זאת ועוד, כי גם אילו נוסח זמני שהות אשר אינו שוויוני, אין בכך בכדי לבטל את זכותו של האב ליטול חלק בעניינים מהותיים והחלטות חשובות אשר נוגעות לגבי ילדיו. כלומר, האב עדיין רשאי לקחת חלק בקבלת החלטות אשר נוגעות להשכלתם ומצבם הרפואי של ילדיו, ואין לאם חזקה גדולה יותר בקבלת החלטות שכאלה מתוקף נוכחותה המוגברת ושהייתה לצידם.

לבסוף, לגבר שמורה הזכות להטיל ערר בשלב מתקדם יותר בנוגע לאופן בו נוסחו הסכמי המשמורת, אילו סבור כי יש לשנותם ולהעניק לו תוקף מורחב אודותם.

זכויות בגבר בגירושין בעניין הרכוש

סוגייה מרכזית אשר מהווה קושי רב עבור גרושים רבים, היא סוגיית הרכוש. זאת מכיוון שבשל פערים אשר אינם מוצדקים בין שכר גברים לנשים, נוצר מצב כי לרוב הגבר הינו המפרנס העיקרי בין השניים, נתון אשר בא בעוכרו, כאשר פיצול הרכוש נעשה באופן שאינו תואם את כושר ההשתכרות של הצדדים.

אף על פי כי העובדה הזו מעוגנת בחוק ולפיכך אינה מהווה הפרה של אף זכות, חשוב לקחת אותה בחשבון כאשר שוקלים לכרות הסכם ממון בטרם הנישואין, אשר במסגרתו של הסכם כזה ניתן לעגן כל תנאי או סייג בנוגע לפיצול כלכלי עתידי אשר עלול להופיע במידת הצורך.

כמו כן, במידה ונכרת בטרם הנישואין הסכם ממון, אשר במסגרתו נקבע תקדים אשר אינו שוויוני אך אושר טרם לנישואין ומהווה חלק מחוזה חוקי, יש לפעול לפיו מבלי להתחשב בחלוקת נכסים שווה או זהה.

זכויות הגבר בגירושין – הזכות לסעדים זמניים

בדומה לאישה, אף על פי כי רבים אינם מודעים לכך כלל, גם לגבר שמורה הזכות לדרוש סעדים זמניים בעודו מוודא כי חלוקת הרכוש נעשית בתום לב ובהוגנות מרבית. תפקידם של סעדים אלו, היא למנוע מאילו מהצדדים להבריח או לערוך את רכושו כך שכשיערך הסכם חלוקת הממון, יועדף הצד אשר דאג לצמצם את רכושו טרם לכן בעודו מתכסה באצטלה של אוזלת יד.

הסעדים הללו כוללים גם הגבלות שונות אשר ניתן להשית על רכושה כמו גם על חופש התנועה של האישה או הגבר, אשר מתבטאים בצו אי יציאה מהארץ, עיקולים על דירות, נכסים, עסקים, ורכוש.

הזכות לתשלום מזונות ומדורם

בעבר מתוקף קביעות רבות אשר שמו את מקומם של הילדים עם אימם, על האב הושתו דמי מזונות שלעתים היה בהם דיו בכדי להוליכו לפשיטת רגל או חדלות פירעון. עם זאת, תקדים משפטי אשר מקורו בבית המשפט העליון, קבע כי יש לתכנן את דמי המזונות באופן אשר הולם ומגלם את יכולתם הכלכלית של ההורים, צרכי הילדים, פרק הזמן אשר כל ילד מבלה במחיצת אימו, ומעל הכל – באופן שוויוני. כלומר, בנטל המזונות על האם לשאת גם כן, והוא אינו מנת חלקו הבלעדית של האב.

לפיכך, במידה ושכר האישה גבוה משל הגבר, לגבר לעתים שמורה הזכות לשלם פחות דמי מזונות בשל העובדה כי גרושתו עמידה ממנו. בניגוד לאשר היה טרם אותו תקדים, כאשר גם גברים אשר לא יכלו לכלכל את עצמם נדרשו בתשלומי מזונות עבור אישה אשר חיה במשק בית עם בן זוג חדש ולא הייתה זקוקה לסיוע מצד גרושה הטרי. כמו כן, במידה והאב נוטל על עצמו חלק ניכר מן האחריות על ילדיו, אחריות אשר מתבטאת במשך הזמן אשר הם מבלים עימו, יש בכך בכדי להפחית את נטל המזונות גם כן.

בעניין קביעת גובה המזונות, הסכום נקבע בהתאם למצב אשר שרר בבית טרם הגשת תביעת הגירושין, אך עם זאת לא מדובר בחתונה קתולית, שכן ניתן לערוך ולשנות הסכם זה בכפוף לפניה בנושא אל מול בית המשפט.

לבסוף, במידה וניצבים הילדים בפני הוצאה אשר הינה חריגה ולא שוטפת, כדוגמת הליך רפואי, יש לפצל את נטל המימון בין 2 ההורים מבלי לעשות שימוש בכספי המזונות.

לסיכום

זכויות הגבר בגירושין אינן ידועות עד תום למרבית הגברים אשר נאלצים לעמוד בפני גירושין. משמעותה והשלכתה הישירה של בורות שכזו מתבטאת בגזירות ועיצומים אשר הם נאלצים להתמודד עימם, וכאלה אשר עלולים במידה רבה לפגוע ביכולתם להתרומם ולצאת לדרך חדשה לאחר גירושים ופירוק תא משפחתי. אי לכך ובהתאם לזאת, חובה על כל גבר אשר נתון תחת הליך גירושין או שהעלה בדעתו לפתוח בכזה, לוודא ולהתוודע לכלל זכויות וחובותיו השונות בעזרת עורך דין גירושין מומחה בדיני משפחה, בכדי שיוכל להיות אדם ואב חזק ועצמאי, לא רק עבורו, אלא גם עבור ילדיו.

שתפו את המאמר לחברים:
Email
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Facebook

כתבות נוספות בנושא

כינוס נכסים

בהליך גירושין, על מנת למכור נכס מקרקעין משותף של בני זוג, יש לקבל תחילה פסק דין (בהסכמה או שלא בהסכמה)

קרא עוד »

ייפוי כוח מתמשך

אם יש משהו שלמדנו בתקופה האחרונה שהחיים אינם צפויים ואנו עלולים למצוא את עצמנו בסיטואציות מורכבות שלא הכרנו. היום יותר

קרא עוד »
דילוג לתוכן