זכויות ידועים בציבור

זכויות ידועים בציבור

לייעוץ ראשוני
חייגו עכשיו:

052-970-6731

תוכן עניינים

ידועים בציבור הינם בני זוג שמקיימים קשר זוגי בדומה לחיי נישואים. אולם מבלי להינשא זה לזה באופן פורמאלי. בין בהליך דתי ובין בהליך אזרחי. לפי הפסיקה יש תנאי הכרחי כדי לקבל הכרה כבעלי מעמד של ידועים בציבור ולהנות מזכויות ידועים בציבור. עליהם להוכיח שהם מקיימים חיי משפחה וכן מנהלים משק בית משותף.

כיום אין עדיין חוק בארץ שמגדיר ומסדיר בצורה מפורשת ומרוכזת את מעמדם וזכויותיהם של הידועים בציבור. אולם בעקבות התפתחות הפסיקה בנושא זה, ניתן לומר שהידועים בציבור זכאים כיום לחלק גדול מהזכויות שניתנות בארץ לזוגות נשואים כדין. אם כי עדיין לא באופן זהה לחלוטין. בנוסף, קיימים גם מספר חוקים ספציפיים שמחילים את תחולתם גם על בני זוג ידועים בציבור. כגון חוק הביטוח הלאומי, החוק למניעת אלימות במשפחה, וחוק בית המשפט לענייני משפחה.

מה זה ידועים בציבור ולהלן פירוט הזכויות העיקריות שניתנות לבני זוג ידועים בציבור.

זכויות ידועים בציבור מטעם המוסד לביטוח לאומי

בני זוג שהוכרו כידועים בציבור על ידי המוסד לביטוח לאומי נחשבים בעיניו כבני זוג נשואים. זה דבר שמקנה להם את הזכאות לקבל ממנו את אותן הזכויות שהוא מעניק לבני זוג נשואים. לשם קבלת הכרה כידועים בציבור על ידי המוסד, עליהם למלא שאלון מיוחד. לאחר מכן להעביר אותו למוסד. מדובר, למשל, בזכות אישה שבן זוגה יחליף אותה בחופשת הלידה לאחר 6 שבועות, זכות אישה שאינה עובדת (ושבן זוגה עובד) להיות מבוטחת בביטוח הלאומי כעקרת בית ולקבל פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות. כמו כן, הזכות לקבלת קצבת שארים במקרה של פטירת בן הזוג, ועוד.

יחד עם זאת, יש לקחת בחשבון שההכרה של המוסד לביטוח לאומי בזוג כידועים בציבור מקנה לבני הזוג לא רק את הזכויות ידועים בציבור שהמוסד מקנה לזוגות נשואים. כן. גם את החובות שהוא מקנה להם. לפיכך, למשל, אם חד הורית עלולה לאבד את הזכויות שמגיעות לה בגין כך. זה במידה שהיא מצהירה על עצמה כידועה בציבור. כך גם אלמנה לגבי זכותה לקבלת קצבת שארים (למעט במקרים מיוחדים).

זכויות כלכליות

כאשר מדובר על זכויות ידועים בציבור בפן הכלכלי, בני זוג ידועים בציבור זכאים בדרך כלל לאותן זכויות כלכליות שניתנות לבני זוג נשואים. כגון זכאות לקבלת תשלומי פנסיה מקרן הפנסיה של ידוע בציבור שנפטר, סיוע בנושאי דיור מטעם משרד השיכון וכו. לרבות זכאות להשתתף בהגרלה של פרוייקט "דיור למשתכן". יחד עם זאת, קיים עדיין הבדל בעניין זה בין ידועים בציבור לבני זוג נשואים. כך, למשל, ידוע בציבור אינו זכאי לתשלום פיצויי פיטורים לעובד שנאלץ להתפטר עקב מעבר דירה לצורך מגורים עם בן זוגו. בנוסף, מס הכנסה אינו מתייחס לבני זוג ידועים בציבור כאל בני זוג נשואים. לכן הוא אינו מעניק לבני זוג ידועים בציבור את נקודות הזיכוי שהוא מעניק לבני זוג נשואים. מצד שני, מס הכנסה גם אינו מחייב אותם לערוך חישוב מס מאוחד. הוא מאפשר להם לערוך חישוב מס נפרד. זה דבר שמקטין את נטל המס שמוטל עליהם.

זכויות לגבי ירושה

במידה שאחד מבני הזוג הידועים בציבור נפטר, בן הזוג השני זכאי לרשת אותו לפי הדין. זה בדומה לבן זוג נשוי. זאת בתנאי שאף אחד מהם לא היה נשוי לאחר בזמן הפטירה. וכן בתנאי שהמנוח לא הותיר צוואה שקובעת אחרת (סעיף 55 לחוק הירושה).

זכויות במקרה של פרידה

לגבי חלוקת רכוש משותף בעת פרידה של ידועים בציבור, יש לבחון האם הייתה קיימת כוונת שיתוף לגבי רכוש ששייך לכאורה רק לאחד מבני הזוג ואף רשום רק על שמו. זאת בהתאם לנסיבות כל מקרה לגופו. יחד עם זאת, יש לקחת בחשבון שנטל ההוכחה שמוטל על ידוע בציבור שטוען לקיומה של כוונת שיתוף לגבי הנכסים של בן זוגו הינו גבוה יותר מהנטל שמוטל על בן זוג נשוי.

בואו נדבר על זכויות ידועים בציבור לגבי תשלום מזונות בעת פרידה. בעבר הפסיקה הכירה בזכות האשה לקבל מזונות מהגבר לאחר פרידתם. אך רק במידה שהוא התחייב לכך במסגרת הסכם ממון/חיים משותפים שנערך ביניהם. או כשהוכח קיומה של התחייבות מכללא כזו. אולם, בשנים האחרונות הפסיקה הכירה בזכות האשה לקבלת תשלום "מזונות משקמים" גם ללא הסכם כזה. זאת אם הוכח שהיא הייתה תלויה בו כלכלית במידה משמעותית בזמן קיום הקשר הזוגי ביניהם. קיימת גם פסיקה שהטילה על האשה את החובה לשלם מזונות משקמים לגבר בנסיבות דומות.

זכויות ידועים בציבור לגבי ילדים משותפים

כאשר מדובר בזכויות של ילדים משותפים של בני זוג ידועים בציבור, לא קיים כל הבדל בינם לבין ילדים של בני זוג נשואים. מעמדם זהה לכל דבר ועניין. מדובר, למשל, בתשלומי מזונות ילדים, קביעת משמורת הילדים והסדרי הראיה. כמו כן, זכות הילדים לרשת את הוריהם, הזכויות והחובות לגבי האפוטרופסות על הילדים, זכות הילדים לשאת את שם המשפחה של אב שהינו ידוע בציבור, ועוד.

זכויות ידועים בציבור לגבי דיונים משפטיים

זכויות ידועים בציבור בכל הקשור לאופן ניהול דיונים משפטיים זהות לאלו של בני זוג נשואים. לפיכך, לדוגמא, כאשר מתנהל דיון בדיני משפחה של ידועים בציבור, גם דיון זה יתנהל בדלתיים סגורות ותחת חובת הסודיות. בדומה לדיון של בני זוג נשואים. בנוסף, גם בני זוג ידועים ציבור אינם רשאים להעיד זה כנגד זה. למעט לגבי ביצוע עבירות אלימות על ידי אחד מהם.

שתפו את המאמר לחברים:
Email
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Facebook

כתבות נוספות בנושא

הלכת השיתוף

הלכת השיתוף הינה הלכה שנקבעה בפסיקה. היא עוסקת בחלוקת הרכוש בין בני זוג שנישאו לפני יום 1.1.1974 או בני זוג

קרא עוד »
דילוג לתוכן