זמני שהות

זמני שהות

לייעוץ ראשוני
חייגו עכשיו:

052-970-6731

תוכן עניינים

זמני שהות (הסדרי ראייה בשמם הקודם) מציינים את פרק הזמן שבו ההורה שאיננו משמורן על ילדיו, מתראה עמם. זמני השהות מאפשרים לאותו ההורה להמשיך לשמור על קשר רציף ואוהב עם ילדיו.זה גם כאשר הם אינם מתגוררים עמו והוטלה עליו החובה במזונות.

קביעת זמני שהות בין הורים פרודים

כאשר בני זוג מחליטים להיפרד, הם נדרשים למספר הסכמות הדדיות. כמו למשל בנוגע לחלוקת הרכוש וההתחייבויות. העסק המשותף שהוקם בעשר אצבעות אך הסוגיה הבוערת ביותר היא כמובן משמורת הילדים. בנושא זה, אנו רואים משנה לשנה עד כמה החוקים וההלכות אינם מכתיבים אמת אבסולוטית אחת. סוגיית המשמורת איננה כה נחרצת כפי שהתקיימה בעבר.

עד לפני כמה עשורים, היו אלו הנשים שקיבלו אחרי הגירושין משמורת מלאה. מצב זה מסגר את האב כמי שמקבל זמני שהות עם ילדיו. כמובן, משלם בהתאם גם את דמי מזונות הילדים. כיום המגמה השתנתה. כעת רבים רואים דווקא במשמורת המשותפת כברירת המחדל האופטימלית של תיקי הגירושין. מצב שבו ההורים חולקים שווה בשווה בגידול ילדיהם, כך שזמני השהות ביניהם מחולקים בצורה זהה.

משמורת מלאה – לאמהות בלבד?

החלטת בית המשפט העליון משנת 2015 קובעת חלוקה ביחס למשמורת הילדים לפני ואחרי גיל 6. כך שעד לגיל זה הילדים עדיין בחזקת אמם (חזקת הגיל הרך). לאחר מכן אמורים שני ההורים לקחת חלק בגידול ילדיהם (בהינתן הנסיבות והתנאים המתאימים). כמו כן, לשלם בחלוקה מאוזנת את דמי המזונות.

גם חזקת הגיל הרך היא שאלה משפטית שעומדת כיום על הפרק. היא עדיין קבועה בחוק. אך יותר ויותר שופטים מיישמים את המלצות וועדת שניט שקראה לבטלה ולאפשר גם משמורת אב כאשר האם איננה מתאימה לגידול הילדים.

החותמת המשפטית לעניין זמני השהות

קביעת משמורת ילדים וחלוקת זמני שהות בין ההורים נתונה לשיקול דעתם של בני הזוג. הם יוכלו להסכים מראש על התנאים והעדפותיהם לעניין המשמורת (וכך גם לגבי יתר הנושאים על הפרק). האפשרותם לנסח הסכם גירושין המביע את רצונותיהם. הסכם זה יוגש לבית המשפט ויאושר כל עוד השופט סובר שאין בו משום פגיעה בעיקרון טובת הילד.

מלבד עיקרון טובת הילד שעומד לנגד בתי המשפט בישראל, בודק בית המשפט גם את רמת המסוגלות ההורית של כל אחד מהצדדים. בית המשפט בודק את מידת וטיב הקשר שלהם עם ילדיהם. כמובן, גם את רצונם האישי של הילדים לגבי מקום מגוריהם, כאשר ההסכמה של ההורים היא של מתן משמורת מלאה לאחד מהם.

חלוקת זמני שהות בהסכמה או בדיון

הסדרת זמני השהות כשלעצמה, גם היא עניין שבני הזוג רשאים להחליט עליו באופן עצמאי. לחילופין אפשר להשאיר את ההחלטה על כך לבית המשפט. כמובן ש"שביל הלבנים הצהובות" הוא הגעה להסכמה הדדית בין בני הזוג. זה מה שמייתר את הצורך במאבקים מתישים ויקרים שמשפיעים כמובן גם על רווחת ילדיהם. מסיבה זו מופנים בני הזוג תחילה להליך גישור בו עליהם לנסות ולהגיע להסכמות.

דוגמאות לקביעת זמני שהות

הסכם הגירושין מסדיר בתוכו את הסדרי השהות במספר וריאציות קיימות:

אם ההורים מסכימים ביניהם.

תצוין קביעת זמני השהות של הילדים אצל כל אחד מההורים, תוך התחשבות בצורכי הקטינים וטובתם וכן בשעות העבודה של ההורים.

אם ההורים אינם מסכימים ביניהם.

יצוינו הזמנים המדויקים של שהות ההורה שאיננו המשמורן עם ילדיו ובאופן שמתאר מהיכן הוא אוסף אותם ולאן מחזיר (לבית המשמורן, לגן, בית הספר וכד'), האם יש ימים שבהם זמני שהות שלו הם לסירוגין (יום רביעי אחת לשבועיים למשל) ומה קורה מבחינת הסופ"ש לסירוגין – מתי והיכן ההורה אוסף את ילדיו ביום שישי ומחזיר אותם ישירות למוסד החינוכי או המשמורן ביום א'.

בחלק גדול מההסכמים, זמני השהות יופיעו בטבלה המפרטת את ימי השבוע ואת ההורה האחראי בכל אחד מהם. כמו כן, הסדרים וחובות חלים על ההורה במשמורתו כך שעליו להיות אחראי להפעלת הילדים באופן שוטף ולספק להם ציוד אישי ולימודי, להכין עמם את שיעורי הבית והעבודות, הכנה למבחנים, השתתפות בימי הולדת ופעילויות, חוגים, הבאתם לטיפול רפואי או מוקד רפואי ועוד.

קביעת המשמורת בהליך גישור

חובת הגישור שמתקיימת מאז חודש יולי 2016. היא קובעת שכל זוג המבקש להיפרד יופנה תחילה להליך גישור. זה לצורך הגעה להסכמות הדדיות בין בני הזוג. כך ששניהם יביעו את רצונותיהם ויגיעו לעמק השווה על ידי שיחה נעימה ומכובדת. ההליך מתרחש עוד לפני התנהלותו בערכאות. לכן מאפשר הזדמנות אמיתית להידברות, הקשבה ולהצגת הטענות בין הצדדים כך שיהיה אפשר לקבל החלטות מתאימות גם לעניין זמני השהות עם הילדים.

האם ניתן לשנות את זמני השהות?

מכיוון שצרכי הילדים הם עניין גמיש ודינמי, כך גם הסכמי המשמורת, שנשמעים לצרכיהם ולשינויים בתא המשפחתי המתרחשים לאורך הזמן. לכן קביעת זמני השהות היא איננה פסק דין חלוט ותמיד ישנה האפשרות לשנות את החלוקה שנקבעה, להרחיב או להפחית מזמני הראייה של ההורה האחר או להעביר את המשמורת ממלאה למשותפת ולהיפך.

חשוב להדגיש ששינויים אלו אינם מתקבלים בקלות ולמעשה, הם יאושרו רק אם בית המשפט סובר שהשינוי המהותי בנסיבות הוא כזה שיתקבל לטובת הילדים. השינוי יוכל להתקבל גם מחוץ לבית המשפט על ידי הסכמה בין ההורים, אך כאשר הם חלוקים בדעתם עליהם לפנות לבית המשפט להחלטה בנושא זה.

קביעת זמני השהות עם הילדים

התערבות בכל הסכמה שבני הזוג קבעו לעצמם תתרחש רק במקרים מאוד נדירים. מקרים בהם בית המשפט סבור שטיב ההסכם איננו לטובת הילד. יחד עם זאת, כאשר בית המשפט קובע מטעמו את זמני השהות, לא בהכרח שקביעה זו מוסכמת על ההורים. לשם כך ממנה בית המשפט פקידת סעד שתבחן את המקרה. פקידת סעד תגיש תסקיר הכולל המלצה לקביעת זמני השהות המתאימים ביותר. לרוב נוטים בתי המשפט לקבל את המלצה זו, אך הם אינם מחויבים לה.

הסדרת נושאי המגורים והנסיעות לחו"ל

בעת החתימה על הסכם הגירושין יש להסדיר מראש את סוגיית המגורים. זה כדי להימנע ממצב שבו ההורה השני מתנגד למעבר רחוק מידי. תיתכן בעיה שנובעת ממרחק גיאוגרפי גדול מידי בין ההורים ומהם אל מוסדות החינוך, כאשר זמני השהות שווים.

עניין נוסף ומורכב הוא קבלת ההחלטות לגבי רילוקיישן והגירה. כאן כמעט תמיד הצדדים יגיעו לבית המשפט ועליו לתת החלה מתוך שיקולים הנוגעים לנסיבות ההגירה, המסוגלות ההורית של הצד שמעוניין להגר, כיצד ישמר הקשר עם ההורה השני, מהם הסיכויים של הילדים להיקלט במדינה החדשה, מה עמדת הילדים בנושא ועוד.

גם לעניין הטיסות לחו"ל, חשוב לזכור שכל יציאה מישראל מצריכה הסכמה מראש. הסכמה צריכה להיות בכתב על ידי שני ההורים. אלא אם נקבע מראש בהסכם הגירושין שכל הורה יקבל את הזכות לנסוע עם הילדים לחו"ל עד לפרק זמן ידוע ומוגבל. במקרה זה ניתן לטוס גם ללא קבלת אישור מההורה השני.

אל תפעלו ללא עורך דין גירושין

אם אתם עומדים בפני הליך גירושין ואמורים לקבל החלטה לעניין זמני שהות? רצוי שהיא תינתן מתוך ראיית הצרכים האישית שלכם כהורים ולא תתקבל מתוך הפעלת לחצים מצד ההורה השני. גםךא מניסיונותיו לזמנים שאינם מטיבים עמכם או עם ילדיכם. עורכת דין גירושין אסתר שלום תוכל לפעול למענכם בנושא זה. נוכל להגיע להסכמות הטובות ביותר לגבי זמני שהות ומשמורת הילדים. פנו אלינו ונשמח לתאם עבורכם פגישת התייעצות עם עורכת הדין.

שתפו את המאמר לחברים:
Email
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Facebook

כתבות נוספות בנושא

משמורת מלאה

משמורת מלאה היא מונח המציין מצב שבו אחד ההורים מקבל אליו את החזקה על הילדים ואילו ההורה השני נפגש ומבלה

קרא עוד »

חזקת הגיל הרך

חזקת הגיל הרך מסדירה את סוגיית המשמורת בין הורים גרושים על ילדיהם המכונים "קטני קטנים". מתייחסים לילדים בקבוצת הגיל שעד

קרא עוד »

משמורת אב

המציאות בישראל ובעולם המערבי בכלל, משקפת שישנם גם אבות גרושים שמעוניינים לקבל משמורת אב המאפשרת להם להמשיך לגדל את ילדיהם

קרא עוד »

משמורת זמנית

כאשר הורים לילדים משותפים נפרדים זה מזה, יש לקבוע, בין היתר, גם מי מהם יחזיק באופן זמני במשמורת על הילדים

קרא עוד »
דילוג לתוכן