חוק דיני משפחה

חוק דיני משפחה

לייעוץ ראשוני
חייגו עכשיו:

052-970-6731

תוכן עניינים

חוק דיני משפחה נחשב לענף משפטי שיונק מדין תורה והדין האזרחי, כך שפועלות לאורו מספר ערכאות שיפוט ובהתאם להשתייכות הדתית של המתדיינים. דינים אלו מתייחסים לסוגיות היוחסין, הורות, נישואין וגירושין והם מתנהלים בבתי המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני.

קביעות חוק דיני משפחה על נישואין

מדינת ישראל פועלת על פי הדין הדתי-יהודי, כך שנישואין בין בני זוג יהודיים הם על פי דין תורה. טקס הנישואין ביניהם כולל חופה וקידושין, מתן טבעת או חפץ לאישה בפני שני עדים כשרים ואמירת המשפט: "הרי את מקודשת לי בטבעת זו". החופה מסמלת את כניסתה של האישה לרשותו של הבעל וברית הנישואין ביניהם מתבססת על הסכמת שני הצדדים.

כאשר אחד הצדדים בנישואין איננו יהודי, או שיש ביניהם קרבה של איסור עריות, או שהאישה היא אשת איש, הנישואין בטלים ומבוטלים. אם הנישואין הם לכהן או לגרושה או לממזר, הרי שניתן להתיר אותם. על פי החוק, גיל הנישואין המינימלי הוא 18 שנים, או גיל 16 בהיתר מבית המשפט.

נציין גם את החוקיות בנישואין בקרב בני דתות נוספות: אם הנישואין מתרחשים בין בני זוג נוצריים הרי שהדין ביניהם הוא על פי דין הכנסייה בה הם חברים. אם הנישואין הם בקרב בני זוג מוסלמיים, הדין ביניהם הוא לפי חוקי השריעה. גם בדתות אלו, אין אפשרות להינשא בנישואין בין דתות בישראל. יחד עם זאת, בכל בריתות הנישואין נוצרות לשני בני הזוג זכויות וחובות.

קביעות חוק דיני משפחה על גירושין

נישואין וגירושין פועלים על פי אותו הדין ולפיכך, נישואין בדין תורה מצריכים גם גירושין בדין דתי-יהודי שכזה. כאשר בני הזוג נישאו בדת משה וישראל או שמדובר בבני זוג יהודיים שנישאו בנישואים אזרחיים, הם יתגרשו בטקס גירושין ברבנות בלבד ובהסכמת שני הצדדים. כאשר אחד הצדדים מעוניין בגירושין אך אין עילה שמאפשרת לו לקבל גט (מתן אישור להתגרש) מבן הזוג, בית הדין לא יוכל לכפות זאת.

כדי להסכים לעניין הגירושין, נדרשים בני הזוג לאחת משתי דרכים: הגעה להסכמה משותפת מראש לגבי כל סוגיות הגירושין כמו משמורת הילדים, מזונות הילדים, חלוקת רכוש וחובות, או ניהול הליכים משפטיים בכל נושא שיש עמו מחלוקת. כידוע לכולנו, מאבקים משפטיים אינם הדבר הרצוי והפשוט, אך יש מקרים שבהם הדבר בלתי נמנע.

ההלכה היהודית שמציינת את עילות הגירושין, קובעת שכל נישואין שיש בהם דבר עבירה, גילוי מום או מחלה, הפרת חובתו של הבעל לפרנס את אשתו, הפרת חובתה של האישה למלאכות הבית, אי קיום חיי אישות – יאפשרו לבית המשפט לפסוק גירושין, לעתים כהמלצה או מצווה ולעתים ככפייה ממש. ישנם מקרים שבהם התביעה תידחה וייפסק הצורך בהגעה לשלום בית בין הצדדים.

מכיוון שהדרך האחרונה איננה באמת ישימה בקרב זוגות רבים על אף המאמצים של בית הדין להגיע לשלום בית, זוגות מעדיפים להתגרש גם בהיעדר הסכמה, או להיקלע לסכסוך ממושך.

דיני משפחה טרם הנישואין

תחום דיני המשפחה מתייחס לשורה רחבה של הסכמים, שיש להם חשיבות גם לחיים הנוכחים בין בני הזוג ובוודאי שלעתיד. כך לדוגמה, בני זוג שמעוניינים לערוך ביניהם הסכם ממון או הסכם חיים משותפים יוכלו לעשות זאת על ידי התנהלות בין קווים מנחים, המאפשרים להם לקבל החלטות ולהתוודע להשלכות של כל מעשה עתידי.

הסכמים נוספים יכולים להיות גם הסכם הורות משותפת המסדיר את גידול הילדים יחד גם בהיעדר מגורים משותפים וניהול מערכת יחסים זוגית וכן צוואות פטירה וצוואות בחיים, המסדירות את רצונו האישי של אדם.

הסכמים אלו מתבררים לא פעם כחבלי הצלה ממש, שכן הם מסדירים ומיידעים מראש לגבי כל תרחיש עתידי וקובעים כיצד לפעול בתוכו. הדבר מייתר חלק אדיר מהדיונים, ההסכמות וההליכים הכרוכים בגירושין ופירוק בין בני זוג ומקצר את הגירושין לתהליך ההכרחי המינימלי.

שני סוגי הסכמים נוספים מתקבלים כאשר בני הזוג מבינים שחיי הנישואין ביניהם עתידים להסתיים. האחד הוא הסכם גירושין המאפשר ליהודים שנישאו בארץ להתגרש ברבנות בלבד ובהסכמה ביניהם, לרבות זוגות שנישאו אזרחית. יש להציג לרבנות הסכם גירושין שבו הצדדים הגיעו להחלטה לגבי חלוקת הזמנים עם הילדים, תשלום המזונות, חלוקת החובות, הרכוש ועוד.

להסכם זה רצוי להיעזר מראש בעורך דין דיני משפחה, אשר בקיא בחוק דיני משפחה, ויעניק לבני הזוג ייעוץ משפטי ושירותי גישור ולאחריהם ינסח ויגיש עבורם את ההסכם.

ההסכם השני הוא הסכם שלום בית – מעין הסכם "ביניים" לזוגות שמעוניינים בגירושין אך עדיין לא בטוחים האם כדאי להרחיק לכת עד שם. שלום בית מאפשר לצדדים לנהל ביניהם סוג של יחסים ריאליים בהם משקמים את המערכת הזוגית.

כאן נקבעים קווים מנחים להתנהלות הזוגית, תוך טיפול והתעמקות בכל סלעי המחלוקת בין בני הזוג. הסכם זה עשוי להיכשל כך שהוא יוביל לגירושין בסופו של דבר, אך בחלק מהמקרים הופך גם הוא לחבל הצלה לזוגיות, שכעת נהנית מהסדרה טובה של ההתנהלות הכלכלית, חלוקת המטלות הביתיות, איזון בין בית ועבודה ועוד.

עקרון טובת הילד

אחת מאבני הבסיס של דיני המשפחה היא טובת הילד – שיקול מכריע הגובר על שיקולים אחרים כאשר דנים בסוגיות של ענייני קטינים. זהו עיקרון שבא לידי ביטוי בסעיפים שונים בחוק האפוטרופסות והכשירות ועל כן הוא קודם לשיקולים אחרים וגובר על עקרונות משפטיים וערכיים אחרים.

טובת הילד אמורה להתייחס כשמה, לרווחתו, זכויותיו, האינטרסים והצרכים של הילד, לרבות התחשבות בתחושותיו, עמדותיו, מצבו הבריאותי והנפשי, גילו, כישוריו, הקשרי החיים שלו עם קרובי המשפחה ואישיותו. אלו הם חלק מרכזי מהקריטריונים שבוחן בית המשפט, כאשר בבסיס המחלוקת המשפטית ישנם ילדים.

כך לדוגמה, עקרון טובת הילד מתבטא באופן משמעותי בשאלת המשמורת, כלומר מי אחראי לגידול הילד, חינוכו, התפתחותו ודאגה לו ולעתידו במקרה של גירושין. שאלה זו גם קובעת היכן יהיו מגורי הילד ומכוחה יוצאים קווים מנחים נוספים כמו חזקת הגיל הרך (הימצאות בחזקת האם עד לגיל שש), מזונות ילדים ובדיקת האבהות, שמאפשרת לאב להגיש תביעת אבהות ולהסדיר את זמני השהות שלו.

לעתים ההכרעה בין שני ההורים איננה ברורה דיה ולכן הם יעברו בדיקת מסוגלות הורית שתאפשר להבין מי מהם ראוי יותר לקבלת המשמורת. בית המשפט מתחשב לא פעם גם ברצון הילד וככל שהוא נמצא בגיל הבנה מתאים.

עניין נוסף שנובע מכוח טובת הילד, הוא העדר הזכות האבסולוטית של המשמורן לקבל החלטות עצמאיות לגבי ילדו ועליו לשתף פעולה עם המערכת ודרישותיה (ייעוץ חינוכי, עבודה סוציאלית וכו') וכמובן עם ההורה השני. עקרון זה מובא בחשבון גם בשאלת האימוץ וככל שבית המשפט סבור שלא קיימת להורים הביולוגיים מסוגלות הורית מתאימה ויש למצוא אפוטרופוס אחר שיישא בנטל גידול הילדים.

מדינה אחת, שתי ערכאות

מדינת ישראל היא דמוקרטיה המנהלת משפט אזרחי, אך חוק דיני משפחה בה משלב את דיני ההלכה. כדי לנווט בין השניים בהצלחה ולאור החוקיות המורכבת ביניהם, חשוב לקבל סיוע מאת עורך דין המתמחה בדיני משפחה או עורך דין גירושין מקצועי שיפעל כראוי לאור הנסיבות.

עורך הדין גירושין צריך לדעת כיצד להנחות את לקוחותיו בנושא מסוים,. הוא צאיך לדעת לדעת לאיזה בית משפט כדאי לפנות ומתי, מתי לתמרן בין שני בתי המשפט וכיצד ולהתנהל בצורה מקצועית שלא תשאיר מקום להתרשלות או כישלון. אם אתם זקוקים לייעוץ, ליווי וייצוג בענייני משפחה לרבות בסוגיות גירושין וירושות, אתם מוזמנים לתאם פגישה עם עורכת הדין אסתר שלום ולקבל מעטפת משפטית מלאה לכל צרכיכם.

שתפו את המאמר לחברים:
Email
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Facebook

כתבות נוספות בנושא

בדיקת אבהות

בדיקת אבהות נערכת על ידי בדיקת סיווג רקמות (DNA), המאשרת באופן וודאי ואובייקטיבי את היותו של הנבדק אביו של ילד

קרא עוד »

גניבת זרע

גניבת זרע באה לתאר מצב שבו גבר הכניס אישה להיריון כשהוא מניח שיחסי המין שהם מקיימים מוגנים ומנגד האישה שאיתו

קרא עוד »

תביעת אבהות

הוכחת והכחשת אבהות – תביעת אבהות מדוע בדיקה גנטית המוכיחה אבהות דורשת צו בית המשפט? סוגיית תביעת אבהות סבוכה ועלולה

קרא עוד »
דילוג לתוכן