חוק הירושה

תוכן עניינים

תחום הצוואות והירושות בישראל מוסדר באמצעות חוק הירושה. בין היתר קובע הוא מיהם יורשיו של אדם שנפטר. כמו כן מהן הצורות השונות לעריכת מסמך הצוואה וכיצד ניתן לממש צוואה או ירושה.

אדם הלך לעולמו – מיהם יורשיו?

בעת מותו של אדם, רכושו יעבור ליורשים שלו. אלו יהיו על פי דין או על פי צוואה. במה דברים אמורים? במידה שהמנוח ערך צוואה במהלך חייו, הרי שהוא בחר את יורשיו. על כן, עזבונו יעבור לזוכים כפי שהם מופיעים בה. אולם, ככל שאדם נפטר מבלי שהותיר אחריו צוואה, יחול הסדר הירושה שבחוק הקבוע בסעיף 10. הוא מעניק את זכות הראשונים לרשת לבן הזוג ולילדים של המנוח בחלוקה הבאה: בן הזוג יקבל את כל רכוש המטלטלין של המנוח ומחצית מיתר העזבון. המחצית השנייה תעבור אל הילדים בחלקים שווים. ככל שלמנוח אין בן זוג או ילדים, קובע חוק הירושה את הבאים בתור לרשת. נדגיש כי הסדר זה של ירושה על פי דין הוא אחיד. הוא יחול בכל מקרה בו אדם נפטר ללא צוואה. מכאן, כי אם אנו מבקשים לבחור על פי הרצון האישי שלנו מי יהיו היורשים שלנו ואיזה חלק בנכסים יקבל כל אחד מהם, הרי שעלינו לערוך צוואה.

ארבע דרכים לעריכת צוואה

חוק הירושה והצוואות קובע בסעיף 18 את צורות הצוואה השונות וארבע הן: צוואה בכתב יד, בפני עדים, בפני רשות, או צוואה בעל פה. בסעיפים הבאים של החוק ישנו סט של כללים לכל סוג של צוואה. יש למלא אחרים על מנת שהמסמך יהיה תקף מבחינה משפטית. נביא להלן שתי דוגמאות. האחת, לגבי צוואה בכתב יד. החוק קובע כי היא תיכתב באופן מלא בכתב ידו של המוריש. כן, היא חייבת לשאת תאריך ולהיחתם על ידו.

הדוגמא השנייה היא לגבי צוואה בעדים. אם אנו בוחרים בסוג זה של צוואה, אזי קובע החוק כי עלינו לחתום על מסמך הצוואה בפני שני עדים. זה לאחר שהצהרנו בפניהם כי זוהי אכן צוואתנו. הם יאשרו הצהרה זו בחתימתם על הצוואה באותו המעמד. נציין כי העדים להיות בני 18 ומעלה. עליהם להיות כשירים משפטית וכאלו שאינם נהנים מן הצוואה. כאשר מי מהכללים הללו אינו מתקיים בכלל או במלואו, ייתכן כי הצוואה תיפסל על ידי בית המשפט בעקבות התנגדות לצוואה אשר תוגש לו. אז, בהעדר צוואה אחרת של המנוח, יחול ההסדר האחיד של ירושה על פי דין. במקרה כזה רצוננו האישי לגבי מה ייעשה ברכושנו לא ייצא אל הפועל.

מימוש צוואה או ירושה

רכושו של אדם שנפטר נקרא בעגה המשפטית עזבון. על מנת לחלק אותו בין היורשים, דורש חוק הירושה כי יונפק צו קיום צוואה או צו ירושה. כפי שניתן לשער, הצו הראשון רלוונטי במקרה שבו המנוח ערך צוואה. אילו הצו השני נדרש במקרה של העדר צוואה. קבלת כל אחד מן הצווים הללו דורשת מאחד היורשים לפנות בבקשה מתאימה בכתב אל הרשם לענייניי ירושה – בקשה לצו ירושה או בקשה לצו קיום צוואה. אליה יש לצרף מסמכים שונים, בהתאם לסוג הצו המבוקש. לשכת הרשם תפרסם מודעה בעיתונות כדי לאפשר הגשת התנגדויות למימוש הצוואה או הירושה, כאשר ככלל, תהיה שהות של כ14 יום לעשות זאת.

כאשר מדובר על צוואה, ניתן להגיש התנגדות בעילות שונות, למשל, כי אחד או יותר מכללי הצוואה לא קוימו, כפי שהצגנו לעיל. כן, בגין אי כשרות המוריש לערוך צוואה, בגין השפעה בלתי הוגנת על המצווה ועוד. נציין, כי הרשם לענייני ירושה אינו מוסמך לדון בהתנגדויות והעניין יעבור להכרעתו של בית המשפט לדיני משפחה.

שתפו את המאמר לחברים:
Email
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Facebook
דילוג לתוכן