חישוב מזונות

חישוב מזונות

לייעוץ ראשוני
חייגו עכשיו:

052-970-6731

תוכן עניינים

כל זוג שמתגרש מוטרד לבטח מההסכמה בנוגע לדמי המזונות. שאלת רמת החיים והיכולת הכלכלית שאחרי חיי הנישואין מטרידה גברים ונשים כאחד ולא בכדי תוהים רבים כיצד מתרחש חישוב מזונות הילדים ובכמה כסף בדיוק מדובר. מאמר זה יסייע לכם להבין את תהליך החישוב ועקרונותיו ולהתיר את הבלבול הרב שכרוך בהבנת סוגיה זו.

הקדמה להבנת חישוב המזונות

למזונות הילדים יש השפעה דרמטית על כלכלתם של בני הזוג בנפרד וילדיהם המשותפים ולפרק זמן ארוך. יחד עם זאת, הבנת אופן החישוב של דמי המזונות כרוכה בשלושה גורמים חיוניים:

האחד הוא שאין סכום מזונות קבוע לכולם, משום שלכל כלל חישוב מזונות קיים חריג לכלל.

השני הוא שישנן כמה דרכים לקביעת דמי המזונות והמדור.

הגורם השלישי הוא שהקביעה הטובה ביותר לעניין המזונות והוצאות המדור היא הגעה להסכמה משותפת והדדית, כך שאין מי שמחליט עבורכם.

חישוב מזונות – מה קובע החוק?

על פי חוק תיקון דיני משפחה (חוק מזונות, השתכ"ט – 1959), כל הורה נדרש לשלם מזונות עבור ילדים קטינים. מכיוון שבישראל רוב המתגרשים משתייכים לדת היהודית, הדין האישי שבו הם מחויבים הוא הדין העברי, שקובע מהי חלוקת ההוצאות עבור הילדים ובהתאם לגילם. בדין זה קיימות שלוש קבוצות גיל לקביעת הסכום: 0-6, 6-15, 15-18.

סעיף 3א' לחוק זה גם מציין כי מלבד כל הוצאה הכרחית נדרשת, יתר ההוצאות חלות באופן שווה על שני ההורים וזאת על סמך יחס ההכנסות של שני ההורים.

הווה אומר, שכל זוג שנפסקו בעניינו דמי המזנות, יצטרך להבין שישנו שינוי בתשלום במעבר בין הגילאים לאורך השנים וכן כאשר מתקיימים שינויים משמעותיים בהכנסה של אחד משני ההורים.

חישוב מזונות לילדים בגילאי 0-6 שנים

בגילאים אלו מתקיימת חזקת הגיל הרך, הקובעת כי יש לספק מזונות לילדים ללא קשר למצב הכלכלי של מי משני ההורים. לפיכך, גם אב דל באמצעים יידרש לתשלום המזונות אפילו שמצבה הכלכלי של גרושתו טוב בהרבה. האב נדרש גם להוצאות מדור אם הילדים מתגוררים אצל האם עד למינימום ההכרחי.

הוצאות הכרחיות במזונות הן חינוך, בריאות, מזון, ביגוד והנעלה. בנוסף להן (ועל פי מספר הילדים), יש להוסיף את החלק היחסי שנוגע להחזקת המגורים והוצאות הדיור. יחד עם זאת, בית המשפט ישאיר את ההורה המשלם במינימום של קיום אנושי לכל הפחות וימנע ממנו להישאר חסר כל שאין באפשרותו לכסות את צרכי מחייתו האישיים. ולכן המונח הקובע כאן הוא "איזון כולל של הכנסת המשפחה מכל המקורות", מה שיסייע לבית המשפט להקל על חובת תשלום המזונות עד לגיל 6.

בדרך כלל בחישוב מזונות גס עומדים דמי המזונות בממוצע על 1,300-1,400 ₪ לילד בחודש + כ-30% מכלל הוצאות המדור במקרה של ילד אחד, 40% הוצאות מדור במקרה של שני ילדים וכן הלאה.

לסיכום, ישנו חיוב במזונות עד גיל 6, הכולל שתי דרכים להקלה ואיזון הסכום: חישוב מזונות על ידי קביעת ההוצאות ההכרחיות וקביעת האמצעים המספקים למחיית המשלם. לכן בקביעת מזונות אלו לא ידוע מראש כיצד בית המשפט ינסח את המשוואה ועליו לבדוק מהי החלוקה הסבירה והמאוזנת שתבטיח את צרכי הילדים, מבלי לכלות את כל המשאבים הכספיים מההורים, שימנעו מהם לכסות את צרכיהם האישיים.

חישוב מזונות לילדים בגילאי 6-15 שנים

כאן כבר מתקיימת מחלוקת מסוימת, משום שיש הטוענים שחיוב בדמי מזונות לקבוצת גיל זו הוא מכוח דיני צדקה – כלומר התחשבות ביכולות האם והמקורות הכלכליים של הילדים ויש הטוענים שמדובר בחובת תשלום מוחלטת, כפי שקיימת בקבוצת הגילאים המוקדמת 0-6 שנים.

ההלכה המרכזית בקבוצת גיל זו היא שיש לשלם צרכים הכרחיים של הילדים, כאשר שאר ההוצאות חלות על שני ההורים ועל סמך יחסי השכר, יכולתם הכלכלית וחלוקת זמני השהות ביניהם עם הילדים.

ההלכה המרכזית בעניים חישוב מזונות אכן דומה לקבוצת הגיל הקודמת, אך בפסיקה מופיע לה חריג אחד: כאשר הילדים יכולים לפרנס את עצמם באמצעות רכוש על שמם או הכנסה ממקור חיצוני. אם חריג זה מתקיים, הוא פוטר את ההורה מלשלם דמי מזונות. יחד עם זאת, הדבר תלוי מאוד בשופט או הדיין שיפסקו בתיק ויפרשו את יישום ההלכה והחריג לה.

ישנם הרבה מקרים שבהם פסיקות בתי המשפט לענייני משפחה סותרות את קביעות בתי הדין הרבניים ולהיפך. אמנם בית המשפט העליון הוא זה שהתווה את ההלכה המרכזית, אך ישנם שופטים ודיינים רבים שפוסקים ההיפך ממנו והמשמעות לכך היא ערעורים בגין הפחתת מזונות או העלאתם.

חישוב מזונות לילדים בגילאי 15-18 שנים

ההלכה המשפטית בקבוצת גיל זו קובעת שהתשלום הוא מדיני הצדקה, כלומר חיוב שווה בין שני ההורים, כך ששניהם נושאים בהוצאות הילדים על סמך יכולתם הכלכלית והסדרי השהות. הדברים כאן ברורים בהרבה ביחס לשתי קבוצות הגיל הקודמות, שכן ישנה התייחסות לזמני השהות של הילדים עם ההורה המשלם מזונות, או למצב של משמורת משותפת.

למעשה, ההורה נושא בתשלום מזונות על סמך זמני השהות שלו עם ילדיו. בנוסף מובאים בחשבון צרכים ששומרים על רמת החיים הקיימת של הילדים וכן סוגיית הוצאות המדור.

בחישוב זה קיימת נוסחה מתמטית שבית המשפט פיתח לאורך השנים, הכוללת את צרכי הילד, יחס חלוקת הזמנים בין שני ההורים עם ילדיהם ויחס ההכנסות הפנויות של כל הורה.

לרוב כאמור, צרכים הכרחיים (A) מתבטאים בסכומים שבין 1,300-1,400 ₪. אליהם יש להוסיף את הוצאות המדור (B), שנותרים עדיין כנתן תיאורטי מאחר והילד אינו מתגורר לבדו ויש חשיבות לכמות הדיירים בדירה. בנוסף לאלה, יש להבין מהי ההכנסה הפנויה של האב (C) – כלומר משכורתו בנטו, בניכוי עלות מדור אישית של האב והוצאותיה ולאחר מכן בניכוי נוסף על הוצאות של צרכים הכרחיים לילדיו. לחישוב זה מתווספים גם ההכנסה החודשית של האם (D) בניכוי עלות מדור אישית של האם וכן צרכים בלתי הכרחיים (E), הנקבעים לפי יכולת ההורים עד לסכום אפס.

וכך נראית הנוסחה המלאה, כאשר חלקה הראשון קבוע ואילו חלקה השני נתון לשיקול דעתו של בית המשפט בלבד.

1/2A + 1/2B + C/(C+D) * (E+1/2) – 1/2E

בית המשפט מתייחס גם לנכסי ההורים ולהוצאות נוספות כמו הוצאות רפואיות, תשלום מזונות לילדים מנישואין קודמים ועוד, כך שהחישובים משתנים על פי הנתונים. כך או כך, ההחלטה הבלעדית לגבי גובה הסכום היא של בית המשפט בלבד.

עורך דין מיומן יטיב עם פסיקת המזונות לטובתכם

המצב המשפטי הקיים מבהיר מהם הכללים וההלכות בסוגיית חישוב המזונות. אך לא מתקיים אבסולוטית על כל המתגרשים כך שישנם חריגים ונסיבות מאזנות. על מנת לגלות גמישות בנושא ולסייע לצדדים טוב יותר, בתי הדין משתדלים לפסוק באופן פרטני. ולכן אין דרך ברורה ואחידה לקבוע את סכום המזונות מראש.

אנו מזמינים אתכם להתייעצות בנושא חישוב מזונות עם עורכת הדין אסתר שלום,. אסתר שלום היא עורך דין מתמחה בדיני משפחה וגירושין בפרט וכמגשרת. היא שעשויה להטיב עם פסיקת המזונות ככל שבני הזוג יוכלו להסכים לגבי תנאי התשלום.

עורכת דין גירושין אסתר שלום ומשרדה יוכלו לסייע לכם בכל שאלה בעניין מזונות ילדים ומזונות אישה אחרי הגירושין ולפני הגירושין. תוכלו לפנות אלינו על מנת לתאם פגישה ולברר בנוגע לייצוג משפטי לעניין זה. הבלבול בסוגיית המזונות בקרב כל אחד מההורים יוצר ציפיות ומחשבה לגבי תהליך משפטי מסוים. לפיכך רק עורך דין מתאים יוכל לפרט בצורה אובייקטיבית ואיכותית לגבי הסכומים ועקרונות החישוב שייקחו חלק בקביעת הסכום הסופי.

שתפו את המאמר לחברים:
Email
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Facebook

כתבות נוספות בנושא

מזונות אישה גרושה

מזונות אישה גרושה נתפסים כתשלום נדיר למדי. התשלום מהווה תיעוד לפירוק היחסים הזוגיים בצורה הטובה והמכובדת ביותר. ללא מאבקי כוח

קרא עוד »

הסכם מזונות

הסכם מזונות קובע מהו גובה דמי המזונות אשר כל הורה נדרש לשלם עבור ילדיו, מתי יועבר התשלום וכיצד. הסכם זה

קרא עוד »

דמי מזונות לילד

דמי מזונות לילד היא זכות הקיימת לילדים, בה מתקבל תשלום המממן את צרכיהם ורווחתם. המזונות הם שיטה לפיצוי ולאיזון כלכלי

קרא עוד »

חוק מזונות

חוק מזונות חל על כל הסכם גירושין שבו נדרש כיסוי להוצאות המשפחה, כאשר על פי רוב מדובר במזונות ילדים ובמקרים

קרא עוד »

תביעה למזונות זמניים

תביעה למזונות זמניים מאפשרת להורים שנמצאים בהליך גירושין מבני זוגם ברבנות וכעת נותרו לבדם בגידול הילדים, לקבל סיוע כלכלי מסוים

קרא עוד »
דילוג לתוכן