חלוקת זכויות סוציאליות

חלוקת זכויות סוציאליות

לייעוץ ראשוני
חייגו עכשיו:

052-970-6731

תוכן עניינים

חלוקת זכויות סוציאליות היא הצד הקשיח והפחות מוכר שצריך להתייחס אליו בעת הסכם הגירושין. זכויות אלו כוללות את כל הנכסים הפיננסיים הקיימים לבני הזוג כמו פנסיה, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים וקופות גמל. זכויות אלו מצטברות לכדי סכומים משמעותיים לאורך השנים ולכן מצריכות משא ומתן או הכרעה משפטית שייקבעו במעמד חלוקת הרכוש בגירושין.

הזכויות הקיימות וחשיבותן

הליכי גירושין הם עניין מורכב, בוודאי בסוגיות כמו משמורת על הילדים וחלוקת הרכוש. לרוב האחרון מכוון את הפוקוס על הדירה או הרכב המשותפים וחשבונות הבנק, אך יש עוד נכסים רבים שצריך לקבל לגביהם החלטה בעת חלוקת רכוש, שבני הזוג חושבים עליהם לראשונה רק כאשר הם נדרשים לנסח הסכם גירושין.

בגילאים צעירים מרבית האנשים ממעטים להכיר בחשיבותן של הזכויות הפנסיוניות, אך כולנו נגלה עד כמה הן חשובות בעיקר לקראת גיל הפרישה. כידוע, מדובר בקופות שנועדו לספק ביטחון אישי עתידי ולכן החשיבות שלהן גבוהה מאוד במהלך החיים הבוגרים ובייחוד לעת זקנה, כאשר אנו זקוקים ליציבות כלכלית ושמירה נאותה על רמת החיים.

חלוקת זכויות סוציאליות בעת הגירושין

כל אחד מבני הזוג צבר לאורך השנים זכויות סוציאליות מעבודתו. ייתכן שבחלק מהמצבים הייתה בת הזוג עקרת בית, או שהאב נשאר תקופה בבית כדי לטפל בילדים. בתקופות אלו ייתכן שההורה שעבד צבר קריירה ענפה ומעמד יוקרתי יותר במקום עבודתו. לאור אלו, גם כאשר אחד מבני הזוג לא עבד ולמעשה קידם את ההתפתחות התעסוקתית של בן הזוג, הוא זכאי לחלק מהזכויות הסוציאליות.

אופן החלוקה

קיימות שתי דרכים לחלק את הזכויות הסוציאליות בין בני הזוג: האחת היא על ידי החלטה בהסכמה. הצדדים יכולים לדון ביניהם בנושא ולפנות לעורך דין לניסוח הסכם הגירושין, או להגיע במעמד הגשת תביעת הגירושין למגשר שינסה להגיע לעמק השווה ולגבש הסכם נישואין. הדרך השנייה היא כאשר בני הזוג אינם מסכימים וכעת נאבקים על כך משפטית ומאפשרים לשופט לקבל הכרעה.

אם הזוג המתגרש לא ערך הסכם ממון שקובע אחרת, מבחינת החוק מתרחשת חלוקת מוניטין ונכסי קריירה שווה בשווה בין שני בני הזוג וזאת בדומה לכל נכסיהם המשותפים. אך יחד עם זאת, מכיוון שעדיין לא הגיע מועד הפירעון של הזכויות הללו בעת הגירושין, יהיה צורך לחשב בדרך מסוימת את השווי שלהן.

כאן עומדות בפני הזוג שתי אפשרויות: האחת היא להמתין עד היום שבו הזכויות יהפכו לנזילות ואז יועברו במחציתן לבני הזוג. השנייה והעדיפה על הרוב היא לבצע היוון של הזכויות – לחשב את שוויין העתידי וכך לבצע כבר במעמד הגירושין את החלוקה. מטבע הדברים, זוגות שמתגרשים לא מעוניינים להשאיר ביניהם לאורך זמן התחשבנות פתוחה ולכן גם אם הסכומים משמעותיים מאוד, הם יעדיפו לחלק אותם כאן ועכשיו.

שלילת החלוקה השווה של חלוקת זכויות סוציאליות

למרות שהזכות היא למחצית מהזכויות הסוציאליות של בני הזוג (בתנאי שאין הסכם ממון הקובע אחרת), חשוב לדעת שישנו חריג לזכות זו, ששולל אותה במקרה של נסיבות מיוחדות. אם אחד מבני הזוג למשל מנסה להבריח נכסים או להסתיר אותם, ייתכן שבית המשפט יטיל חלוקה לא שווה או אפילו ישלול את זכותו המוחלטת לקבלת הזכויות הסוציאליות.

חלוקת זכויות סוציאליות בהסכמה משותפת

זכויות סוציאליות הן חלק בלתי נפרד משלב חלוקת הרכוש בעת הגירושין בין שני בני הזוג והן נחשבות מבחינת החוק לרכושם המשותף לכל דבר ועניין. זאת על אף ולמרות שזכויות אלו נרשמות רק על הצד הצובר או המפריש במקום עבודתו.

ערכן הכספי של הזכויות גדול ולכן כאשר מנהלים בני הזוג משא ומתן לעניין חלוקת הרכוש ביניהם, עליהם לדון גם בנושא הזה. הדיון בין הצדדים אמור להביא להסכמה שממנה איש מביניהם לא יוצא מקופח ומתקיימת חלוקה עם נטייה לכמה שיותר שוויוניות. אם הצדדים לא מצליחים להסכים ביניהם, הם יגישו תביעה בנושא לבית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני ויעבירו לשופט את סמכות ההכרעה בסוגיה.

הזכויות הסוציאליות הקיימות כאמור, הן קרנות פנסיה והשתלמות, ביטוחי מנהלים, קופות גמל וכדומה. לגבי הפנסיה, מדובר גם בפיצויים ומענקי פרישה שצפויים להתקבל מעבודתו של מי מבני הזוג. אפשר להסתכל על הזכויות בכללותן כפרי העמל של מאמצי שני בני הזוג במהלך תקופת הנישואין, כך שגם אם אחד מהם נותר בבית וטיפל בילדים, עדיין התרחש מצב שבו כל אחד מהם תרם את חלקו.

זוהי הסיבה שהחוק מכיר גם במצבים שבהם בן או בת הזוג שאינם עובדים ונותרים כאחראים על משק הבית ולכן עליהם לקבל חצי מנכסי בן הזוג שנצברו לו, לרבות זכויות עתידיות שהתגבשו במהלך תקופת הנישואין.

היוון חלוקת זכויות סוציאליות

חלוקת הזכויות הסוציאליות מתבצעת יחד עם חלוקת יתר הרכוש המשותף, שנצבר ממועד הנישואין ועד מועד הגירושין והן יחולקו כאמור, שווה בשווה. כאשר מבוצע חישוב להיוון הסכום, בדרך כלל נקרא למקום אקטואר – מומחה בכלכלה שמתמצא בסוגיה הספציפית של חישוב זכויות סוציאליות. האקטואר מפיק חוות דעת על סמך הממצאים ובדיקתו וקובע מהם האחוזים שכל אחד מבני הזוג יקבל.

כאמור, זכויות שעדיין לא הפכו לנזילות יחולקו כאשר יגיע מועד הפירעון, אלא אם בוצע היוון על ידי האקטואר. כאשר בני הזוג בוחרים באפשרות הראשונה, זו שבה הם ימתינו ליום ההפיכה של הזכויות הסוציאליות לנזילות, יש להטיל עיקול בגופים השונים המחזיקים בכסף של בן הזוג השני.

כך, כאשר יגיע שלב הנזילות אף צד לא יצטרך לחשוש מקיפוח זכויותיו. בנוסף, אפשר לדרוש מחברת קרן הפנסיה להעביר לגרוש את חלקו מידי חודש מהתשלום החודשי שנכנס וישירות לחשבון הבנק שלו.

המתנה למועדי הפירעון/ הנזילות

זכויות סוציאליות הן כל הזכויות שבני הזוג צברו מעבודתם ועיסוקיהם לאורך חיי הנישואין כמו קופות גמל, קרנות פנסיה והשתלמות ועוד. זכויות אלו מחולקות שווה בשווה כאשר בני הזוג מתגרשים, למעט במקרים שבהם נערך ביניהם הסכם ממון שאושר וקיבל תוקף משפטי כחוק הקובעים אחרת.

בני הזוג רשאים לדון ביניהם על החלוקה ולהגיע להסכמות הדדיות בפני עורך דין או מגשר. אם הם אינם מסכימים, יביאו את ההחלטה לפתחו של שופט בין הדין הרבני או בית המשפט למשפחה. באפשרותם להמתין עד ליום בו כל הזכויות יהפכו לנזילות (והיא תמוצה ככל הנראה רק בפרישה, בגיל 62 לנשים או 67 לגברים) או לבצע היוון שמעמיד את הזכויות על שווי כספי וכך הצדדים יכולים "להתחשבן" במעמד הגירושין ולהיפרד לשלום ללא תלות שנותרת ביניהם.

עורך דין מקצועי להבטחת חלוקת זכויות סוציאליות

גם נושא זה כמו יתר סוגיות הגירושין מחייב הבנה משפטית של ההליך והפסיקה שהתקבלה בנושא. לפיכך טוב יעשה כל צד אם יבחר בעורך דין גירושין מומחה ומנוסה שיעמוד לצידו ויוכל לייעץ לו כיצד לפעול, גם לעניין הזכויות הסוציאליות. לא פעם עולות שאלות לגבי אופי החיים המשותפים בין בני הזוג ושאלת העברת מחצית הזכויות לצד השני לאור מאפייני חייהם או הרגלים שצברו לעצמם וייתכן שאמורים להביא להכרעה אחרת לעניין זה.

ככל שעורך הדין מנוסה ומיומן יותר, כך הוא יוכל לסייע לכם לשמור טוב יותר על זכויותיכם ולהימנע ממצב של קבלת החלטות שגויות לעניין הזכויות הסוציאליות, שכאמור מבטיחות את איכות חייכם בגיל שבו תהיו מנועים מלהתפרנס מעבודה.

עורכת הדין אסתר שלום תוכל להיפגש איתכם, להנחות, לייעץ וללוות ככל שיידרש ועד להשגה מוחלטת של התוצאה הרצויה לכם. פנו למשרדנו לתיאום פגישה.

שתפו את המאמר לחברים:
Email
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Facebook

כתבות נוספות בנושא

פירוק שיתוף

ברבים מהליכי הגירושין מתבצע פירוק שיתוף כחלק מחלוקת הרכוש בין בני הזוג. מונח זה שייך לתחום דיני המקרקעין ומשמעותו פירוקה

קרא עוד »

כוונת שיתוף

קניתם דירה לפני הנישואין? חשוב שתדעו כי היא עלולה להיחשב לרכוש משותף בעת גירושין. המשמעות היא כי הצד השני יהיה

קרא עוד »
דילוג לתוכן