מזונות אישה גרושה

מזונות אישה גרושה

לייעוץ ראשוני
חייגו עכשיו:

052-970-6731

תוכן עניינים

מזונות אישה גרושה נתפסים כתשלום נדיר למדי. התשלום מהווה תיעוד לפירוק היחסים הזוגיים בצורה הטובה והמכובדת ביותר. ללא מאבקי כוח ונקמה. ההחלטה על תשלום מזונות אלו היא מצד הגבר בלבד. זה אחרי שניתן סעד זמני הקובע מזונות לאישה ולילדיה.

מזונות אישה גרושה – מה החוק אומר?

על פי דין תורה, נשים זכאיות למזונות מבעליהן במהלך הנישואין. לא רק במובן הצר של המילה כמו מימון מזון וקורת גג. מזונות אלו מתייחסים לסיפוק כל צרכיה של האישה. לרבות ביגוד, רכב, חוגים, מוצרי קוסמטיקה וכל הוצאה המהווה חלק בלתי מפרד מאורח חייה והשגרה שלה.

רמת החיים שהאישה מנהלת לאורך חיי נישואיה, היא רמה מחייבת. גם כאשר בני הזוג נכנסים להליך גירושין. במילים אחרות, כל עוד לא ניתן גט, על הפרוד לדאוג לכלכלת אשתו. גם במהלך הפרידה ובאופן שמאפשר לה לשמור על רמת החיים שהורגלה אליה ולא לרדת ממנה.

מימון זה קרוי מזונות אישה. הוא נמשך עד למתן הגט וקביעת דמי מזונות ילדים, אם לבני הזוג היו ילדים. או אם נקבע מראש אחרת בהסכם הגירושין או הסכם ממון שערכו בני הזוג יחד. רק במקרים נדירים ביותר יתקבלו מזונות אישה גרושה מצידו של הגרוש.

מקרים שבהם חל תשלום מזונות אישה גרושה

ישנם מקרים בודדים שבהם גבר יחויב בדמי מזונות לאישה גרושה. שכן, כאשר השניים נפרדים באופן סופי וקיים להם הסכם גירושין, הגבר לא מחויב להמשיך לשלם למחייתה של גרושתו. יחד עם זאת, מקרים שבהם הבעל חש חובה מסוימת לדאוג עדיין לאשה שחלקה עמו את חייה במשך פרק זמן משמעותי, יאפשרו לו להמשיך לשלם את המזונות.

מדובר במקרים נדירים. רוב הזוגות לא נפרדים בצורה מחויכת ונעימה. בטח שלא כאשר הם עוזבים את הקשר פגועים, שבורי לב או כועסים מאוד. לא כשהם רק מעוניינים להיפטר זה מזו. המשך תשלום המזונות לאישה גרושה כאמור מאפיין רק קומץ מקרים. במקרים בהם פירוק הנישואין התרחש בצורה יפה ומכובדת מאוד. לפחות מבחינתו של הגבר.

פטור מתשלום מזונות אישה

אם לגבר יש הכנסה נמוכה כך שהיא לא מאפשרת לו לשלם לאשתו דמי מזונות, בית הדין הרבני רשאי לפטור אותו מתשלום מלא. פטור מדמי מזונות מתרחש לעתים גם כאשר רמת ההכנסה של האישה גבוהה ואף עולה על זו של הגבר. כלומר, היא מסוגלת להמשיך לנהל את אותה רמת החיים.

במקרים שבהם נעברה עבירה על חוקי היהדות כמו ניאוף, בגידה או ניסיון לפגיעה בדתו של הבעל (למשל האכלתו בארוחה בלתי כשרה), איננה זכאית למזונות אישה כלל. כאשר מדובר במזונות אישה גרושה, הם ישולמו במלואם או בחלקם. אך רק אם המקרה תואם חוק שמטיב עם הבעל הבוחר בכך.

מזונות ילדים

אם מזונות אישה גרושה ניתנים רק בסיטואציות נקודתיות ונדירות מאוד, נשאלת השאלה – האם קיימת החובה לשלם דמי מזונות לילד בכל מקרה?

ובכן, בהחלט. חובת מזונות ילדים איננה קשורה או נוגעת לסטטוס והיחסים שבין הורי הילדים ואפילו לא למוסד הנישואין, שכן קטינים רשאים במזונות גם אם הוריהם לא באו בברית הנישואין. מדובר בחובה שהיא על פי דין אישי ולאורם של חוקי המשפט העברי, המטילה על האב את תשלום המזונות.

אופן קביעת מזונות הילדים

דמי מזונות לילד נקבעים על פי אחת משלוש קבוצות גיל. קבוצת הגיל הראשונה 0-6 היא קבוצה מחייבת באופן אבסולוטי. זאת אומרת שתשלום המזונות מתרחש בכל מקרה – גם אם מדובר באב עני וחסר אמצעים וגם אם ילדו עשיר. קבוצה שנייה כוללת את הגילים 6-15. חלוקת דמי המזונות תקבע על סמך ההכנסה של שני ההורים מכל המקורות הקיימים והיקף שהות הילדים אצל כל הורה.

קבוצת הגיל השלישית 15-18 כבר נשענת על די צדקה, שכבר אינם קובעים את הצרכים ההכרחיים של הקטינים. אלא גם את השמירה על רמת החיים שאליה הורגלו. כאן החיוב מבוצע על סמך אמידות ההורה (נותרת הכנסה פנויה למחייתו האישית של ההורה, אחרי ששילם את חובתו בדמי מזונות).

כאשר מדובר בילד שמשרת בשירות צבאי, בשירות לאומי או עתודאי, ישולם עבורו שליש מגובה סכום המזונות ששולם בגיל 18 במקרה של מזונות לילד אחד. אם יש שני ילדים, ישולמו 40% מגובה הסכום וכן הלאה.

כמו כן, חובת התשלום היא עד לגיל 18 בבית הדין הרבני. עד גיל 21 בבית המשפט לענייני משפחה. כך שבפועל ההורה ימשיך לשלם את מזונות הילדים בסכום מסוים, עד שילדו יסיים את שירותו הצבאי. בנוסף נוטה בית המשפט למשפחה להאריך את התקופה בה משולמים מזונות עד שהילד יגויס.

תביעה למזונות זמניים

כאשר ההורים נפרדים לא פוסק הצורך לממן את ילדיהם ולשם כן נועדו תביעות מזונות זמניים. זהו שלב ראשוני שבו בית המשפט מבצע הערכה כללית יחסית של צרכי הקטין ויכולותיו הכלכליות של הנתבע. בית המשפט קובע כמה יש לשלם כדמי מזונות כסעד זמני בלבד. זה עד שתינתן הכרעה לעניין דמי המזונות בתיק הגירושין.

האם נשים משתתפות במזונות ילדים?

מעל לגיל שש ישנה חובה שווה בין שני ההורים במזונות ילדים מדיני צדקה (שימור רמת החיים הקיימת). כך שהם יקבלו את חובת התשלום על סמך חלוקת זמני השהות עם הילדים והכנסתם. ההכנסה נבחנת באופן יחסי. כמובן\ לכל אחד מבני הזוג. אך האב בכל מקרה איננו פטור מתשלום מזונות מינימליים.

לעומתו, נשים אמידות ובעלות מצב כלכלי טוב יחוייבו במזונות ילדים מדין צדקה בלבד. אם ידן אינן משגת, יחויב בכך האב בלבד.

משמורת אב – מה קובע הדין לתשלום מצד האם?

גם לאישה גרושה יש חובה כלכלית כלפי ילדיה. אך בדין צדקה בלבד. כלומר, במה שמעבר לצרכים ההכרחיים. עד גיל שש ישנו אי שוויון בולט בין אבות ואמהות. אמהות שאינן עמידות מבחינה כלכלית לא יחויבו במזונות לצרכים בסיסיים.

יחד עם זאת, כאשר האב משמורן יחיד והאם אמידה, ניתן לתבוע צרכים שמעבר להכרחיים כדי לאזן בין שני ההורים. האב עדיין ישלם עד לגובה הסכום המינימלי לכל הפחות (תשלום דמי אירוח) גם עבור זמני האירוח של ילדיו אצל אמם.

תחום מורכב המחייב תמיכה וליווי משפטי

שאלת המזונות, בין אם כמזונות אישה או מזונות אישה גרושה ובין אם במזונות ילדים, היא שאלה שהתשובה עליה לעולם תהיה מורכבת ובלתי חד משמעית. מכיוון שלכל אדם שמתגרש יש נסיבות שונות. במקרה כזה משתנים מקצה לקצה גם מרכיבי החישוב, הסכומים ולעתים גם הזכאות למזונות בכלל.

על מנת שתבטיחו לעצמכם כניסה לשגרה חדשה ומטיבה, שבה זכויותיכם אינם נפגעות ואתם זכאים לקבל מהפרודים את שמגיע לכם לפי חוק, או להתגונן מפני תביעות שהוגשו מצידם, חשוב לפעול לאורך כל הליך הגירושין מול עורך דין מיומן ובקיא בדיני משפחה. מול איש מקצוע יסייע לכם בהגנה המשפטית.

עורכת הדין אסתר שלום מתמחה בדיני משפחה וגירושין ומשמשת כמגשרת. היא כבר צברה ניסיון משפטי רב ביותר בייצוג משפטי של לקוחות בבתי הדין הרבניים ובתי המשפט לענייני משפחה. עורכת הדין ומשרדה מייצגים כל לקוח במסירות ורצינות רבה. ביחד, שואפים להשיג את התוצאה הטובה ביותר וללא פשרות. תאמו כבר עכשיו פגישה עם עורכת הדין. התייעצו לגבי סוגיית המזונות וכיצד ניתן לפעול בקביעתה.

שתפו את המאמר לחברים:
Email
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Facebook

כתבות נוספות בנושא

הסכם מזונות

הסכם מזונות קובע מהו גובה דמי המזונות אשר כל הורה נדרש לשלם עבור ילדיו, מתי יועבר התשלום וכיצד. הסכם זה

קרא עוד »

דמי מזונות לילד

דמי מזונות לילד היא זכות הקיימת לילדים, בה מתקבל תשלום המממן את צרכיהם ורווחתם. המזונות הם שיטה לפיצוי ולאיזון כלכלי

קרא עוד »

חוק מזונות

חוק מזונות חל על כל הסכם גירושין שבו נדרש כיסוי להוצאות המשפחה, כאשר על פי רוב מדובר במזונות ילדים ובמקרים

קרא עוד »

חישוב מזונות

כל זוג שמתגרש מוטרד לבטח מההסכמה בנוגע לדמי המזונות. שאלת רמת החיים והיכולת הכלכלית שאחרי חיי הנישואין מטרידה גברים ונשים

קרא עוד »

תביעה למזונות זמניים

תביעה למזונות זמניים מאפשרת להורים שנמצאים בהליך גירושין מבני זוגם ברבנות וכעת נותרו לבדם בגידול הילדים, לקבל סיוע כלכלי מסוים

קרא עוד »
דילוג לתוכן