מזונות אישה לאחר גירושין אסתר שלום משרד עורכי דין

מזונות אישה לאחר גירושין

במעמד החופה, חותם הבעל על הכתובה, בה הוא מתחייב לספק לאשתו את "שארה, כסותה ועונתה". המונח שארה פירושו מזונות ומכאן מגיעה החובה של הבעל למזונות אישה. האם זו חלה רק בתקופת הנישואין או שמא ישנם מזונות אישה לאחר גירושין?

חיוב הבעל במזונות אישה

הדין העברי יצר לבעל מספר חובות כלפי אשתו ובראשם חובת המזונות – הן מזונות ילדים והן מזונות אישה. פירושה הוא כי על הבעל לספק את כל צרכיה של אשתו, לפרנס ולכלכל אותה. זכות זו תעמוד לאישה כל עוד בני הזוג נשואים ובלבד כי לא נוצרה כל עילה השוללת ממנה את הזכאות זו, כפי שנסביר להלן. סוגיה זו של מזונות אישה מתעוררת מטבע הדברים, רק כאשר נוצר קרע בין הצדדים אשר במסגרתו מפסיק הבעל לכלכל את אשתו ולדאוג לה. במקרה שכזה, תוכל היא להגיש נגדו תביעה בגין תשלום מזונות אישה לאחת הערכאות המשפטיות המוסמכות: בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. אז ייפסקו לטובתה דמי מזונות, אותם הבעל יהיה מחויב לשלם לה כדי שתוכל לממן את הוצאותיה. עד מתי יהיה על הבעל לשלם את דמי המזונות? ובמילים אחרות, מזונות אישה לאחר גירושין, האמנם?

מזונות אישה נשואה – עד מתי?

ישנה נטייה לקשר בין מזונות אישה לבין מזונות ילדים ומכאן, ההנחה המוטעית כי כמו הילדים, גם האישה תהיה זכאית לתשלום מזונות אישה לאחר גירושין. אולם, למעשה זכות האישה למזונות קיימת רק כל עוד בני הזוג נשואים והיא פגה עם מתן הגט. נדגיש, כי הצדדים יכולים להיות מסוכסכים זמן רב ואף לגור בנפרד, אך כל עוד הנישואין לא פקעו, האישה תהיה זכאית למזונות מבעלה. כך הם פני הדברים גם במקרה של סרבנות גט, מצב שבו אחד מבני הזוג מסרב לתת או לקבל גט. החריג לאמור לעיל הוא כאשר מתקיימת עילה אחת או יותר, אשר שוללת את הזכות לתשלום דמי מזונות, אז תוכל האישה לאבד את זכאותה זו גם אם בני הזוג עדיין נשואים.

מתי תישלל מהאישה הזכות למזונות?

ראשית, כאמור מעלה, האישה לא תהיה זכאית עוד למזונות לאחר מתן הגט, כלומר, אין מזונות אישה לאחר סיום הליכי גירושין. שנית, עוד בתקופת הנישואין, עלולה האישה לאבד את זכאותה לתשלום מזונות, בשל עילות שונות, ביניהן:

  1. איום קיום מצוות: כאשר אישה גורמת במכוון לבעלה לעבור על חוקי ההלכה. על הבעל להוכיח כי דיבר עם האישה על התנהגותה וניסה להביא לשינויה, כי היא אשתו פעלה בחוסר תום לב וכי בדרך שגרה הוא מקיים את מצוות הדת.
  2. אי קיום יחסי אישות: על פי דין תורה, האישה מחויבת לקיים יחסי מין עם בעלה וסירובה לעשות כן מסיבה לא לגיטימית, היא עילה לשלילת מזונותיה.
  3. בגידה: הוכיח הבעל באמצעות ראיות פוזיטיביות כי האישה ביצעה מעשה של ניאוף, עלולה היא לאבד את זכאותה למזונות מבעלה.
  4. עזיבה לא מוצדקת: כאשר האישה עוזבת את הבית שלא בשל אלימות הבעל, או סיבה לגיטימית אחרת, יוכל הבעל לדרוש את שלילת מזונותיה.
  5. אישה עובדת: במידה שהכנסתה של האישה מספיקה למימון כל הוצאותיה, יכול ותישלל ממנה הזכות לתשלום זה.

היקף החיוב במזונות אישה

המשפט העברי קובע " עולה עמו ואינה יורדת". פירושו של כלל זה הוא כי האישה זכאית להמשיך לחיות ברמת החיים אליה הורגלה בחייה עם בעלה כל עוד הם נשואים. נדגיש שוב, כי אין המדובר על מזונות אישה לאחר גירושין, אלא עד לפקיעתם, קרי מתן גט. אף אם בני הזוג כבר פרודים ואינם חיים עוד יחד, עומדת לאישה הזכות לאותה רמת חיים והיא תבוא לידי ביטוי בהיקף החיוב אשר יוטל על הבעל. בהעדר הסכמה בין הצדדים לגבי גובה המזונות,תגיש האישה תביעה, במסגרתה תידרש להוכיח את היקף הוצאותיה. הבעל מצידו, ינסה לסתור את טענותיה על מנת להביא לכך כי יוטל עליו חיוב נמוך יותר. כמו כן,  יכול הוא לנסות להוכיח כי קיימת עילה לשלילת זכות האישה למזונות כפי שפירטנו לעיל.

שתפו את המאמר לחברים:

שיתוף ב email
Email
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב facebook
Facebook
דילוג לתוכן