מזונות במשמורת משותפת

לייעוץ ראשוני
חייגו עכשיו:

עם העלייה באחוז הגירושין, חלה גם עלייה במספר הזוגות הבוחרים במשמורת משותפת. קרי, בזמני שהות שווים. להחלטה זו השפעה ישירה על גובה מזונות הילדים. זה משום שכיום, חובה זו מוטלת על שני ההורים. כמובן, בהתאם להסדר המשמורת וליחס ההכנסות שלהם. מזונות במשמורת משותפת – האם יש דבר כזה וכיצד נקבע סכום המזונות?

מזונות במשמורת משותפת על פי ההלכה החדשה

בעת פרידתם של בני זוג עם ילדים, עומדות על הפרק סוגיית מזונות וסוגיית המשמורת. אפשרות ראשונה היא כי ישנו הורה משמורן אחד המקבל חזקה על הילדים (לרוב מדובר באם בשל חזקת הגיל הרך) ואילו ההורה האחר פוגש את הילדים במסגרת זמני שהות. זהו מה שמכונה משמורת מלאה. מאידך, קיימת אפשרות שנייה של חזקה משותפת. אז הילדים נמצאים מחצית מן הזמן אצל הורה אחד ומחצית מן הזמן אצל הורה אחד. זהו מה שמכונה הסדר של משמורת משותפת. משמורת אשר בשנים האחרונות הופכת לבחירה המועדפת בקרב זוגות רבים. זאת על מנת לשמור על מעורבות שווה של שני ההורים בחיי הילדים. על אף הגירושין. 

ראוי לציין כי המונח משמורת הוחלף במינוח של זמני שהות. אולם, כדי למנוע בלבול ולצורך דיוננו, אנו משמרים גם את הטרמינולוגיה המוכרת לציבור של משמורת מלאה ומשותפת. לחלוקת זמני השהות בין ההורים יש משמעות רבה גם לעניין גובה מזונות ילדים. חשוב לדעת כי מזונות במשמורת משותפת שונים ממזונות במשמורת מלאה. הזוגות חייבים להיות מודעים לחוק מזונות ילדים החדש.

חוק מזונות ילדים – המהפך הגדול!

עד לפני מספר שנים, חובת מזונות הילדים הייתה של האב בלבד. פירוש הדבר הוא כי להסדר המשמורת לא הייתה כמעט משמעות. כאשר הילדים היו במשמורת מלאה של האם, היא נשאה ברוב ההוצאות שלהם. לכן, האב שילם לה דמי מזונות מלאים. אולם גם כאשר בחרו ההורים בזמני שהות שווים, הייתה חובת המזונות מוטלת עליו. הוא היה משלם אפוא כפל תשלום וזה בנוסף למזונות אישה שבמקרים מסוימים הגבר משלם לאישה. מדובר בלא מעט כסף. 

בע"מ 919/15 שניתן ביולי 2017 ביצע מהפך גדול בחוק מזונות ילדים. החוק קבע הלכה חדשה שקיבלה את השם שוויון בנטל. על פיה, החל מגיל 6 ואילך, חובת מזונות ילדים מוטלת על שני ההורים. לא על האב בלבד כפי שהיה עד אז. סכום המזונות שישלם כל אחד מהצדדים ייקבע על פי זמני השהות שלו עם הילדים ועל פי יחס ההכנסות ביניהם. המשמעות היא כי אבות בישראל אינם משלמים עוד כפל מזונות במשמורת משותפת. ישנה חלוקה של חבות זו בין ההורים בהתאם לנ"ל.

גובה מזונות ילדים במשמורת משותפת

כאמור מעלה, מאז יולי 2017, החל מגיל 6 ואילך, מזונות הילדים ישולמו על ידי שני ההורים. זאת בהתאם לזמני השהות וליחס ההכנסות שלהם. מה זה אומר לגבי מזונות במשמורת משותפת? אז, זמני השהות הם שווים או דומים מאוד. לכן נותר לבחון רק את יחס ההכנסות בין ההורים לצרוך קביעת גובה מזונות ילדים. בית המשפט העליון ביקש ליצור שוויון בנטל בנושא זה. לכן, כאשר ישנו פער כלכלי ניכר בין הצדדים, ההורה שמרוויח יותר, ישלם סכום מזונות גבוה יותר. כמו כן, אם שכרם של ההורים שווה או דומה, יכול ותבוטל החבות במזונות ילדים. במקרה כזה כל הורה ישלם את הוצאותיהם השוטפות כאשר הם בחזקתו. 

בכל הנוגע להוצאות חריגות כגון טיפולים רפואיים, שיעורים פרטיים וכדומה, יתחלקו ההורים שווה בשווה. לעניין זה חשוב לציין, כי קיים הבדל מהותי בין בית המשפט לענייני משפחה לבין בית הדין הרבני. האחרון לא אימץ באופן מלא את ההלכה החדשה. על כן, אינו תמיד מכיר בחבות האם במזונות הילדים. לכן, כאשר סוגיה זו נדונה שם, ייתכן מאוד כי תשלום המזונות יוטל באופן מלא על האב. האם לא תחויב בתשלום כלל למרות העובדה כי מדובר במשמורת משותפת.

זקוקים לסיוע? זה הזמן ליצור איתי קשר
או חייגו עכשיו: 052-970-6731

מזונות במשמורת משותפת - שאלות ותשובות

בשונה ממשמורת מלאה, אז ישנו הורה משמורן אחד, משמורת משותפת משמעותה אחריות הורית שווה. הדבר בא לידי ביטוי בכך כי הילדים נמצאים חצי מהזמן או קרוב לכך, אצל כל הורה. על כן, לשניהם מעמד שווה בגידול הילדים ובקבלת החלטות לגביהם.

בעקבות בע"מ 919/15 במסגרת משמורת משותפת, שני ההורים נושאים בתשלום המזונות באופן שווה. זה ביחס להכנסותיהם ובהתאם לזמני השהות. זאת בשונה ממקרה של משמורת מלאה לאם, אז נושא האב בתשלום זה.

באמצעות שלושה פרמטרים. ראשית, היקף הצרכים של הילדים כדי לדעת מהו הסכום הנדרש לכלכלתם. שנית, בוחנים את רמת הכנסתו של כל הורה ושלישית, את היקף זמני השהות.

בקרות שינוי מהותי בנסיבות, ניתן לפנות לבית המשפט ולבקש הפחתה או הגדלה בדמי המזונות. יודגש, כי השינוי צריך להיות כזה שלא ניתן היה לצפות אותו במועד קביעת המזונות. השינוי יכול לנגוע להורים עצמם, למשל מחלה או תאונה שפגעה בכושר ההשתכרות והוא יכול להיות קשור לילדים, למשל שינוי מהותי בהוצאותיהם.

לרוב, משמורת משותפת תאושר אם מתקיימים שלושה תנאים עיקריים. האחד, קשר סביר בין ההורים המאפשר קבלת החלטות יחד, השני, מסוגלות הורית מתאימה לדאוג לילדים מחצית מהזמן והשלישי מגורים קרובים או במרחק סביר של ההורים.

לבית המשפט לענייני משפחה. בניגוד ליתר ענייני הגירושין, בהם יש סמכות מקבילה בין בית הדין הרבני לבין בית המשפט לענייני משפחה, הסמכות לדון בסוגיית מזונות ילדים נתונה לבית המשפט בלבד ולא ניתן לכרוך נושא זה יחד עם תביעת הגט בבית הדין הרבני.

כן. כאשר ישנה חלוקה שווה של זמני השהות וכאשר רמת ההכנסה של ההורים שווה או דומה מאוד, אז מקובל לפטור את שני ההורים מתשלום מזונות. כל אחד מהם נושא בהוצאות הילדים בעת שהותם עמו ואז, יידרשו הצדדים להתחשבן רק על הוצאות חריגות.    

זקוקים לסיוע? זה הזמן ליצור איתי קשר
או חייגו עכשיו: 052-970-6731