מזונות משקמים לידועה בציבור

מזונות משקמים לידועה בציבור

לייעוץ ראשוני
חייגו עכשיו:

052-970-6731

תוכן עניינים

מזונות משקמים לידועה בציבור הינם מזונות שמשולמים לידועה בציבור (או למי שנישאה בנישואים אזרחיים) בעת פרידתה מבן זוגה, וזאת בהעדר הסכם ממון או הסכם חיים משותפים שמחייב את בן הזוג לשלם לה מזונות בתקופה זו.

לפי ההלכה היהודית, אישה שנישאה בהליך דתי ובמסגרת הרבנות זכאית לקבל מזונות מבעלה גם כאשר הם פרודים, וזאת כל עוד הם נשואים זה לזה מבחינה פורמאלית ועד למתן הגט. זכות זו לקבלת המזונות מאפשרת לאישה שנישאה כדת משה וישראל, ובמיוחד אישה שהייתה תלויה כלכלית בבעלה בזמן קיום חייהם המשותפים, להמשיך ולכלכל את עצמה גם בתקופת הביניים שעד לעריכת הגירושים ומתן הגט, ובכך לאפשר לממן את צרכיה עד שהיא תוכל לחזור למעגל העבודה ולפרנס את עצמה באופן עצמאי.

אולם, כידוע, ההלכה היהודית איננה חלה על ידועים בציבור או על מי שנישאו בנישואים אזרחיים. כתוצאה מכך, אישה ידועה בציבור או אישה שנישאה בנישואים אזרחיים איננה זכאית לקבלת תשלום מזונות מבן זוגה בעת פרידתם, וזאת גם אם היא הייתה תלויה בו כלכלית בזמן קיום הקשר הזוגי ביניהם, אלא אם כן נערך ביניהם הסכם חיים משותפים או הסכם ממון שמחייב במפורש את הגבר לשלם לה מזונות משקמים בנוסף למזונות ילדים ידועים בציבור בעת פרידה, או במקרה שבו הוכח קיומו של הסכם מכללא כזה.

מטבע הדברים מצב זה עלול לגרום לכך שאישה שהייתה תלויה כלכלית בבן זוגה תישאר ללא כל מקור פרנסה לאחר פרידתם, במיוחד במקרים שבהם הנתק היה חד ומיידי, וזאת מבלי שתהיה לה כל תקופת הסתגלות שבמהלכה היא תוכל לנסות להשתלב שוב במעגל העבודה ולפרנס את עצמה באופן עצמאי וללא כל תלות.

כדי לפתור קושי זה, קבעה הפסיקה שאישה ידועה בציבור או אישה שנישאה בנישואים אזרחיים זכאית לקבל מזונות משקמים לידועה בציבור (שמכונים גם "מזונות אזרחיים") מבן זוגה בעת פרידתם, וזאת בתנאי שהיא הייתה תלויה בו כלכלית במידה משמעותית בזמן קיום הקשר הזוגי שלהם. מדובר למשל במקרים בהם הגבר שימש כמפרנס היחידי או העיקרי של בני הזוג בעת קיום הקשר הזוגי ביניהם, ולאישה לא היו כל מקורות פרנסה או חסכונות משלה במועד פרידתם. במקרה כזה קובעת הפסיקה שעל הגבר לשלם לאישה מזונות משקמים, וזאת על מנת לסייע לה להשתקם כלכלית ולממן את צרכיה בתקופה שלאחר הנתק ביניהם ועד שהיא תוכל לעמוד מחדש על רגליה ולפרנס את עצמה באופן עצמאי וללא כל עזרה ממנו.  הפסיקה נימקה את הטלת חובת תשלום המזונות המשקמים מכח דיני החוזים ועקרונות תום הלב, שקובעים שעל בני הזוג להתנהג ביושר ובהגינות זה כלפי זה, ולא להתעלם מהצד השני במקרה שהוא נזקק לתמיכה.

עוד יצוין כי לפי הפסיקה ניתן להטיל את חובת תשלום המזונות המשקמים לא רק על גבר כלפי הידועה בציבור לשעבר שלו, אלא גם על אישה כלפי הידוע בציבור שלה, וזאת בתנאי שגם הגבר הוכיח כאמור שהוא היה תלוי כלכלית באישה באופן משמעותי בזמן קיום הקשר הזוגי ביניהם.

מה צריך לעשות כדי לקבל מזונות משקמים לידועה בציבור?

לשם קבלת מזונות משקמים לידועה בציבור, על האישה להגיש תביעה לתשלום מזונות משקמים לידועה בציבור כנגד הגבר בפני בית המשפט לדיני משפחה. במסגרת תביעה זו יהיה עליה להוכיח הן את מעמדה כידועה בציבור של הגבר הנתבע (לפי התנאים של קיום חיי משפחה וניהול משק בית משותף), והן את תלותה הכלכלית בו בזמן קיום הקשר הזוגי ביניהם. אחת האינדיקציות לקיומה של התלות הכלכלית הינה משך קיומו של הקשר הזוגי בין הצדדים. שכן, ככל שיוכח שהקשר ביניהם נמשך זמן ממושך ואף שנים רבות, כך סביר להניח שתלותה הכלכלית של האישה בגבר הייתה עמוקה ומשמעותית יותר. לעומת זאת, ככל שיסתבר שמדובר בקשר קצר יחסית, סביר להניח שבית המשפט לא ימצא הדבר מצדיק לחייב של הגבר בתשלום מזונות משקמים לאישה.

כיצד נקבע סכום המזונות המשקמים?

אם בית המשפט מצא לנכון להורות לגבר לשלם מזונות משקמים לידועה בציבור לשעבר שלו, באפשרותו לקבוע שסכום המזונות המשקמים ישולם לה בתשלום חד פעמי או במספר תשלומים חודשיים למשך תקופה קצובה.

סכום המזונות המשקמים ומשך תשלומם במקרה של פסיקת תשלומים חודשיים ייקבע על ידי בית המשפט לפי קריטריונים שונים ובהתאם לנסיבותיו של כל מקרה לגופו, ולרבות רמת התלות הכלכלית של האישה בגבר. כאמור, לא כל ידועה בציבור זכאית לקבלת תשלום מזונות משקמים לידועה בציבור אלא רק מי שהוכיחה שהיא הייתה תלויה כלכלית באופן משמעותי בבן זוגה בזמן קיום הקשר הזוגי ביניהם. לפיכך, שככל שיוכח שרמת התלות הכלכלית של הידועה בציבור בבן זוגה הייתה משמעותית יותר, כך גם כפי הנראה ייפסק לה סכום מזונות משקמים גבוה יותר.

הקריטריונים הנוספים כוללים את משך זמן קיומו של הקשר הזוגי בין הצדדים, דפוס היחסים בין הצדדים, מצבו הכלכלי של הגבר והיקף הפער הכלכלי בינו לאישה, משך הזמן שנדרש לאישה לצורך השתלבותה מחדש במעגל העבודה, שבמידה רבה מושפע גם מגילה, השכלתה, ומצבה הבריאותי, פוטנציאל ההשתכרות של האישה, האם יש לצדדים ילדים משותפים, האם יש לצדדים בני זוג חדשים, ועוד.

כאמור, סכום המזונות המשקמים ומשך תשלומם ייקבע בהתאם לקריטריונים הללו ולנסיבותיו הספציפיות של כל מקרה לגופו. יחד עם זאת, ניתן לומר שבדרך כלל אין מדובר בסכומים מאד גבוהים, ומשך תשלומם במקרה של פסיקת מזונות משקמים חודשיים, אף הוא יהיה בדרך כלל לתקופה לא ארוכה, שנעה בין שנה אחת למספר שנים לאחר הפרידה.

שתפו את המאמר לחברים:
Email
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Facebook

כתבות נוספות בנושא

הלכת השיתוף

הלכת השיתוף הינה הלכה שנקבעה בפסיקה. היא עוסקת בחלוקת הרכוש בין בני זוג שנישאו לפני יום 1.1.1974 או בני זוג

קרא עוד »
דילוג לתוכן