מזונות

כיצד תדעו מהם זכויותיכם בנושא מזונות ולמי לפנות כדי לקבל מידע? עו"ד אסתר שלום, מתמחה בהליכי גירושין ומציעה שירותי ייעוץ וייצוג משפטי במשפטי גירושין ודיונים בנושא מזונות לאישה ולילדים. עו"ד אסתר שלום מביאה עמה לתהליך ניסיון רב, רמה מקצועית ללא פשרות ורגישות רבה, ושלושת המאפיינים הללו משמשים כמפתח להצלחה.
מזונות
כיצד תדעו מהם זכויותיכם בנושא מזונות ולמי לפנות כדי לקבל מידע? עו"ד אסתר שלום, מתמחה בהליכי גירושין ומציעה שירותי ייעוץ וייצוג משפטי במשפטי גירושין ודיונים בנושא מזונות לאישה ולילדים. עו"ד אסתר שלום מביאה עמה לתהליך ניסיון רב, רמה מקצועית ללא פשרות ורגישות רבה, ושלושת המאפיינים הללו משמשים כמפתח להצלחה.
לייעוץ ראשוני
חייגו עכשיו:

זכויותיכם בנושא מזונות

בהליכי גירושין, המונח מזונות מתחלק לשניים: מזונות אישה ומזונות ילדים (קיים גם סוג שלישי, אך הוא פחות רלוונטי לנושא המאמר). דיני המשפחה קובעים על מי מוטל כל תשלום. כמו כן, קובעים אופן חישובו וחריגים לזכאות לו. קביעת שני סוגי המזונות יכולה להתבצע בהסכמה על ידי בני הזוג ובהעדרה, תוגש תביעה לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני והוא זה אשר יכריע בסוגיה.

תפקידו של עורך דין המתמחה בהליכי גירושין כולל שירותי דמי מזונות, גובה מזונות, מזונות זמניים, מזונות במשמורת משותפת ועוד. כל זה תוך כדי התמחות בחוק המזונות החדש. עו"ד יכול להיות לעזר רב בשני ערוצים שונים. הערוץ הראשון הוא בייצוג אחד מבני הזוג בתביעה בבית המשפט. הערוץ השני הוא בתהליך גישור מקדים. זה במטרה להגיע להסכמה בין הצדדים על גובה הסכום שישולם. לאחר מכן לקבל את אישור בית המשפט להסכם. תפקידו של עורך הדין אינו מסתיים כאן, מכיוון שישנם מקרים רבים בהם גם לאחר שהושגה הסכמה, ייתכנו שינויים המחייבים עדכון בהסכם.

נשמח להיות בקשר

מהם מזונות ילדים?

בכל מקרה של פרידת בני זוג עם ילדים קטינים, עומדת על הפרק סוגיית המזונות שלהם. מטרתה היא להסדיר את כלכלת הילדים, עתה כשבני הזוג נפרדים ואינם חיים עוד כמשק בית אחד משותף. מאז ההלכה החדשה בעניין מזונות קטינים עליו מיד נפרט, חובת מזונות ילדים מוטלת על שני ההורים באופן הבא: עד גיל 6 נושא האב לבדו בתשלום זה ומגיל 6 ואילך, שני ההורים, האב והאם יחד, חבים בתשלום, בהתאם להסדר המשמורת שנקבע ובהתאם ליחס ההכנסות שלהם. בשל העובדה כי לסכום התשלום שיוטל על כל אחד מהצדדים תהיה משמעות כלכלית רבה עבורו, ישנם בדרך כלל חילוקי דעות מהותיים בנושא זה. אז, יוכלו בני הזוג לפנות להליך של גישור על מנת לנסות ולהגיע להסכמה הוגנת ביניהם או להגיש ולתת לערכאה המשפטית להכריע.

ארבעת הרכיבים בקביעת מזונות ילדים

כאשר בית המשפט מגיע לפסוק סכום מזונות ילדים, הוא מתייחס לארבעה רכיבים מרכזיים:

כלכלה – השתתפות בהוצאות ביגוד, מזון והוצאות הקשורות לאחזקת הבית.

מדור – השתתפות בדמי המשכנתא או השכירות של הבית בו מתגוררים הילדים של בני הזוג.

חינוך – השתתפות בתשלום עבור מוסדות חינוך וחוגים.

הוצאות רפואיות – השתתפות בהוצאות על טיפולים בריאותיים.

גובה הסכום שיפסוק בית המשפט משתנה בהתאם לגובה ההכנסה של האב, ההכנסה של האם ומספר הילדים, כאשר יש פסיקה מחייבת לגבי הסכום המינימלי שיש לשלם עבור כל ילד. תפקידו של עורך דין גירושין הוא לחתור לכך שזכויותיו של הלקוח זוכים למענה מלא.

מהם מזונות אישה?

על פי דין תורה, מוטלת על הבעל חובה לכלכל את אשתו ולדאוג לכל צרכיה לאורך כל שנות הנישואין. כל עוד מערכת היחסים טובה ומאושרת, הרי שהבעל מפרנס את האישה ברצון ובאהבה. אולם כאשר מתגלע סכסוך בין הצדדים והם על סף גירושין, במקרים רבים הבעל מפסיק לכלכל את אשתו והיא, אשר תלויה בו למחייתה נשארת ללא אמצעי קיום. במצב זה, קמה לאישה זכות להגיש כנגד הבעל תביעה בגין מזונות אישה.

התביעה תוגש אל בית הדין הרבני ואם היא תתקבל, יינתן פסק דין המורה לבעל לשלם לאישה סכום חודשי למחייתה וזאת עד למתן הגט. מתי תביעת המזונות לא תתקבל? כאשר הבעל הוכיח כי קיימת עילה לשלילת זכות זו מן האישה, למשל משום שהיא עובדת והכנסתה מספיקה לכל צרכיה. אפשרות אחרת היא בעת בגידה, או עזיבת ביתם המשותף של בני הזוג ללא סיבה לגיטימית. במקרים אלו יכול שהאישה תוכרז כמורדת והמשמעות היא שלילת זכותה למזונות.

גובה המזונות

הכלל המנחה הוא כי סכום המזונות של האישה צריך להספיק לכל הצרכים היומיומיים שלה, כפי שהם באו לידי ביטוי בחיי הנישואין. על כן, בעת הגשת תביעה, עליה להציג ראיות המוכיחות מה הייתה רמת החיים בה חיו בני הזוג וזו תהווה את הבסיס לגובה הסכום שייפסק לה על ידי בית המשפט או בית הדין. הבעל מצידו, ינסה להוכיח כי קיימת עילה לשלילת מזונות אישה כאמור מעלה ולחילופין, ינסה להפריך את טענותיה בדבר אורח החיים שלהם, על מנת להפחית את גובה התשלום אשר יושת עליו.

 

חשוב לציין, כי אם חל שינוי לרעה במצבו הכלכלי של הבעל כך שאם בני הזוג היו ממשיכים לחיות יחד, אורח חייהם היה משתנה בעקבות כך, יבוא הדבר לידי ביטוי בפסיקת המזונות. לאור הבלבול הרווח בעניין זה, נדגיש כי מזונות אישה הוא תשלום נפרד ממזונות הילדים ובעוד חובת הבעל למזונות אשתו מסתיימת עם מתן גט, תשלום לילדים מתקיים בדרך כלל עד סיום שירותם הצבאי או גיל 21.

ביטול מזונות במשמורת משותפת

כפי שניתן להבין, ההלכה החדשה של בית המשפט העליון, ביקשה ליצור שוויון בין אבות לאימהות בסוגיית מזונות ילדים. אם נדייק יותר נאמר כי מטרתה הייתה להפסיק את כפל התשלום של אבות בעת משמורת משותפת. אז היו הם נושאים הן בהוצאות הילדים כאשר הם עמם והן בהוצאותיהם כאשר הם בחזקת האם. בהתאם לכך, התפתחה בבתי המשפט לענייני משפחה גישה על פיה למעשה לעיתים אין מזונות במשמורת משותפת כאשר שכרם של בני הזוג שווה או דומה. המשמעות היא כי כל הורה ישלם את הוצאות הילדים השוטפות בזמנים שהם אצלו. אז יהיה צורך בהעברת תשלום מהורה אחד למשנהו רק במקרה של הוצאות חריגות.    

חשוב להכיר – חוק המזונות החדש

ההלכה החדשה בעניין נוצרה על ידי  בית המשפט העליון ביולי 2017, במסגרת בע"מ 919/15. ההלכה קובעת כי, החל מהגיעו של כל ילד לגיל 6 והלאה נושאים שני ההורים בחובת מזונות הילדים. התשלום שיוטל על כל הורה ייקבע בהתאם לזמני השהות שלו עם הילדים. כמובן, גם בהתאם ליחס ההכנסות בין ההורים.  פסק הדין הזה היווה מהפכה דרמטית. זה משום שעד אז, חובת מזונות ילדים הייתה של האב בלבד. ללא תלות במצבה הכלכלי של האם ובהסדר המשמורת.

כלומר, אף אם כאשר האמא הייתה מרוויחה שכר גבוה מזה של האב, היה הוא נושא בכל תשלום המזונות. כן, לא הייתה כמעט משמעות לזמני השהות: בין אם הילדים היו במשמורת מלאה של האם ובין אם במשמורת משותפת של ההורים, על האב היו מוטלים דמי המזונות. בית המשפט העליון קבע כי מצב דברים זה בו האב נושא בכל נטל הילדים, אינו מתאים לימינו אנו, בו אימהות רבות עובדות ובעלות יכולת כלכלית לספק את צרכי ילדיהם ועל כן קבע את ההלכה כאמור.

הליך מזונות
למה אנחנו?
award
ניסיון ומקצועיות

אחוזי הצלחה גבוהים, ניסיון עשיר, מקצועיות ללא פשרות ועמידה על זכויות הלקוח.

archery target
השגת מטרות

טיפול משפטי ממוקד ויעיל, בהתאמה אישית ללקוח, לצרכיו ורצונותיו.

shield
מומחיות

מתמחה בדיני משפחה וגירושין ומקפידה להתעדכן בכל שינוי בחוק או בפסיקה.

web hyperlink
שקיפות

אני פועלת מול הלקוח בשקיפות מלאה ומעדכנת אותו בכל שלב בהליך.

parent
יחס אישי

עומדת לצידכם לאורך כל הדרך, אני לשירותכם בכל שאלה או בקשה.

content 360deg
מסירות

מתן מלוא תשומת הלב לכל לקוח, הקשבה ומסירות – אלו הן מילות המפתח.

לקוחות ממליצים
Tamara
Tamara
43 סקירות
קרא עוד
עורכת דין אסתר שלום מקצועית מאוד וקשובה
Nisim Cohen
Nisim Cohen
13 סקירות
קרא עוד
עורכת דין נפלאה, שירות מעולה והכי חשוב - יודעת את העבודה בצורה מושלמת!
Lior dan
Lior dan
281 סקירות
קרא עוד
גירושין זה לא דבר קל במיוחד שיש ילדים בתמונה. אני מודה לעורכת דין אסתר שלום על כל סיוע וניסיון להקל על התהליך, חייב לציין שהיו רגעים שחשבתי שאסתר לוקחת את מצבי כמקרה אישי שלה.
עידו ברוך
עידו ברוך
33 סקירות
קרא עוד
אני רוצה להמליץ לכם בחום על משרד עורכי הדין המקצועי של אסתר, אחריי שהבנתי שיש המון עורכי דין ומעט מאוד יחס אישי ומקצועיות בתחום עורכי הדין מצאתי את אסתר שלום אשר טיפלה בי מא-ת בצורה הטובה ביותר.
אורן קמש
אורן קמש
42 סקירות
קרא עוד
עו"ד מאד עיניינית מבינה עניין מקצוענית. אחוזי הצלחה גבוהים !
liliy suhar
liliy suhar
12 סקירות
קרא עוד
עו"ד שלום ביצעה את עבודתה במסירות אין קץ במהלך תקופה לא פשוטה בחיי. תודה רבה על המקצועיות, התמיכה והרגישות שהפגנת.
הקודם
הבא
זקוקים לסיוע? זה הזמן ליצור איתי קשר
או חייגו עכשיו: 052-970-6731

מזונות – שאלות ותשובות

מזונות אישה משולמים עבור צרכיה שלה והיא זכאית לתשלום זה מבעלה בתקופת הנישואין בלבד. לעומת זאת, מזונות ילדים הוא תשלום עבור צרכי הילדים והם זכאים לו מיום היוולדם ועד לגיל 21 או סיום שירותם הצבאי, המוקדם מביניהם. 

אם שכרה מספיק לכל צרכיה, היא לא תהיה זכאית לתשלום מזונות מהבעל. אם הוא מספיק לחלק מצרכיה, ישלם הבעל דמי מזונות בגובה ההפרש הנדרש.

על פי דין תורה, אישה תאבד את זכאותה למזונות אישה אם היא הוכרזה כאישה מורדת, למשל בשל כך כי בגדה בבעל, או עזבה את ביתם המשותף ללא סיבה לגיטימית, לדוגמא התעללות מצד הבעל. כמו כן, אם היא עובדת והכנסתה מספיקה לה לכל צרכיה, לא תהיה זכאית לתשלום.

ראשית כל, רמת החיים אליה הורגלה האישה בתקופת הנישואין, בשל הכלל ההלכתי "עולה עמו ואינה יורדת". יחד עם זאת, בפסיקת סכום המזונות תילקח בחשבון גם רמת הכנסתו של הבעל, לרבות פוטנציאל השתכרותו.

הכוונה אינה לחוק שנחקק על ידי הכנסת, אלא לפסק דין בע"מ 919/15 אשר יצר הלכה חדשה בסוגית מזונות ילדים וקבע כי החל מגיל 6 ואילך, שני ההורים חבים בתשלום. חלקו של כל הורה במזונות יחושב בהתאם לזמני השהות וליחס ההכנסות בין ההורים.

כן. כאשר רמת שכרם של ההורים היא זהה או דומה מאוד והם חולקים באופן שווה או דומה את זמני השהות, אז יכול להיות כי יבוטל החיוב במזונות. במצב זה, כל הורה נושא בהוצאות הילדים השוטפות כאשר הם עמו והם מתחלקים בהוצאות החריגות בלבד של הילדים.

כמו כל נושא אחר אשר עולה אגב גירושין, בני הזוג יכולים להסדיר את מזונות הילדים בהסכמה או לחילופין, להגיש תביעת מזונות ילדים לאחת מן הערכאות המשפטיות והיא זו שתקבע את הסכום.

קראו עוד על מזונות

אי תשלום מזונות

אי תשלום מזונות

האב מתחמק מתשלום מזונות הילדים? יש מה לעשות! האם תוכל לפתוח בהליך גביית מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי או הוצאה...

דמי מזונות

דמי מזונות

כאשר בני זוג מתגרשים, אחת מן הסוגיות העומדות על הפרק היא דמי מזונות. האישה תהיה זכאית לתשלום מזונות אישה מן...

חוק המזונות

חוק המזונות

מזונות ילדים היה ועודנו נושא מורכב ומעורר מחלוקת בין בני זוג. במשך שנים רבות טענו אבות גרושים כי קיים חוסר...

מזונות אישה לאחר גירושין

מזונות אישה לאחר גירושין

במעמד החופה, חותם הבעל על הכתובה, בה הוא מתחייב לספק לאשתו את "שארה, כסותה ועונתה". המונח שארה פירושו מזונות ומכאן...

מזונות זמניים

מזונות זמניים

בירורה של תביעת מזונות ילדים, ככל תביעה משפטית, יכול להיות ממושך. על כן, קיימת אפשרות להגשת בקשה לתשלום מזונות זמניים,...

חוק המזונות החדש

חוק המזונות החדש

בוודאי שמעתם על חוק המזונות החדש, ובכן, זהו השם שניתן בציבור להלכה החדשה שקבע בית המשפט העליון ביולי 2017 במסגרת...

תשלום מזונות

תשלום מזונות

אף על פי כי אין עוררין לגבי חובתם וזכותם של הורים לכלכל את ילדיהם ולהשקיע בהם את מיטב כספם עבורו...

הפחתת מזונות ילדים

הפחתת מזונות ילדים

באופן כללי, יש לקבוע את סכום מזונות הילדים בהתאם לצרכי הילדים, מצבם הכלכלי של ההורים, וחלוקת זמני השהות עם הילדים...

הגדלת מזונות ילדים

הגדלת מזונות ילדים

בהתאם להלכה היהודית, חובת תשלום מזונות הילדים מוטלת בעיקרה על האב, בעוד האם נושאת בחובה משנית בלבד. סכום מזונות הילדים...

מזונות מהעיזבון

מזונות מהעיזבון

כאשר אדם שפרנס את בן זוגו, ילדיו, והוריו, באופן שהם היו תלויים בו למחייתם, הולך לעולמו, מתעורר הצורך להמשיך ולספק...

מזונות ידועה בציבור

מזונות ידועה בציבור

כאשר מדובר בנישואים שנערכו בטקס דתי וכדת משה וישראל, ההלכה היהודית מחייבת את הבעל לדאוג למזונות אשתו, ולכלכל ולפרנס אותה...

תביעה למזונות זמניים

תביעה למזונות זמניים

תביעה למזונות זמניים מאפשרת להורים שנמצאים בהליך גירושין מבני זוגם ברבנות וכעת נותרו לבדם בגידול הילדים, לקבל סיוע כלכלי מסוים...

חישוב מזונות

חישוב מזונות

כל זוג שמתגרש מוטרד לבטח מההסכמה בנוגע לדמי המזונות. שאלת רמת החיים והיכולת הכלכלית שאחרי חיי הנישואין מטרידה גברים ונשים...

חוק מזונות

חוק מזונות

חוק מזונות חל על כל הסכם גירושין שבו נדרש כיסוי להוצאות המשפחה, כאשר על פי רוב מדובר במזונות ילדים ובמקרים...

דמי מזונות לילד

דמי מזונות לילד

דמי מזונות לילד היא זכות הקיימת לילדים, בה מתקבל תשלום המממן את צרכיהם ורווחתם. המזונות הם שיטה לפיצוי ולאיזון כלכלי...

הסכם מזונות

הסכם מזונות

הסכם מזונות קובע מהו גובה דמי המזונות אשר כל הורה נדרש לשלם עבור ילדיו, מתי יועבר התשלום וכיצד. הסכם זה...

מזונות אישה גרושה

מזונות אישה גרושה

מזונות אישה גרושה נתפסים כתשלום נדיר למדי. התשלום מהווה תיעוד לפירוק היחסים הזוגיים בצורה הטובה והמכובדת ביותר. ללא מאבקי כוח...

האמנם ניתן לפתוח תיקים סגורים ולשנות את גובה דמי המזונות?

האמנם ניתן לפתוח תיקים סגורים ולשנות את גובה דמי המזונות?

בשנת 2017, ניתן פסד דין תקדימי ששינה את המצב המשפטי של תשלום המזונות. עד אותה עת, נטל חובת המזונות רבץ...

מהם מזונות שיקומיים?

מהם מזונות שיקומיים?

גם אם התחתנתם בחתונה אזרחית או שכלל לא התחתנתם, אלא בחרתם לחיות כ"ידועים בציבור", וכעת אתם נמצאים בצומת דרכים בו...

זקוקים לסיוע? זה הזמן ליצור איתי קשר
או חייגו עכשיו: 052-970-6731
דילוג לתוכן