מימוש צוואה

מימוש צוואה

לייעוץ ראשוני
חייגו עכשיו:

052-970-6731

תוכן עניינים

מימוש צוואה הוא למעשה שלב "הוצאה לפועל" של רצון המת, שקבע בצוואה כיצד יחולק רכושו ולמי אחרי מותו. מהי הדרך המהירה ביותר למימוש הצוואה וכיצד לפעול כאשר המנוח לא ערך מסמך שכזה? עורכת הדין אסתר שלום עונה.

מימוש צוואה והוצאת צו קיום צוואה

אדם קרוב שנפטר והותיר אחריו צוואה, מאפשר ליורשיו הרשומים בה להגיש בקשה למימוש צוואה וקיום צוואה לרשם לענייני הירושה או לבית הדין הרבני. לאחר שבית המשפט ישקול את מתן צו קיום הצוואה ואגרת הבקשה תשולם, תפורסם מודעה שמבשרת לציבור על הגשת הירושה וזאת על מנת שיורשים עלומים או מתנגדים יקבלו הזדמנות להגיש התנגדות.

אדם שמעוניין להתנגד לקיום הצוואה מכל סיבה שהיא, יגיש תביעה המפרטת את עילות ההתנגדות והיא תועבר לתוך צו קיום הצוואה ותוגש לבית המשפט לענייני משפחה שימשיך לנהל את התיק. אם אין סירוב או התנגדות והצוואה תקינה, יינתן לגביה צו קיום צוואה.

אופן הגשת הבקשה ובדיקתה

מבחינה פרקטית, יש מספר דרכים לדרוש צו קיום צוואה, כאשר היורשים לרוב מגישים תביעה אך ייתכן ויהיו אלו גם נושי חוב או שותפים עסקיים, שמעוניינים להפוך את הצוואה למסמך משפטי. ראשית, ניתן לפנות למשרד רשם הירושות או לשלוח אליו את הטפסים באופן מקוון ובאופן רשום. אם הבקשה למימוש צוואה איננה באמצעות האינטרנט, עליה להכיל 4 העתקים בצירוף חתימת המבקשים וחתימת עו"ד.

יש לצרף לבקשת קיום הצוואה את הצוואה המקורית ותעודת הפטירה, אישור שליחת הודעה ליורש לפי דין המאשרת שהמבקש הודיע על הגשת הבקשה לכל בעלי העניין ואישור על תשלום האגרה.

כאשר בחלוקת הירושה מופיעים חסויים או קטינים, ייתכן שהאפוטרופוס הכללי ידרוש להתערב בחלוקת הירושה. במקרה זה התהליך יימשך בבית המשפט לענייני משפחה ורשם הירושות יטפל בצו קיום הצוואה תוך שלושה חודשים לכל היותר.

מימוש צוואה על פי חוק סדר הירושה

אם הנפטר לא ערך צוואה בחייו, בעל עניין יוכל להגיש בקשה לצו ירושה. צו זה קובע את חלוקת הרכוש על פי חוק הירושה והוראות סדר הדין קדימה בהתאם לקרבה למוריש.

כך למשל, בנים ונכדים (לרבות מאומצים) הם הראשונים בסדר הירושה ואחריהם הוריהם. סבי וסבתות הנפטר הם השלישיים בסדר דין זה. אם:

לנפטר היו ילדים ונכדים. כלומר, יורשים מדרגה א'. הם יירשו את כל עזבונו של הנפטר תוך חלוקה שווה ביניהם.

ישנם רק יורשים שהם הורי הנפטר. כלומר, יורשים מדרגה ב'. הרכוש יחולק ביניהם שווה בשווה.

הורי הנפטר אינם. העיזבון יחולק בין ילדים ויורשים יחד עם סבים וסבתות שהם יורשים מדרגה ג'.

לנפטר לא היו יורשים כלל. רכושו יעבור למדינה וכסף זה יושקע בתשתיות, פיתוח מדעי ובחינוך.

מהי צוואה בחיים?

צוואה בחיים היא מסמך משפטי שבו המצווה מספק הנחיות לגבי אופן הטיפול שיבוצע בו כאשר הוא נמצא במצב סופני ובו אין אפשרות להביע את דעתו. צוואות אלו נערכות בהתאם לחוק החולה הנוטה למות (תשסו – 2005) ועל פיו כל אדם רשאי לקבל טיפול רפואי או להימנע ממנו כאשר הוא לוקה במחלה חשוכת מרפא ותוחלת חייו קצרה משישה חודשים.

זהו סוג שונה של צוואה, שכן מדובר במסמך משפטי שאיננו מסדיר את חלוקת הרכוש אלא קובע כל עוד בריא האדם, האם להעניק לו טיפול או להימנע ממנו בעת מחלה סופנית ובמצב שבו לא יוכל עוד להביע את דעתו כתוצאה ממצבו.

האם רופאים מנועים מלהציל את חייו של אדם שבחר בצוואתו בחיים להימנע מקבלת טיפול רפואי בעודו גוסס? ובכן, לא בדיוק. החוק לא מאפשר חופש בחירה מוחלט להימנעות מטיפול רפואי, אלא שקיימת האפשרות להימנע מטיפול מאריך חיים אם נקבע שלחולה נותרו שישה חודשים ומטה לחיות בכל מקרה. מצב זה שמור לבחירתו של החולה והוא יכול להחליט על קבלת טיפול מאריך חיים או לאו, באמצעות צוואה בחיים.

פסילת צוואה

מימוש צוואה מתרחש כסדרו כל עוד הצוואה לא בעלת פגמים. אם היה ונמצאו בה פגמים שכאלו מצד אחד היורשים, עליו להגיש "תקיפת צוואה" כך שבית המשפט יבחן את הבקשה ויבצע פסילת צוואה. הפגמים עשויים להתקיים ביחס למצווה, לעדים, לניסוח הוראות הצוואה וגם למבנה הצורני של הצוואה.

לאור אלו, רצוי לצרף בעת עריכת הצוואה גם אישור רפואי מרופא מטפל לגבי צלילות דעתו של המצווה ויכולתו להביע את רצונו. מסמך זה מאשר את העובדה שהמנוח היה במצב נפשי וגופני המאפשר לו להבין על מה הוא חותם ושהוא מבין את תוכן הצוואה ומשמעותה (לאחר שהסביר לו אותם עורך דינו).

אם יתגלה כי הייתה השפעה לא הוגנת על המצווה, יהיה אפשר להביא לפסילת צוואה ולא יתאפשר מימוש צוואה. יש כמה מבחנים המאמתים השפעה לא הוגנת, תרמית, כפייה או איום על המצווה וביניהם מידת עצמאותו של המוריש בעת תקופת הצוואה, המעידה על חוסר בתלות מצד גורמים נוספים, טיב הקשר בין המצווה לבין הגורם המסייע לו, בו הוא תלוי וכן קשריו השוטפים עם אנשים אחרים.

פסילת צוואה עשויה להתרחש גם כאשר העד לחתימה עליה היה קטין או פסול דין, אם היו סטיות מהכללים הצורניים בהם צוואה צריכה להיראות (למשל העדר תאריך, צוואה שמחציתה מודפסת ומחציתה בכתב יד וכו') וכן ניסוח לקוי של הוראות הצוואה.

אם הניסוח בצוואה איננו ברור או שהיא נכתבה בכתב יד קשה לפענוח, יהיה ניתן להגיש בקשה לפרשנות צוואה מבית המשפט. בית המשפט יוכל לסייע להבנת הטקסט בצוואה כמכלול וכן באיסוף ראיות כמו עובדות או עדים, שיוכלו להסביר ולהבהיר את שכתוב בתוך הצוואה. כמובן שבית המשפט יעדיף פירוש שמקיים את הצוואה מאשר פירוש שיביא לביטולה.

תוקף הצוואה

על מנת להגיע לכדי מימוש צוואה, יש לעמוד במספר כללי בסיס חשובים:

  • גיל המצווה מעל 17 שנים והוא לא הוכרז כפסול דין. אם המצווה בן פחות מגיל זה, הוא לא נחשב ככשיר משפטית.
  • צוואה בחיים נערכת בכתב יד ובחתימתו של המצווה יחד עם מי שמסר לו את המידע הרפואי.
  • חתימה על הצוואה מחייבת בנוכחות של שני עדים שאינם מבני המשפחה ואינם בעלי אינטרס כלשהו.
  • הצוואה נכתבה ונחתמה מרצונו החופשי של המצווה ולא הופעלו עליו כפייה או לחצים מצד קרובים מסוימים.
  • המצווה מוכרח להיות צלול ומודע היטב להשלכות הצוואה. לשם כך רצוי לצרף חוות דעת רפואית שתומכת בצלילות דעתו של המצווה במעמד החתימה.

​פנייה לעורך דין לעריכה ומימוש צוואה

בשל משמעותה וחשיבותה של הצוואה כמסמך משפטי הקובע דרכי פעולה מצד בני משפחה שיורשים את רכוש המצווה, יש לעשות כל שניתן כדי להביא לקבלת תוקף חוקי ומימוש צוואה. על הצוואה להיות מנוסחת בצורה בהירה וברורה שאיננה משתמעת לשתי פנים ואיננה נתונה לשום פרשנות אחרת וקיימת דרך משפטית מעט מורכבת עד למימושה.

לאורך כל אלו, יש לפנות לעורך דין המתמחה בדיני צוואות וירושות, שיוכל לערוך מולכם את הצוואה ולהביא למימוש צוואה בהמשך הדרך וככל שיש צורך לפעול משפטית. עורכת הדין אסתר שלום צברה ניסיון עשיר בקבלת צווי קיום צוואה ומימושה ותוכל לסייע לכם למצות את ההליך ביעילות רבה, מבלי לפגוע בזכויותיכם בהתאם לאמור בצוואה והחוק הקיים.

שתפו את המאמר לחברים:
Email
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Facebook

כתבות נוספות בנושא

צוואה הדדית

בצוואה הדדית שני המצווים, בעודם בחיים, קובעים הוראות משותפות למצב בו אחד מהם ילך מן העולם. זהו בעצם הסכם בין

קרא עוד »

דיני ירושה

דיני ירושה משתייכים במדינת ישראל לענף הדין האזרחי. הם מסדירים את נושאי הירושות והצוואות בקרב נפטרים וקרוביהם. חוק הירושה קובע

קרא עוד »

מס ירושה

מס ירושה הוא מיסוי שמוטל על כספים, נכסים ורכוש שהועברו ליורשים ובגובה אחוז מסוים מתוך שווי הירושה הכולל. מס ירושה

קרא עוד »

חובות העיזבון

כאשר אדם הולך לעולמו, מקובל בדרך כלל לחשוב על עזבונו בהקשר לנכסים והכספים שהוא הותיר אחריו. אולם, לא פעם קורה

קרא עוד »

מנהל עיזבון

  תפקיד מנהל העיזבון הינו לנהל את נכסי העיזבון כאשר היורשים לפי הדין או הצוואה אינם יכולים לעושות זאת בעצמם

קרא עוד »
דילוג לתוכן