מס ירושה

מס ירושה

לייעוץ ראשוני
חייגו עכשיו:

052-970-6731

תוכן עניינים

מס ירושה הוא מיסוי שמוטל על כספים, נכסים ורכוש שהועברו ליורשים ובגובה אחוז מסוים מתוך שווי הירושה הכולל. מס ירושה איננו ייחודי לישראל והוא מתקיים במדינות רבות בעולם, כאשר כל מדינה מנהיגה חוקיות שונה ביחס למס זה. בישראל ניתן למצוא התפלגות בתמיכה והתנגדות לחוק מס הירושה, כאשר חלק מהיורשים יימצאו פטורים מתשלום על חלק מהירושה או אפילו כולה.

גם בירושה, חבות המס נותרת זהה

העצב והצער על לכתו של אדם אינם חולפים ודבקים בנו לתמיד. אך יחד עם זאת, רבים מודים שישנה נחמה בירושה – אותם כספים, נכסים וזכויות שהיו ברשות איש וכעת מועברים ליורשיו, בין אם על פי צוואה שערך המורה על חלוקת נכסיו ובין אם לפי סדר הירושה האמור בחוק, במקרה שבו לא הייתה למנוח צוואה תקפה.

החבות העיקרית על היורשים היא חלקם במס ירושה – אותם אחוזים לתשלום מתוך שווי הירושה הכולל ובהנחה שעברו את תקרת הפטור הקבועה בחוק. ישנן ירושות שממוסות על סמך מיסים אחרים כמו מס רווח הון למשל, או מס שבח בעת מכירת דירתו של הנפטר, כך שהן היו בלתי נמנעות כתוצאה מפעולות שכרוכות בצו קיום הצוואה או מימוש צו ירושה.

מיסוי על נכס בירושה

על פי סעיף 4 לחוק מיסוי מקרקעין, כל אדם שירש נכס מקרקעין לא נחשב כאדם שרכש אותו ולכן פטור ממס ירושה. אלא שישנם מקרים שבהם היורשים רוצים לחלק ביניהם את העיזבון בדרך אחרת, כמו למשל מצב שבו שני בנים ירשו שתי דירות וכעת מעוניינים שכל אחד מהם יקבל זכויות מלאות על אחד הנכסים (במקום חצי-חצי מהזכויות עבור שתי הדירות יחד).

הבנים יעבירו ביניהם תשלומים המאזנים את שווי הדירות ולכן במצב זה הם ישלמו מס שבח ומס רכישה. כמובן שמס השבח עשוי להתרחש גם בעת מכירה של נכס מקרקעין בכל מקרה.

האם אפשר למנוע הטלת מס ירושה?

מסיבות מובנות, כל יורש מעוניין להימנע מתשלום מס ירושה ולשם כך עליו לבצע תכנון מס עוד לפני שמימש את צו הירושה או צו קיום הצוואה. בפנייה לגורם מקצועי המתמחה בתכנון וחישוב חבויות מס, יהיה ניתן להבין כיצד עדיף לפעול בעת חלוקת הרכוש ליורשים. זוהי סוגיה קריטית בייחוד במקרקעין, שכן מדובר בחבות מס גבוהה ביותר.

יחד עם זאת ולשמחתכם, ישנם מצבים המזכים אתכם בפטור מתשלום מס ירושה. כגון:

  • היורשים מעדיפים חלוקת נכסים שונה ומגבשים הסכם בין יורשים, כך שיוכלו להימנע מחבות המס.
  • יורש מבצע הסתלקות מהירושה (כלומר מוותר על חלקו בירושה)
  • מדובר בירושת דירה שבה חלים תנאים לפטור מס ירושה: המוכר הוא בן זוג, צאצא או בן זוג של צאצא או שלנפטר הייתה דירת מגורים מזכה על פי חוקי הפטור ממס שבח.

דיני ירושה במקרה של גירושים

כ-30% מהזוגות הנשואים צפויים לסיים את דרכם המשותפת בתוך פרק זמן של כ-10-20 שנים. הליך הגירושין מכיל הסכם גירושין חתום המסדיר שורה של נושאים כמו מזונות, משמורת וחלוקת הרכוש המשותף. אך מה קורה אם במהלך הגירושין חלילה נפטר בן הזוג וכעת יש לחלק את עזבונו בין היורשים?

על פי חוק הירושה, העיזבון של הנפטר עובר ליורשים שלו על פי סדר הירושה בהיעדר צוואה תקפה. אם הייתה צוואה, העיזבון יחולק בהתאם למה שרשום בצוואה. על פי סעיף 10 לחוק הירושה, בן הזוג של הנפטר, בין אם נשוי ובין אם ידוע בציבור נחשב ליורש על פי דין והוא אפילו מקבל עדיפות על שאר היורשים כמו הורים, אחים וילדים.

לכן אם חלילה נפטר בן הזוג במהלך הגירושין ולא הותיר אחריו צוואה, בן או בת הזוג יורשים אותו בכל מקרה באופן אוטומטי, גם אם כבר היו פרודים או באמצע תהליך הגירושין. הסיבה לכך היא שעד שהגירושין לא התרחשו בפועל, עדיין קיימת האפשרות לשלום בית בקרב הזוג.

ולכן אם בן הזוג היה מעדיף שזוגתו לא תירש אותו, היה עליו לערוך צוואה עוד בשלב ניהול הגישור והמשא ומתן לגבי הסכם הגירושין. צוואה שנערכה בעת תהליכי גירושין עדיין לא פוגעת בזכויות בן הזוג החי לגבי הרכוש המשותף. ולכן זהו פתרון משפטי שמאפשר לאדם לשלוט על חלוקת הרכוש שלו אחרי הפטירה. רצוי לערוך צוואה בכל מקרה מול עורך דין המתמחה בדיני ירושה וצוואות.

תכנון מס ירושה בשלב עריכת הצוואה

נתנאל הוא בחור צעיר בן 31 שסבו נפטר. בצוואתו של הסב הוא קבע כי על הדוד של נתנאל להעביר לנתנאל 300 אלף שקלים על חשבון חלקו הקטן של נתנאל באחת הדירות. סכום זה שאיננו קיים בפועל, גרם לכך שנתנאל אמור לרשת רק חלק קטן באחד מנכסי המקרקעין של הסב ולכן הציווי שלו היה מעין תמריץ לדוד על מנת שיעביר את הסכום לאחיינו.

עניין הסכום איננו ברור מהצוואה של הסב. אולי רצה להעביר לנכדו 300 אלף שקלים אך לא היה לו סכום כזה בעצמו. אולי גם רצה להטיל חובה מסוימת על הדוד שירש רכוש רב. כך או כך, ניכר כי הסב לא קיבל ייעוץ מקצועי בעת עריכת הצוואה. הוא אמנם הגיע לעורך דין ומסר לו את רצונותיו, אך על עורך הדין שבקיא בדיני מיסוי ומס ירושה (ואם לא מן הראוי שיעבוד בצמוד עם גורם שכזה) לתכנן יחד איתו את הנכסים והכספים מבחינת המיסוי המגולם בהם.

למעשה, אילו אותו סב היה מתכנן כראוי את ההעברות כדי שיורשיו לא יישאו בנטל המיסים הכבדים, הוא היה צפוי לפטור הן את נתנאל והן את דודו ממיסוי שחל על נכסי הנדל"ן. הרי כאשר נתנאל מוותר על חלקו בנכס בתמורה לסכום, הדבר מוגדר כעסקת מקרקעין כך שנתנאל למעשה מוכר את חלקו לדוד. כעת, לא רק שהעסקה תמוסה, אלא שנתנאל מפספס את פטור מס השבח שמגיע לו, כמי שקנה ומכר דירת מגורים ראשונה.

לכן עריכת צוואה נכונה עשויה לחסוך סכום כסף משמעותי ומכובד מאוד ליורשים. ישנם מקרים שבהם יהיה כדאי למצווה אפילו להעביר חלק מרכושו עוד בחייו כדי להימנע ממיסוי .

במצב זה יהיה צורך לנסח את הדברים באופן בהיר וברור, כדי למנוע סכסוכים עתידיים בין היורשים וסיבוכים עם מס ירושה. ישנם גם מקרים שבהם כדאי לייחד לכל יורש נכס ספציפי, כדי למנוע את אותה חבות מס שנובעת מחלוקת עיזבונם בין אחד לשני.

המלצות לתכנון מס ירושה ואיזון נכסים

ככל שישנם נכסים שאינם שווים ביניהם, רצוי לאזן בין היורשים על ידי העברות כספים או שימוש בנכסים ולכן גם כאן צריך להתייחס להיבטי המיסוי. אם מעדיפים שלא לאזן בין היורשים ופשוט מעבירים נכס אחד לכל יורש ללא קשר לשווי, רצוי שהדבר יוסבר היטב בצוואה ושרצון וכוונת הנפטר יהיו ברורים – מדוע בחר לפעול כך ולא אחרת.

רצוי גם שעורך הדין יערוך רישום של כל ההמלצות שלו למצווה בעת עריכת הצוואה, כדי שבבוא היום יוכל לסייע ליורשים להבין מדוע החליט המנוח כפי שהחליט, מה שצפוי להפחית משמעותית את הסכסוך בין יורשים ולמנוע מהם מאבקים שיסתכמו בתביעות דיני משפחה.

עורך דין צוואות וירושות ומס ירושה

כפי שאתם מבינים, מס ירושה הוא תת תחום הדורש בקיאות והבנה בפני עצמו. אם עריכת הצוואה זקוקה לעורך דין מנוסה, הרי שגם מחשבה פעילה על ההשלכות שנובעות מהחלטות וקביעות המצווה, תסייע ליורשים בבוא הזמן, תחסוך להם במיסוי הכבד ואפילו תמנע סכסוכים משפחתיים.

אתם מוזמנים להיפגש במשרדנו בנושא עם עורכת הדין אסתר שלום ולקבל שירות משפטי מקצועי, מסור ובלתי מתפשר, כמצווים ויורשים כאחד.

שתפו את המאמר לחברים:
Email
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Facebook

כתבות נוספות בנושא

צוואה הדדית

בצוואה הדדית שני המצווים, בעודם בחיים, קובעים הוראות משותפות למצב בו אחד מהם ילך מן העולם. זהו בעצם הסכם בין

קרא עוד »

דיני ירושה

דיני ירושה משתייכים במדינת ישראל לענף הדין האזרחי. הם מסדירים את נושאי הירושות והצוואות בקרב נפטרים וקרוביהם. חוק הירושה קובע

קרא עוד »

מימוש צוואה

מימוש צוואה הוא למעשה שלב "הוצאה לפועל" של רצון המת, שקבע בצוואה כיצד יחולק רכושו ולמי אחרי מותו. מהי הדרך

קרא עוד »

חובות העיזבון

כאשר אדם הולך לעולמו, מקובל בדרך כלל לחשוב על עזבונו בהקשר לנכסים והכספים שהוא הותיר אחריו. אולם, לא פעם קורה

קרא עוד »

מנהל עיזבון

  תפקיד מנהל העיזבון הינו לנהל את נכסי העיזבון כאשר היורשים לפי הדין או הצוואה אינם יכולים לעושות זאת בעצמם

קרא עוד »
דילוג לתוכן