משמורת משותפת מזונות

עו"ד אסתר שלום: "משמורת משותפת מזונות"

לייעוץ ראשוני
חייגו עכשיו:

052-970-6731

תוכן עניינים

האם נקבעים במקרה של משמורת משותפת מזונות שווים לשני ההורים? לא, בערך וכן. איך הדבר אפשרי? מיד תבינו. בשנים האחרונות וככל שחל שינוי בתפיסה הציבורית והמשפטית לגבי סוגיית המשמורת, חשוב להבין מהן ההשלכות של משמורת ילדים משותפת. גם מבחינת דמי המזונות. האם יש יתרונות וחסרונות במשמורת משותפת שנובעים מהסוגייה.

בדרך למחצית השוויון המלא

למרות שיש לנו כברת דרך ארוכה לעבור, עדיין מנסה מערכת המשפט לחתוך ככל האפשר לשוויון. בייחוד בתוך התא המשפחתי. חלק גדול מהסיבה לכך היא עיקרון טובת הילד. זהו עיקרון מנחה בבתי המשפט לענייני משפחה ובדיני משפחה בכלל. הוא קובע כי טובתו של ילד קטין גוברת על טובת הוריו ויש לענות על צרכיו בדרך האופטימלית והטובה ביותר.

למעשה, ככל שטובתו של הקטין נשענת לא מעט על המנגנון הכלכלי בין ההורים, בית המשפט לא מתיר להורים שיקול דעת רחב. הוא קובע הלכות ברורות למדי לעניין משמורת משותפת מזונות.

יתרונות וחסרונות במשמורת משותפת

משמורת ילדים משותפת נחשבת לאפשרות הטובה ביותר בהליכי גירושין. אך היא לא תתאים לכלל המקרים והנסיבות. אף ישנם מקרים שבהם בית המשפט לא יאשר משמורת משותפת. אז מהם יתרונות וחסרונות במשמורת משותפת?

כאשר הצדדים מסכימים על משמורת משותפת, הם מאפשרים לילדיהם לחוות את שני ההורים ולקיים עמם קשר רצוף ויציב. הדבר כמובן עולה בקנה אחד עם טובת הילד. המשמורת מאפשרת להורים להחליט במשותף החלטות לגבי ילדיהם. זאת מבלי לפגוע בזכויות של ההורה השני.

יחד עם זאת, יתרונות לחוד וחסרונות לחוד. משמורת משותפת דורשת יחסים קרובים בין ההורים, כדי לקבל החלטות משותפות, מאמץ שווה בין שני ההורים (מה שעשוי שלא להתקיים מכוח שעות עבודה של אחד הצדדים או רמת המסוגלות ההורית שלו) וגם מרחק גיאוגרפי גדול, שאם בית המשפט סובר שהוא גדול בין שני הבתים ומהם למסגרות החינוכיות, המשמורת המשותפת לא תצא לפועל.

לא בכל משמורת משותפת מזונות יחולקו שווה בשווה

נתחיל עם השאלה הבוערת ביותר. אם המשמורת משותפת, מדוע המזונות לא משותפים? כדי להבין זאת, נצטרך לדעת שני דברים:

  1. בית המשפט מחלק קטינים לשלוש קבוצות גיל. 0-6, 6-15, 15-18 ולכל אחת מהן תחשיב וגם הרכב מזונות שונה.
  2. אם בעת הליכי גירושין יצרו ההורים הסכם שבו הם החליטו על גובה המזונות, חלוקתו ואופן התשלום וקבעו ביניהם גם את תנאי המשמורת המשותפת, ייתכן שהסדר זה יספק לחלוטין את בית המשפט ולא תהיה בו התערבות. יחד עם זאת, כאשר בית המשפט גורס שטובת הילד תיפגע מהקביעות שבהסדר, הוא עדיין רשאי להעמיד את המזונות וגובהם בדרך שונה.

ממה מורכבים דמי המזונות?

הוצאות הכרחיות

חלק הארי של דמי מזונות ילדים הוא הצרכים ההכרחיים שלהם. הדבר שמוכר גם כהוצאות הכרחיות: מזון, בריאות, חינוך, ביגוד והנעלה ועוד. אלו הם הצרכים הבסיסיים ביותר שהילדים תלויים בהם לקיומם הממשי ומבלי שיהיה צורך להגיש הוכחות לתלות שכזו, או שהיא תבוטל.

חשוב להבהיר כבר כעת שמי שנושא ברוב המקרים בתשלום זה הוא האב. זה גם כאשר הוא נמצא בהסדר משמורת ילדים משותפת!

הוצאות מיוחדות

כשמן כן הן – הוצאות שאינן הכרחיות כתנאי מקיים. אך יש להן חשיבות לצורך טיפוח וגידול הילד, הטיפול בו והתפתחותו. כמו טיפולים רפואיים, טיפולי קלינאות תקשורת, טיפולים רגשיים, אבחונים דידקטיים, פעילויות התפתחותיות ועוד.

תשלום הוצאות מיוחדות ברוב הזמן מתחלק שווה בשווה בין שני ההורים. ללא קשר לרמת ההכנסה שלהם. ועם זאת, הורים שקבעו משמורת משותפת מזונות בעת הסכם הליכי גירושין, יוכלו להחליט מראש על החלוקה שמתאימה להם, כאשר עליהם לשלם הוצאות מיוחדות.

הוצאות מדור

גם חלק זה מהמזונות מוטל על האב. זאת משום שהוא מהווה חלק בלתי נפרד מההוצאות המקיימות של ילדיו. כמו דמי שכירות, חשמל, ארנונה, גז, מים ועוד. שיעור התשלום במדור הוא על פי כמות הילדים. עבור ילד אחד משלם האב 30% מסך עלויות המדור הכוללות. עבור ילד שני 40%, שלישי 50% וכן הלאה. כאשר האישה שמקבלת מזונות מתגוררת בדירה משלה, תשלום המדור ישתנה.

דין צדקה

זהו חלק במזונות שנועד לשמור על אותה רמת החיים שהילדים הורגלו אליה, או שהם ראויים לה (ע"פ פסק דין פורטוגז). גם דיני צדקה גורסים כי טובתו של הילד עומדת לפני הוריו. לפיכך מדובר בתשלום חובה, שמחולק שווה בשווה בין שני ההורים מגיל 6 ומעלה.

תנאי משמורת משותפת מזונות על פי קבוצת הגיל

כעת משהבנו ממה מורכבים דמי המזונות וכיצד בית המשפט מחלק אותם, צריך להתמקד בתשלום המחייב על פי כל אחת משלוש קבוצות הגיל של הילדים. בדגש על התקופה הראשונה והמורכבת מכל:

קבוצת קטיני הקטינים: 0-6

גילאים אלו כוללים את חזקת הגיל הרך. לכן מבחינה הלכתית משפטית, האם נחשבת להורה המרכזי ביותר בשנים אלו. מכאן שעל הילדים להימצא בחזקת אמם. למרות החזקה ולאור המלצותיה של ועדת שניט שקראה לבטל אותה, אנו רואים כיום יותר ויותר נטייה למשמורת משותפת גם בקבוצת הגילאים הזו, בה ההורים חולקים את גידול הילדים. אך עדיין – לא לחלוטין את דמי המזונות.

ככל שלא הוחל הסכם גירושין תקף בין הצדדים, החוק עדיין מטיל על האב את תשלום המזונות כולו. זה ללא קשר למצבו הכלכלי. לעתים על פי הפסיקה, גם ללא קשר לעובדת היותו מצוי במשמורת משותפת. ועם זאת, יש חובה להשאיר בידי האב סכום בסיסי למחייתו האישית.

קבוצת הגילאים 6-15

כאן עדיין מי שנושא בתשלום ההוצאות ההכרחיות הוא האב עצמו. אלא אם שונו הסדרי המשמורת כך שהאב הפך למשמורן מלא והדבר מטיל את תשלומי המזונות על האם באופן יחסי. אך תשלום דיני צדקה מתחלק באופן שווה בין שני ההורים על פי יחסיות השכר ביניהם.

כאן חשוב להבהיר שישנם ילדים בעלי הכנסה או נכסים שנרשמו על שמם. באם זה המקרה, מדובר בחריג שעשוי לפטור מתשלום דמי המזונות (ככל שהשופט מחזיק בעמדה כזו, שכן הדבר בכל זאת נתון לשיקולו האישי).

קבוצת הגילאים 15-18

כאשר ההורים נמצאים במשמורת משותפת וילדיהם בגיל הבוגר, הם מחויבים לשלם שווה בשווה את הוצאות דיני צדקה בלבד, גם הפעם על סמך היכולת הכלכלית של כל אחד מהם וזמני השהות הקיימים לכל הורה.

שינויים במשמורת – האם הם ישפיעו על תשלומי המזונות?

עקרונית, כל משמורת ילדים שנקבעה בין ההורים היא איננה פסק דין חלוט. ניתן לדון שנית בתנאי המשמורת גם בהמשך הדרך. זה ככל שישנן נסיבות שהשתנו ומצדיקות דיון חדש בנושא. אם בית המשפט אכן סבור שהדבר מוצדק והנסיבות מצריכות – הוא יחליט על שינוי המשמורת, כך שעשוי להתרחש שינוי משמעותי בדמי המזונות שמשלם כל הורה.

כך למשל, אם האם חלתה במחלה קשה וכעת המשמורת המשותפת מתבטלת, הרי שהאב יהפוך לבעל משמורת מלאה על ילדיו והאם תקבל זמני שהות. האם היא תשלם מזונות? ובכן, זה תלוי לא רק בזמני השהות שניתנו לה, אלא גם בקבוצת הגיל של הילדים וההכנסה הקיימת לה.

סביר שאם חולה במחלה סופנית לא תחויב בדמי מזונות גבוהים כל כך. בוודאי שלא בעת קבוצת קטיני הקטנים שבה האב עשוי להיות מחויב בתשלום כך או כך.

מעוניינים בהסכמות לעניין משמורת ילדים ומזונות?

עורכת הדין אסתר שלום מתמחה בדיני גירושין ומשפחה ומעניקה מעטפת משפטית מלאה לכל הצרכים המשפטיים, לרבות ניסוח הסכמי גירושין על כל הסוגיות שבהם, ייצוג בבתי הדין הרבניים ובתי המשפט למשפחה, גישור (מגשרת מוסמכת), ירושות וצוואות ועוד.

אתם מוזמנים לפנות למשרדנו בנושא ולקבל מענה קשוב, מקצועי ותומך לאורך כל הדרך. עורכת הדין אסתר שלום ידועה כמי שפועלת בנחישות ומסירות רבה למען לקוחותיה ותפעל גם למענכם עד לתוצאה המשפטית הטובה ביותר.

שתפו את המאמר לחברים:
Email
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Facebook

כתבות נוספות בנושא

משמורת מלאה

משמורת מלאה היא מונח המציין מצב שבו אחד ההורים מקבל אליו את החזקה על הילדים ואילו ההורה השני נפגש ומבלה

קרא עוד »

חזקת הגיל הרך

חזקת הגיל הרך מסדירה את סוגיית המשמורת בין הורים גרושים על ילדיהם המכונים "קטני קטנים". מתייחסים לילדים בקבוצת הגיל שעד

קרא עוד »

זמני שהות

זמני שהות (הסדרי ראייה בשמם הקודם) מציינים את פרק הזמן שבו ההורה שאיננו משמורן על ילדיו, מתראה עמם. זמני השהות

קרא עוד »

משמורת אב

המציאות בישראל ובעולם המערבי בכלל, משקפת שישנם גם אבות גרושים שמעוניינים לקבל משמורת אב המאפשרת להם להמשיך לגדל את ילדיהם

קרא עוד »

משמורת זמנית

כאשר הורים לילדים משותפים נפרדים זה מזה, יש לקבוע, בין היתר, גם מי מהם יחזיק באופן זמני במשמורת על הילדים

קרא עוד »
דילוג לתוכן