צוואה הדדית עו״ד אסתר שלום עורך דין גירושין עורך דין דיני משפחה

צוואה הדדית

תוכן עניינים

לא מעט זוגות בוחרים לערוך צוואה הדדית. במסגרתה, הם קובעים כי הם יורשים זה את זו והן מחליטים הם בצוואה, מי יהיו היורשים שלהם. זה לאחר ששניהם ילכו לעולמם. מצד אחד, מעניקה הצוואה ביטחון רב ומצד שני היא כובלת ומגבילה. לכן, לפני ההחלטה לערוך צוואה מסוג זה, חשוב מאוד לקבל ייעוץ משפטי מקצועי. חשוב לוודא כי זהו אכן רצונם של שני בני הזוג.

 מסמך משותף או צוואות נפרדות

רבים תוהים כיצד נראית הצוואה ההדדית מבחינה טכנית. ובכן, בני זוג יכולים לערוך צוואה מסוג זה כאשר הם חותמים על צוואה אחת משותפת. במסמך אחד, או לחילופין, באפשרותם לערוך בו זמנית, שתי צוואות נפרדות המנוסחות באופן זהה. מדובר בעניין פרוצדוראלי, צורני בלבד היות שהעקרון הוא אותו עקרון: בשני המקרים, בני הזוג מתחייבים להוריש את רכושם זה לזו ומתחייבים מי יהיו היורשים שלהם לאחר מותם לפי בחירתם בעוד בחיים ולא משאירים את העניין לצו ירושה על פי דין.

הצוואה אינה ניתנת לביטול או לשינוי

המאפיין המרכזי של צוואה הדדית הוא כי לאחר מותו של אחד מהצדדים, בן הזוג שנותר בחיים, אינו רשאי לבטל או לשנות אותה. הגבלה כזו אינה קיימת בצוואה רגילה. בצוואה רגילה כל עוד המצווה כשיר משפטית, הוא רשאי לשנות את צוואתו כאוות נפשו וכן לבטלה אם יבחר בכך. אולם כאן, בני הזוג מסתמכים זה על זו ולכן לאחר פטירתו של אחד מהם, חל איסור על שינוי הצוואה או ביטולה. על כן אמרנו בפתח הדברים כי צוואה מסוג זה כובלת את בני הזוג להוראותיה. מכאן עולה השאלה מדוע שבני זוג יבחרו לערוך צוואה מסוג זה?

הבטחת עתיד הילדים

הסיבה המרכזית לעריכת צוואה הדדית היא הרצון להבטיח את עתידם הכלכלי של הילדים. מטבע הדברים, במרבית המקרים הורים מורישים את הרכוש שצברו לאורך חייהם לילדיהם. כאשר יש הסכמה בין בני הזוג על כך כי רכושם יעבור לילדים וישנה הסכמה גם לעניין אופן חלוקת הנכסים, הרי שבמקום לערוך שתי צוואות נפרדות, יכולים הם לקבל החלטה משותפת על גורל נכסיהם ולערוך צוואה הדדית. כך, כאשר אחד מבני הזוג נפטר, הרכוש עובר אליו. וכשהוא ילך לעולמו, הרכוש יעבור אל הילדים.

 מניעת סכסוכי ירושה

סיבה שנייה בגינה בוחרים זוגות רבים לחתום על צוואה הדדית, היא הרצון למנוע סכסוכי ירושה. זה מקרה מוכר לאחר פטירתו של העיזבון. הדבר נכון במיוחד בזוגיות של פרק ב'.מדובר במקרים כשיש לאחד מבני הזוג ילדים ואותו בן זוג מבקש למנוע סכסוך ירושה בינם לבין בת הזוג לאחר פטירתו. לו יערוך צוואה רגילה לבדו, יש פתח גדול יותר להתנגדות לצוואה מטעמים שונים. כנגד, שבמסגרת צוואה הדדית שני בני הזוג מתחייבים להוראות הצוואה. חל עליהם איסור לשנות אותה לאחר מותו של מי מהם.

החסרונות של צוואה הדדית

עד כה הצגנו את הפן החיובי של הצוואה ההדדית. אולם כמובן שהיא טומנת בה גם חסרונות וסיכונים. ראשית, כאשר אחד מבני הזוג הולך לעולמו, אין לו ערובה שבן הזוג שנותר בחיים לא ינסה בכל זאת להתנער מהמוסכם בצוואה בעילות שונות. שנית, יש קושי גדול בלאמוד כל כך הרבה שנים מראש את שוויו של כל הרכוש שבבעלות בני הזוג. מצב זה יכול בכל זאת ליצור סכסוך ירושה אותו מבקשת הצוואה ההדדית למנוע.

התנגדות לצוואה הדדית

בניגוד לרוב מאפייניה של הצוואה הדדית, השונים מאוד מן הצוואות הרגילות שאנו מכירים, בכל הנוגע להליך של ההתנגדות רב הדימיון על השוני. כפי שניתן להתנגד לכל צוואה רגילה, ניתן גם להגיש לבית המשפט לענייני משפחה התנגדות לצוואה, בכל אותן עילות המופיעות בחוק הירושה: אי כשרות לצוות, השפעה בלתי הוגנת ועוד. בית המשפט יבחן את הראיות המוצגות לו. רק לאחר מכן יחליט האם קיימת הצדקה לפסילת הצוואה. ואם כן, האם כולה או חלקה בלבד.

שתפו את המאמר לחברים:
Email
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Facebook
דילוג לתוכן