שלום בית עו״ד אסתר שלום עורך דין גירושין עורך דין דיני משפחה

שלום בית

המונח "שלום בית" מבטא קיום חיי נישואים תקינים בשלום ובהרמוניה. כידוע, ההלכה היהודית רואה בנישואים ובקיום התא המשפחתי ערך עליון ומקודש מבחינתה, ולכן, למרות שהיא מכירה עקרונית בזכותם של בני הזוג להיפרד ולהתגרש, היא תעדיף כברירת מחדל לנסות לשקם את יחסי בני הזוג ולהחזירם למצב תקין, תחת סיום הנישואים וסידור הגט, שיינתן לגישתה רק בלית ברירה ובמצבים שאין מנוס מכך.

זו גם הסיבה מדוע בית דין רבני, שדן בהליכי גירושין, יחתור להשגת שלום בית בין הצדדים, ויעודד אותם לתת לעצמם הזדמנות נוספת להציל ולשקם את חיי הנישואים שלהם, ובכך להימנע מהבאתם לקיצם באמצעות מתן הגט. הדילמה הזו דומה לזו בעת הגשת תביעה לגירושין לבית המשפט לענייני משפחה: הליך גישור או בית משפט?

כיצד ניתן להגיע לשלום בית?

כאשר בני זוג נקלעים למשבר זוגי ולהליכי גירושין, עומדות בפניהם שתי דרכי פעולה על מנת לשקם את יחסיהם ולהגיע לשלום בית: הגשת תביעה לשלום בית או עריכת הסכם שלום בית.

הליך הגשת התביעה לשלום בית הינו הליך חד צדדי, שננקט כאשר רק אחד מבני הזוג עוניין בהשגת שלום בית, בעוד הצד השני אינו מעוניין בכך, וזאת בפני בית הדין הרבני.

לעומת זאת, הסכם שלום בית הינו הסכם שנעשה מתוך רצון הדדי של שני הצדדים יחדיו להגיע לשלום בית, ואשר מוגש על ידי שניהם על מנת לקבל תוקף של פסק דין, וזאת בפני בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה.

בנוסף, ומאחר שבית הדין הרבני מעוניין כאמור לקדם השגת בית שלום בית בין בני הזוג, ייתכן גם שהוא יציע מיוזמתו לצדדים להגיע לשלום בית, וזאת מבלי שיוגשו בפניו תביעה לשלום בית או הסכם לשלום בית.

תביעה לשלום בית

תביעת שלום בית הינה תביעה שנועדה להביא את הצדדים לנסות ולשקם את חיי הנישואים שלהם ולחזור לחיות יחדיו כזוג נשוי, ולהקפאת הליכי הגירושין כל עוד ניסיון זה נמשך. במידה שניסיון שלום הבית ייכשל, יוכלו הצדדים להמשיך בהליכי הגירושין ביניהם, להיעזר אולי בגישור גירושין עד למתן הגט.

מאחר שהסמכות לדון בענייני גירושין הינה סמכות שמוקנית בארץ באופן בלעדי וייחודי לבית הדין הרבני, אזי ניתן להגיש את התביעה לשלום בית רק בפני בית הדין הרבני, וזאת כשם שניתן להגיש רק בפניו את תביעת הגירושין. ניתן להגיש את התביעה בפני בית הדין הרבני כהליך ראשי או כהליך ביניים, ואף במקרה שהצדדים כבר החלו בהליכים בפני בית המשפט לענייני משפחה.

במסגרת כתב התביעה לשלום בית, על הצד התובע לציין את העובדות הנוגעות לחיי הנישואים שלו עם בן הזוג השני, מצב חיי הנישואים שלהם במועד הגשת התביעה, הסיבות למשבר הנישואין, האם יש להם ילדים משותפים משלהם, וכן כל פרט נוסף שיכול להיות רלוונטי לתביעה.

למרות שאין ספק שמטרת השגת שלום הבית הינה מטרה מבורכת כשלעצמה, ובודאי מטרה שמועדפת על בית הדין הרבני, אזי יש לקחת בחשבון שישנן תביעות שלום בית שאינן מוגשות בכנות על ידי הצד התובע ומתוך כוונה אמיתית שלו לשקם את חיי הנישואים שלו עם הצד השני, אלא כצעד טקטי בלבד, שנועד להתיש את בן הזוג השני ולהפעיל עליו לחץ בלתי הוגן כדי להשיג יתרונות שונים במסגרת הליכי הגירושין, כגון השפעה על גובה סכום המזונות, או ויתור לא סביר על זכויות כספיות במסגרת חלוקת הרכוש המשותף, וכיו"ב.

לפיכך, כאשר בית הדין הרבני בוחן תביעה לשלום בית שמוגשת בפניו, עליו לבדוק את כנותו של הצד שהגיש את התביעה, ולבדוק האם הוא באמת רוצה לחזור לחיי נישואים תקינים עם הצד השני, או שהוא למעשה מעדיף להתגרש ממנו כך שהוא מגיש את התביעה רק כדי להשיג יתרון בלתי הוגן עליו, ותוך ניצול לרעה של הליכי בית הדין, שאז על בית הדין לדחות את התביעה.

מקרים נוספים שבהם בית הדין לא יקבל את תביעת שלום הבית כוללים מצבים שבהם ברור שאין כל טעם בניסיון לשלום בית ואין כל סיכוי להשגת שלום בית, וזאת לאור התנהגות הצדדים, עומק הפערים והקרע ביניהם, או כאשר מדובר במערכת יחסים שכרוכה באלימות והתעללות, וכיו"ב. בנוסף, בית הדין לא יקבל תביעת שלום בית במקרים שבהם  בני הזוג מחוייבים לפי ההלכה להתגרש זה מזה, ולמשל במקרה שבו האשה בגדה בבעלה, שאז היא אסורה לבעלה ולבועלה. לעומת זאת, אם הבעל הוא שבגד באשה, אזי לפי ההלכה היא רשאית לסלוח לו על כך, והם אינם חייבים להתגרש.

במידה שבית הדין הרבני החליט לקבל את תביעת שלום הבית, שני הצדדים מחוייבים לקיים את פסק הדין, לרבות הצד השני (הנתבע). יחד עם זאת, לא ניתן לאכוף פסק דין לשלום בית, אם כי ניתן להכריז על הצד שמפר כ-"מורד" ובכך להאיץ את הליך הגירושין, ולהטיל עליו סנקציות.

אם הבעל יפר את פסק הדין, האשה תהיה רשאית לבקש מבית הדין להכריז עליו כ-"מורד" , ולבקש מבית הדין לכפות עליו לתת לה גט ולשלם את כתובתה ומזונותיה. לעומת זאת, האם האשה תפר את פסק הדין, הבעל יהיה רשאי לטעון שהיא מורדת, ובמקרה כזה היא עלולה לאבד את זכויותיה לקבלת תשלום כתובתה ותשלום מזונותיה.

אם הצד שמפר את פסק הדין עדיין מתעקש לסרב לנסות להגיע לשלום בית, בית הדין הרבני יכול להגיע למסקנה לפיה אין עוד כל סיכוי לשלום בית, ואין מנוס מלהורות לבני הזוג להתגרש, ולזרז את מתן הגט. זו גם הסיבה מדוע ישנם צדדים שמגישים את התביעה לשלום בית גם כצעד טקטי בלבד, ועל מנת לזרז את מתן הגט.

הסכם לשלום בית

להבדיל מתביעת שלום בית, שהינה כאמור צעד חד צדדי של אחד מבני הזוג בלבד, אזי הסכם שלום בית הינו הסכם שמוגש על ידי שני הצדדים יחדיו, ומתוך רצון הדדי לשקם את יחסיהם ולחזור ולחיות יחדיו כזוג נשוי.

במסגרת הסכם שלום הבית, הצדדים רשאים לקבוע את כל התנאים שמקובלים עליהם לגבי נושאים שונים שקשורים לחיי הנישואים שלהם, כגון אופן התנהגותם זה לזה, ענייני פרנסה, נושאים פיננסיים, קיום מטלות הבית, אופן חינוך הילדים, התחייבות להליכה משותפת לטיפול זוגי, וכיו"ב.

ניתן להגיש את הסכם שלום הבית בפני בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה לצורך קבלת תוקף של פסק דין. גם הסכם שלום בית לא ניתן לאכוף במידה שהוא מופר, אולם ניתן להטיל סנקציות על הצד שמפר אותו. בנוסף, במידה שהתברר שלצד כלשהו לא הייתה כל כוונה אמיתית להגיע לשלום בית, אזי הצד השני יהיה רשאי לבקש לבטל אותו.

הסכם משולב לשלום בית לגירושין

בנוסף להסכם שלום הבית, קיימת גם אפשרות נוספת, לעריכת הסכם משולב לשלום בית וגירושין.

ההסכם משולב לשלום בית וגירושין כולל למעשה שני חלקים. חלק אחד שמתייחס לניסיון הצדדים להגיע לשלום בית ביניהם למשך תקופה מסויימת תוך שהוא מפרט את התנאים שלהם התחייבו הצדדים לשם כך, וחלק שני, שיחול וייכנס לתוקף במקרה שבו ניסיון שלום בית ייכשל, ואשר מהווה למעשה הסכם גירושין לכל דבר ועניין. הסכם זה כולל בתוכו תנאים שונים לגבי הגירושין, ולרבות לגבי עצם ההסכמה להתגרש, תשלומי מזונות הילדים, קביעת משמורת הילדים, וחלוקת הרכוש המשותף.

ההסכם המשולב חוסך למעשה מהצדדים את הצורך לנקוט שוב בהליכים במקרה שנסיון שלום הבית נכשל, ולהגיש תביעת גירושין או לנהל שוב מו"מ ולצורך הגעה להסכם גירושין.

בדומה להסכם שלום בית רגיל, גם את ההסכם המשולב ניתן להגיש בפני בית הדין הרבני או בית המשפט לדיני משפחה לצורך קבלת תוקף של פסק דין.

שתפו את המאמר לחברים:

שיתוף ב email
Email
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב facebook
Facebook
דילוג לתוכן