תביעה למזונות זמניים

תביעה למזונות זמניים

לייעוץ ראשוני
חייגו עכשיו:

052-970-6731

תוכן עניינים

תביעה למזונות זמניים מאפשרת להורים שנמצאים בהליך גירושין מבני זוגם ברבנות וכעת נותרו לבדם בגידול הילדים, לקבל סיוע כלכלי מסוים עד לשלב שבו ייקבע הסכם המזונות הסופי. מי רשאי להגיש תביעה שכזו ומה חשוב לדעת בנושא? עורכת הדין אסתר שלום עונה:

מהי תביעה למזונות זמניים?

בני זוג שנפרדים ויש ביניהם מחלוקות רבות וחוסר הסכמה על סוגיות מסוימות, עשויים למצוא את עצמם בהליכי גירושין ממושכים ויקרים. אלא שבשלב זה החיים נמשכים כסדרם וכעת עולה קושי חדש מהסיטואציה – גידול הילדים לבד, כאשר ההורה השני כבר לא מתגורר בבית וייתכן שגם לא משתתף בכלכלת הילדים, מאחר ודמי המזונות טרם נקבעו.

הפתרון לכך כאמור, הוא תביעת מזונות זמניים שתעזור למשמורן לקיים מחייה בסיסית עבורו ועבור הילדים המשותפים עם ההורה הפרוד.

סכום זה כמובן שונה לחלוטין מתנאי הסכם המזונות הסופי שיאושר בבית המשפט, בין היתר בעקבות העבודה שהוא מכסה מחייה קיומית בלבד ולא מותרות כמו חוגים או משחקי מחשב. כמו כן, ייתכן שגובה המזונות הזמניים יהיה גבוה או נמוך ממה שייפסק כמזונות הילדים ותוקפם לרוב קצר, שכן התשלום מסתיים ברגע שנחתם הסכם הגירושין.

כיצד נקבע גובה המזונות הזמניים?

ישנם מקרים שבהם הדיונים מתעכבים כתוצאה מסכסוכים בין בני הזוג ולכן נדרשת תביעה למזונות זמניים, אך ישנם לא מעט מקרים שבהם נוצרת סחבת משפטית כתוצאה מעומס בבתי המשפט, כך שהתקדמות הליך הגירושין איטית ומקשה.

ולכן כל אישה שמעוניינת בסיוע כלכלי במהלך התקופה, תצטרך להגיש תביעה למזונות זמניים בתוספת תצהיר משפטי ואסמכתאות מתאימות. ההחלטות בתביעות אלו בדרך כלל מהירות יחסית, כאשר בית הדין הרבני מעמיד את הסכום על 1,250-1,400 שקלים בממוצע בחודש, המתווספים לתשלום של כ-50% מהעלויות הנלוות כמו טיפולים מיוחדים, הוצאות חינוך ותוספת הוצאות על מקום מגורים.

הגשת תביעה למזונות זמניים

כדי להגיש את התביעה למזונות זמניים, חשוב לפעול במקביל להגשת תביעת מזונות ילדים ובאופן דומה להם למעט תשלום האגרה שמתייתר הפעם. בקשה זו תגובה במסמכים המעידים על הוצאות המחייה הבסיסיות והוצאות נוספות שנדרשות לטובת הטיפול בילדים וכן בתצהיר מצד האם החתום על ידי עורך דין. בקשה זו איננה מחליפה בשום אופן את הבקשה למזונות קבועים, אך היא תצורף בכל מקרה לתיק הגירושין.

חשוב לציין שלא כל בקשה למזונות זמניים תתקבל, משום שישנם מצבים שבהם שכרה של האישה זהה לגבר ואף גבוה משלו, או שישנה חלוקה שווה בנטל גידול הילדים, כך שבפועל מבחינת בית הדין אין האישה זקוקה לסעד זמני שכזה.

הפחתת מזונות זמניים

בכל נושא שנוגע לתהליך הגירושין כמו מזונות אישה או אי תשלום מזונות, ייתכן שגם פסיקת דמי המזונות הזמניים תהווה מחלוקת בין שני הצדדים. ולכן אם אחד מהם לא מוכן לקבל את גובה הסכום שפסק בית הדין הרבני, הוא יוכל לפעול לטובת הפחתת דמי המזונות הזמניים על ידי הגשת ערעור המסמך על טיעונים מוצדקים. טיעון שכזה למשל, יוכל להיות כאשר האב מעיד שהאם המקבלת מזונות זמניים משתכרת בסכום גבוה משמעותית משלו.

מזונות אישה זמניים

ההלכה היהודית קובעת כי הגבר מחויב לכלכל את אשתו וילדיו במסגרת חיי נישואין ולהימנע מהורדת האישה ברמת החיים שאליה הורגלה במהלך הנישואין ("עולה עמו ואינה יורדת עמו"). כפועל יוצא של קביעה זו, מתקיימים גם מזונות אישה כאשר בני הזוג מתגרשים – זהו סעד זמני שניתן מבית המשפט הרבני לפני תביעת המזונות.

הזכאים לכך הן נשים שהגישו תביעת מזונות ילדים ושבן הזוג לשעבר כבר הגיש לכך כתב הגנה. מזונות אישה זמניים נפסקים רק במקרים דחופים שבהם לא ניתן להמתין עד פסיקת המזונות שקובעות תקנות סדר הדין האזרחי, למשל כאשר האישה הייתה תלויה בבעלה במהלך הנישואין וכעת היא מתקשה לפרנס בכוחות עצמה ומצבה הכלכלי קשה.

בית המשפט מתרשם מהכנסות בני הזוג על מנת לקבל החלטה לעניין תביעה למזונות זמניים ומבצע הערכה כללית על מנת לתת החלטה מתאימה בהקדם האפשרי. בדרך כלל, מדובר בהחלטה שניתנת תוך פחות מ-60 ימים.

מה בין מזונות זמניים למזונות אישה?

תביעות מזונות זמניים ניתנים בשלב שבו הליך הגירושין נפתח, אך הוא טרם הסתיים וכעת נוצר מעין "וואקום" ברמת החיים ויכולת הפרנסה של האישה, לעומת מצבה הקודם כאישה נשואה.

למרות שעל פניו אלו מזונות זמניים ואלו מזונות זמניים כך שמדובר באותו הדבר, חשוב להפריד בין השניים:

  • מזונות הילדים הזמניים ניתנים כאשר האם עדיין לא מקבלת מזונות מהגרוש אך נדרשת כבר בשלב זה להוצאות המחייה הבסיסיות עבור ילדיה.
  • מזונות אישה ניתנים מכוח הקביעה שיש לשמור על רמת החיים שאליה הורגלה האישה קודם לכן, מה שמאזן במידה רבה בין שני הצדדים המתגרשים.

מובן שאישה לא תוכל לקבל הן מזונות זמניים עבור ילדיה והן את מזונות האישה ולכן בית המשפט מקבל החלטה על בסיס הסכום שדרוש כדי לשמור על מצבם הכלכלי הקיים של האישה וילדיה במהלך ניהול הגירושין ולמנוע הרעה במצבם. תביעות אלו נדחות כאשר מתברר שהאישה וילדיה מצויים בגדר מותרות.

בנוסף, ישנם מקרים שבהם הפסיקה בתביעות אלו מזרזת את תהליך הגירושין, למשל כשהגבר לאחר תביעה למזונות זמניים מבין מהו סכום המזונות הזמניים שנדרש ממנו לשלם, כך שהוא ימהר להסכים למתן גט.

לעניין מזונות אישה, חשוב להבהיר שעדיין נשמרת לנתבע הזכות לערער על החלטת בית הדין הרבני בנושא ולהביא לשינוי או להפחתה בסכום התשלום שנקבע לו. נתבע שמעוניין בכך, יצטרך להוכיח את נחיצות ההפחתה בסכום והוא אכן ישתנה בנסיבות מיוחדות. כך למשל, אם מצבו הכלכלי של הגבר הידרדר מאוד מבחינה כלכלית, עליו להציג ראיות תומכות לכך כמו למשל איבוד נכסים, חובות משמעותיים, חדלות פירעון וכו'.

בשורה התחתונה:

תביעה למזונות זמניים היא פרקטיקה הנהוגה בבתי הדין הרבניים, המגשרת כלכלית על פער שנפער כאשר עדיין לא הוחלט לגבי המשמורת והמזונות, אך ההורה המשמורן נאלץ עדיין לפעול לבדו בנושא כדי לכלכל את עצמו ואת ילדיו.

דמי המזונות הזמניים ניתנים על פי המשתמע משמם, באופן זמני עד שיינתן הגט וייפסקו דמי המזונות הקבועים. מזונות זמניים מאפשרים לאישה המתגרשת מבן זוגה ולילדיה לנהל את חייהם ללא תלות וללא דאגה כלכלית וזאת עוד לפני שפרידת הזוג קיבלה תוקף משפטי.

הזוג מעוניין לזרז עניינים

ישנם מקרים שבהם פסיקה בתביעה למזונות זמניים מזרזת את מתן הגט, שכן גבר שנדרש לסכום גבוה ישמח להעניק מהירות גט ולהתחיל לשלם מזונות קבועים ואישה שהוחלט לגבי סכום נמוך מידי עבורה, תשאף לזירוז ההליכים כדי לקבל דמי מזונות קבועים גבוהים יותר.

אל תפעלו בלי ליווי וייצוג משפטי מעולה

מכיוון שמדובר בסעד זמני שבו בית המשפט מעוניין להחליט במהירות ועל כן מבצע הערכה "כללית" של גובה הסכום הנדרש, חשוב לפעול בצורה מדויקת, מקצועית ומיומנת. עורכת הדין אסתר שלום תשמח להציע לכם שירות מקצועי וחסר פשרות, עד להשגת ההחלטה האידיאלית. עורכת הדין תוכל ללוות אתכם לאורך כל שלבי הליך הגירושין והתחנות שבדרך ולדאוג שזכויותיכם לא ייפגעו בשום שלב. אתם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו ולתאם פגישה כבר עכשיו.

שתפו את המאמר לחברים:
Email
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Facebook

כתבות נוספות בנושא

מזונות אישה גרושה

מזונות אישה גרושה נתפסים כתשלום נדיר למדי. התשלום מהווה תיעוד לפירוק היחסים הזוגיים בצורה הטובה והמכובדת ביותר. ללא מאבקי כוח

קרא עוד »

הסכם מזונות

הסכם מזונות קובע מהו גובה דמי המזונות אשר כל הורה נדרש לשלם עבור ילדיו, מתי יועבר התשלום וכיצד. הסכם זה

קרא עוד »

דמי מזונות לילד

דמי מזונות לילד היא זכות הקיימת לילדים, בה מתקבל תשלום המממן את צרכיהם ורווחתם. המזונות הם שיטה לפיצוי ולאיזון כלכלי

קרא עוד »

חוק מזונות

חוק מזונות חל על כל הסכם גירושין שבו נדרש כיסוי להוצאות המשפחה, כאשר על פי רוב מדובר במזונות ילדים ובמקרים

קרא עוד »

חישוב מזונות

כל זוג שמתגרש מוטרד לבטח מההסכמה בנוגע לדמי המזונות. שאלת רמת החיים והיכולת הכלכלית שאחרי חיי הנישואין מטרידה גברים ונשים

קרא עוד »
דילוג לתוכן