תביעות ייצוגיות כללי

לייעוץ ראשוני
חייגו עכשיו:

בשנת 2006 חל מהפך בדין הישראלי עת נחקק חוק תובענות הייצוגיות. החוק החדש שינה מן היסוד את מאזן הכוחות בין האזרח הקטן מול תאגידים גדולים ואף מול רשויות המדינה ואפשר לבצע אכיפה פרטית של זכויות צרכניות ואזרחיות רבות תוך מתן תמריץ כלכלי לתובע, הלוקח על עצמו את תפקיד הנציג של קבוצת נפגעים גדולה.

איך מגישים תביעה ייצוגית?

חברה מסחרית גדולה, בנק, חברת ביטוח ואפילו רשות מקומית גבו ממך סכומי כסף שלדעתך נגבו ביתר או בניגוד להסכם? פנה אלינו ונבצע בדיקה ראשונית (ללא תשלום) האם הגבייה נעשתה שלא כדין. במידה ויתברר שנעשה גבייה פסולה, נבצע בדיקה נוספת על מנת לבחון האם מדובר במקרה פרטני שלך או במדיניות שיטתית של גביה פסולה ביחס ללקוחות נוספים כמוך. בהמשך, נבצע בדיקה בפנקס התובענות הייצוגיות (המנוהל מכח חוק תובענות ייצוגיות) ונבדוק אם הוגשה בעבר תביעה ייצוגית באותו נושא. לאחר השלבים הללו, וככל ויתברר שישנה היתכנות להגשת תביעה ייצוגית, נכין בקשה לאשר את התביעה כייצוגית ונגישה לבית המשפט.

נשמח להיות בקשר

איך זה מתנהל בהמשך?

התביעה שנגיש תתנהל בגין הנזק הקטן שנגרם לך. אם נצליח לשכנע את בית המשפט כי מדובר בגביה פסולה וכי הגבייה נעשתה באופן דומה לקבוצה גדולה של צרכנים בית המשפט יחייב את הגוף הנתבע בהשבה של הסכום הקטן שגבו ממך, במכפלת מספר הלקוחות של הגוף הנתבע. לדוגמא, בנק גבה ממך במשך שנה כל חודש דמי ניהול בסך של 1 ₪ מעבר למותר ובסה"כ 12 ₪ (בגין 12 חודשים) ולבנק ישנם מיליון לקוחות, בית המשפט יחייב את הבנק בהשבה של 12 מיליון ₪. כל לקוח יקבל 12 ₪ בחזרה לחשבונו.

כמה זה עולה לי?

כל התהליך מבוצע ללא תשלום שכר טרחה מצדך. כן – ללא תשלום. בהתאם להוראות החוק, את שכר הטרחה קובע בסוף ההליך בית המשפט ורק במקרה של הצלחה. את שכר הטרחה משלם הנתבע ואתה פטור מתשלום שכר טרחה למשרד. בנוסף, בית המשפט פוסק לזכותך גמול מיוחד על היותך תובע מייצג.

מה עליי לעשות?

התחל לבדוק באופן שוטף חשבונות הנשלחים אליך על ידי כל נותני השירותים לביתך או לעסק ( סלולר, דפי חשבון בנק, דפי פירוט אשראי, חשבון חשמל, חשבון מים, כבלים, חשבון טלפון בזק, תשלום בעת חידוש פוליסות ביטוח, חשבון ארנונה וכל חשבון אחר). קיבלת הודעת דואר אלקטרוני או הודעת ס.מ.ס מגוף מסחרי שאינך מכיר? ייתכן ועומדת לך עילה לתביעה ייצוגית בגין משלוח ספאם. טיסתך מהארץ לחו"ל או חזרה ארצה מחו"ל התעכבה או בוטלה – ייתכן ומגיע לכל נוסעי הטיסה פיצוי משמעותי . הפנה אלינו ונתחיל מיד בביצוע הבדיקה.

זקוקים לסיוע? זה הזמן ליצור איתי קשר
או חייגו עכשיו: 052-970-6731
זקוקים לסיוע? זה הזמן ליצור איתי קשר
או חייגו עכשיו: 052-970-6731
דילוג לתוכן