הסכם ממון על דירה

לייעוץ ראשוני
חייגו עכשיו:

בעשורים האחרונים, עלה משמעותית גיל הנישואין. משכך, אנשים רבים צועדים אל החופה כאשר בבעלותם דירה שרכשו בעודם רווקים. במצב זה, חשוב מאוד לערוך הסכם ממון על דירה. זה על מנת למנוע מצב כי בעת גירושין, יוכל הצד השני לטעון לזכויות בנכס.

כוונת שיתוף בנכס

דיני המשפחה קובעים כי בעת גירושין, יחולק רכושם המשותף של בני הזוג ביניהם שווה בשווה. זהו הסדר הנקרא איזון משאבים. על פיו, הרכוש המשותף הוא זה אשר נקנה או נצבר לאחר שבני הזוג נישאו. אם כך על פניו, כאשר מי מהצדדים מגיע אל הקשר כאשר בבעלותו דירה, זו אמורה להיחשב כנכס אישי. נכס שלא ייכלל בחלוקת הרכוש בגירושין. אולם, המצב המשפטי בעניין זה מורכב יותר. מדוע? 

לצד הכלל של איזון משאבים עומד כלל נוסף והוא כוונת שיתוף בנכס. אם הצד השני הצליח להוכיח את קיומה, הופך אותו נכס אישי לרכוש משותף. זה למרות שנקנה לפני הנישואין. כאשר מדובר על רכוש יקר ערך כמו דירה, הרי שיש לדבר משמעות כלכלית אדירה. על כן, יש צורך בעריכת הסכם ממון על דירה. ההסכם ימנע את תחולתה של חזקת השיתוף. במסגרתו, ניתן לקבוע כי הדירה שרכש מי מהצדדים, תישאר בגדר רכושו האישי בלבד. קרי, של הצד שקנה אותה ולצד השני לא יהיו בה זכויות במקרה של גירושין.

נשמח להיות בקשר

איך מוכיחים שיתוף בדירה?

כאמור, על מנת שנכס אישי שנקנה לפני הנישואין, יחשב כנכס משותף וייכלל בחלוקת הרכוש,  יש להוכיח כוונת שיתוף בו. כאשר מדובר על דירה, הוכחת כוונת שיתוף יכולה להיות פשוטה למדי. הכיצד? אם בני הזוג גרו בדירה בתקופת נישואיהם או שהיא הושכרה לאדם אחר וכספי השכירות שימשו למחייתם של הזוג, יראו בדירה בדרך כלל כנכס משותף. הדבר נכון עוד יותר כאשר הצד השני השקיע מכספו בנכס. למשל, לצורך שיפוצים. פעולה זו גם היא יכולה להעיד על כוונת שיתוף בנכס. 

בנוסף לכך, ניתן להעלות טענה כי הנכס הושבח ושוויו עלה בעקבות השיפוץ. זהו דבר אשר כשלעצמו מקנה לבן הזוג טענה לזכויות בדירה.  ומה בדבר צורת הרישום של הנכס? היה ובן הזוג שרכש את הדירה, לא הוסיף את שמה של בת הזוג בטאבו כבעלים? האם יש בכך כדי להותיר את הנכס כאישי ולמנוע ממנו להפוך לנכס משותף? ובכן, כאשר ההתנהגות בפועל מעידה על שיתוף, צורת הרישום של הנכס לא תסייע בדרך כלל בהפרכת כוונת השיתוף. הרישום, במצב זה, נתפס כעניין טכני בעיקרו. המבחן הוא מהותי, התנהגותי.

הגנה על דירה באמצעות הסכם ממון

מן האמור לעיל אנו מבינים, כי כל נכס אישי שנקנה (ואף התקבל בירושה או במתנה) לפני הנישואין יכול להפוך לנכס משותף. הנכס יכנס לאיזון המשאבים בין בני הזוג בעת גירושין. כאשר עסקינן בדירה, שהיא עבור מרביתנו, הנכס היקר ביותר בבעלותנו, יש לדבר משמעות כלכלית גדולה מאוד. החדשות הטובות הן כי עריכת הסכם ממון יכולה להגן על קניינו של בן או בת הזוג בדירה. זאת על ידי קביעה מפורשת בהסכם כי במקרה של פרידה, הדירה תישאר בבעלות הבלעדית של בן הזוג שרכש אותה. נדגיש כי אין די בעצם קיומו של הסכם ממון על דירה. אלא יש לפעול על פיו. כלומר, אם בני הזוג יגורו באותה דירה או ישכירו אותה ושכר הדירה ישמש לכלכלת הבית, הם למעשה מאיינים את ההסכם. משכל, במסגרת הליך גירושין, יוכל בן הזוג לקום ולטעון לזכויות בנכס. זאת על אף שהצדדים חתמו על הסכם ממון.

זקוקים לסיוע? זה הזמן ליצור איתי קשר
או חייגו עכשיו: 052-970-6731

הסכם ממון על דירה – שאלות ותשובות

כאשר אחד מבני הזוג מביא אל הקשר דירה שרכש, יש צורך בהסכם ממון. ההסכם יגן על קנייננו בדירה ויקבע כי היא רכושו האישי בלבד. אם לא, יוכל הצד השני לטעון לכוונת שיתוף בנכס, בעת פרידה ולדרוש זכויות בדירה.

ישנן התנהגויות שונות אשר יכולות להצביע על כוונת שיתוף בדירה. כך, כאשר בוצעה השקעה כספית בדירה, למשל לצורך שיפוצים, על ידי בן הזוג הטוען לשיתוף. דוגמא נוספת היא אם בני הזוג חיו באותה דירה לאורך שנות הנישואין, אז ניתן לטעון כי בן הזוג שרכש אותה, התכוון שהיא תהפוך לנכס משותף.

ככל שההסכם יהיה מפורט יותר, כך ניתן למנוע מחלוקות עתידיות לגבי הזכויות בנכס. על כן, כדאי להתייחס לכמה שיותר נושאים, לרבות, כאשר למי יהיו שייכים כספי השכירות אם הדירה מושכרת, מי יישא בתשלום החזקת הנכס, תיקונים וכיו"ב.

כל זוג בוחר על פי מתי לחתום על הסכם ממון. ניתן לעשות כן לפני או לאחר הנישואין. מבחינה משפטית, ההבדל היחיד בין השניים הוא הליך אישור ההסכם. במקרה הראשון, כאשר בני הזוג עורכים הסכם ממון לפני נישואין, הם רשאים לפנות לנוטריון או לבית משפט ואילו במקרה השני, בו נחתם ההסכם לאחר הנישואין, חובה על בני הזוג לפנות לבית המשפט.

בהחלט, הסכם ממון הוא חשוב ורלוונטי גם לזוגות ידועים בציבור והוא מונע סכסוכים כלכליים בין בני הזוג במקרה של פרידה.

זקוקים לסיוע? זה הזמן ליצור איתי קשר
או חייגו עכשיו: 052-970-6731
דילוג לתוכן