פתיחת תיק גירושין ברבנות עו״ד אסתר שלום עורך דין גירושין עורך דין דיני משפחה

פתיחת תיק גירושין ברבנות

לייעוץ ראשוני
חייגו עכשיו:

052-970-6731

תוכן עניינים

סביר להניח כי כאשר עמדתם תחת חופת הנישואין בטרם עמדתם להצהיר אודות מחויבותכם העתידית למי שעמד להיות בן/ת זוגכם, לא צפיתם כי תאלצו לקרוא מאמר בעל כותרת שכזו. עם זאת, היות וגירושין הופכים למחזה שכיח יותר ויותר בחברה הישראלית בפרט ובעולם המערבי בכלל, עולה חשיבותה של הבנת הליך משפטי מורכב שכזה על בוריו ושלביו השונים, בכדי לאפשר לאלו אשר חפצים בכך, לצאת לדרך חדשה באופן הנוח המהיר והפשוט ביותר.

כמו כן, לאור ריבוי תהליכים במערכת המשפט אשר נוגעים לגירושין, תהליכים אשר לעתים הינם מקבילים, עולות שאלות רבות אודות הפן הטכני והכרונולוגי לפיו ראוי ונכון להתנהל בענייני גירושין, כאשר מבין אותן סוגיות בולטת שאלת פתיחת תיק גירושין ברבנות. לפיכך, במאמר הקרוב נסקור ונדון באופן בו נפתח תיק ברבנות, כמו גם בנקודות משמעותיות אשר רצוי לתת עליהן את הדעת, בטרם ניגשים להחלטה שכזו.

הליך הגירושין כמכלול

בטרם נצלול אל נבכי פתיחת תיק גירושין ברבנות, אשר אם טרם קיבלתם את הרושם, הינו צעד דרמטי ובעל חשיבות רבה. חשוב לציין כי אף על פי שרשמית פתיחת תיק גירושין ברבנות הינו הצעד הראשון לגירושין, בפועל מדובר בצעד אוחר אשר נלווים לו דיונים רבים בין בני הזוג טרם לכן, אשר במהלכם מנסים ה- 2 למצוא פתרונות ודרכים להתגבר על המכשולים ולהגיע להסכמות במיוחד כשמדובר בגירושין וילדים. אילו כלל הניסיונות עלו בחרס, אזי נכון להתקדם לכדי הוצאה לפועל של הגירושין.

כמו כן, הליך הגירושין כולל פתיחת תיק גירושין ברבנות, כלומר בבית דין רבני, אשר לאחריו ההליך מגיע לצומת שבעקבותיה יתפצל לכדי 2 חלקים אשר פועלים במישורים מקבילים ונפרדים.

חלקו הראשון נוגע למקרים בהם בני הזוג החליטו שלהתגרש בהסכמה מלאה, לאחר שניסחו באמצעות מגשר ו/או בזכות עצמם, הסכם גירושין סטנדרטי אשר מכיל ומתייחס את כלל הסוגיות השונות אליהן נדרש זוג בעומדו להתגרש. כלומר, הזוג כבר הגיע להסכמה ממשית בנוגע לאופן בו הם מעדיפים להסדיר את חלוקת רכושם, משמורת ילדיהם, וחלוקת נכסים או בעלות על נכסים עסקית שהייתה למי מהם.

מנגד, במקרים בהם אין הסכמה בין בני הזוג על אופי הגירושין או כיצד להוציאם לפועל, מתקיימת תביעת גירושין אשר מוגשת לבית הדין. כמו כן, האחרון ידון בתביעה לאחר מכן במסגרת שימוע משפטי, במהלכו יושמעו טענותיהם של בני הזוג כמו גם ניסיונו של בית הדין לפתור ולאתר את סלע המחלוקת ביניהם, בכדי לאפשר להם לנתק מגע לצמיתות. כמובן ששלב זה הינו המכריע ביותר בהסכם הגירושין, שכן במהלכו מעניקים בני הזוג את הסמכות לחלוט בעניינים לידי צד ג', אשר קביעתו תהפוך הלכה למעשה.

משהתכנס בית הדין והגיע למסקנתו, הוא יפרסמה ויאשרר את תוקפה, שלב אשר לאחריו יערך טקס גירושין על פי דת משה וישראל, במהלכו הגבר למעשה מגרש את מי שעד לרגע זה הייתה אשתו, ומעניק לה את כתובתה.

כיצד מנסחים הסכם גירושין בהסכמה?

אילו הגיעו בני זוג למסקנה כי הם מעדיפים לפעול לפי הדרך הראשונה, זו אשר כרוכה בהגעה להסכמים ללא סיוע בפסיקה משפטית חיצונית, עליהם לנסח הסכם גירושין אשר יועבר לאישורו של בית הדין, את ההסכם ניתן ואף רצוי לנסח בעזרתו המשפטית של עורך דין לענייני גירושין, ולהגישה ב- 3 עותקים למזכירות בית הדין הרבני. כמו כן, עלולה להתווסף לבקשה זו אגרה בעקבות ההליך, אף על פי כי היא מופחתת בשל העובדה שנחסכה מבית הדין מלאכת ניסוח ההסכם מלכתחילה.
בנוסף לכך, על ההסכם לכלול את חתימות בני זוג ועליו להכיל את פרטיהם של המתגרשים כמו גם ילדיהם המשותפים, בצירוף מסמכים הכרחיים כמו תעודת נישואין ותעודות זהות.

כיצד מגישים תביעה לבית הדין?

במידה וזוג הגיע למסקנה כי האופציה השניה, כלומר זו אשר כוללת תביעה ולא הגעה לידי הסכמות מוקדמות היא זו שעדיפה עליו, חשוב להבין ולדעת כיצד נכון וראוי לגשת לכדי הגשת התביעה מלכתחילה, בכדי שתתאפשר פתיחת תיק גירושין ברבנות.

את כתב תביעה יש להגיש בצירוף לנימוקים לגירושין, כמו גם פרטים אישיים של בני הזוג וילדיהם, בנוסף למסמכים רלוונטיים כמו תעודות נישואין, תמונות שלהם, תעודות זהות ועוד. את כתב התביעה חובה להגיש ב- 3 עותקים לידי מזכירות בית הדין הרבני, בנוסף לאגרה בעקבות פתיחת תיק גירושין ברבנות, אשר עומדת על כ- 347 ש"ח. לבסוף, יש להגיש העתק של כתב התביעה לידי בן/ת הזוג ופרקליטו/ה.

הסתכלותו של בית הדין הרבני על ההליך

בית הדין הרבני כפי ששמו מעיד, הינו ערכאה משפטית אשר רואה לנגד עיניה את ערכי היהדות בעודה פוסקת ודנה בענייני גירושין. ככזה, לא מן הנמנע כי בעוד זוג המבקש פתיחת תיק גירושין ברבנות ומבקש להתגרש בפני בית דין שכזה, ינסה האחרון לגשר ולפתור את המחלוקות בין הזוג, בטרם מאשרר את גירושיהם ופרידתם אשר ברוב מוחלט של המקרים אינה הפיכה.

לכן, לעתים עלולים המתגרשים לעמוד בפני התניות מסוימות של בית הדין הרבני, התניות אשר רק בעקבות כישלונם המשותף להביא לכדי שלום בית מחודש ושימורו של התא המשפחתי, בית הדין יורה על קיומו של טקס גירושין אשר בעקבות האחרון הקשר בין בני הזוג יותר.

עילה סבירה

אף על פי כי לעתים עלול להישמע לנו תמוהה עצם העובדה שעלינו להוכיח בפני בית הדין מדוע הננו מעוניינים בפתיחת תיק גירושין ברבנות, מדובר בעילות אשר לציון שלהם חשיבות קרדינלית באישורו של הליך הגירושין. כלומר, בעומדם של זוג בפני גירושין עליהם להוכיח כי קיימת עילה לפי גורמים מוסכמים אשר קיומם מצדיק גירושין.

מבין אותם גורמים ניתן למנות – היעדר יחסי אישות, בגידה, עקרות, אי התאמה וכל דבר אשר נדמה רלוונטי לבני הזוג. לאחר מכן, משנקבו באותם גורמים, בני הזוג יאלצו לספק הוכחות וסימוכין לאותן טענות, אשר יוכלו לזכות לרוח גבית באמצעות זימון עדים שונים מצד בני הזוג.

פסיקת בית הדין הרבני

מששמע בית הדין את כלל הגורמים ואת טענותיהם אשר גובו במידת הצורך בראיות או עדויות, יתכנס לצורך מתן גזר דין אשר יהווה בהתאם לחוק בישראל, קביעת עובדה בעניין נישואי בני הזוג. ניתן לזקק את תכליתו של פסק דין זה לכדי שאלה אחת, אשר הינה מי מבני הזוג נמצא הגורם אשר ראוי לתת גט למשנהו.

כמו כן, משהחליט בית הדין הרבני כי על מי מבני הזוג להעניק גט, על בן הזוג מושתת החובה לעשות זאת, חובה אשר אילו יבחר שלא למלא, יוכלו להינקט כנגדו סנקציות שונות מצד אותו בית דין. מבין אותן סנקציות ניתן למנות שלילת רישיון הנהיגה, איסור יציאה מהארץ, ולעתים אפילו מאסר בפועל.

בנוסף לכך, אילו במהלך שלב הראיות לא הוצגו בפני בית הדין הרבני סימוכין מרצים אודות המניעים לגירושין, כמו גם כאשר סבור בית הדין הרבני כי קיים עדיין סיכוי סביר לכינון שלום בית והמשך היחסים בין בני הזוג, הוא עלול למנוע מבני הזוג לקיים את רצונם, עם כי מדובר בהליך יחסית נדיר ושאינו קורה לעתים תכופות.

משקבע בית הדין הרבני כיצד נכון אם בכלל להתגרש, ומשהסכים האדם אשר הוגדר כדמות אשר צריכה להעניק את הגט, לבצע את תפקידו, יתרחשו הגירושין במסגרת טקס דתי, אשר בו מעניק הבעל גט לאשתו ו"מגרש אותה", גירוש אשר אף על פי היותו סימבולי ובעל ניחוחות עתיקים, מהווה אסמכתה סופית לסיום קשרם הזוגי.

לסיכום

כפי שניתן להבין, הליך הגירושין בישראל ופתיחת תיק גירושין ברבנות הינו מורכב וסבוך עקב עיגונו והסתמכותו על תקנות ודינים אשר מקורם בעת העתיקה, ורוחם לעיתים אינה עולה בקנה אחד עם ערכים מסוימים אשר נפוצים במשפט כיום. עם זאת ולנוכח זאת, חשובה מאין כמוה ההבנה כיצד נכון וראוי לבצע ולהוציא לפועל הליך שכזה, אשר כרוך בהבנה מעמיקה של הבלמים והאיזונים אשר חלים על בית הדין, כגורם אשר משתדל להיות ניטרלי, בעודו משתמש בכלים אשר לעתים מקשים עליו לעשות זאת.

לכן, במידה והגעתם לכדי ההבנה כי עליכם להתגרש או לקחת חלק בהליך גירושין אשר מתרחש מאחורי דלתות בית הדין הרבני, יוטב לכם להיעזר בסיוע משפטי על ידי עורך דין אשר בקיא בתקנות השונות של אותו בית דין, בכדי לצלוח את ההליך על הצד הטוב ביותר, בעודכם רותמים כמיטב היכולת את חוקי המערכת לטובתכם.

שתפו את המאמר לחברים:
Email
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Facebook

כתבות נוספות בנושא

כינוס נכסים

בהליך גירושין, על מנת למכור נכס מקרקעין משותף של בני זוג, יש לקבל תחילה פסק דין (בהסכמה או שלא בהסכמה)

קרא עוד »

ייפוי כוח מתמשך

אם יש משהו שלמדנו בתקופה האחרונה שהחיים אינם צפויים ואנו עלולים למצוא את עצמנו בסיטואציות מורכבות שלא הכרנו. היום יותר

קרא עוד »
דילוג לתוכן