שינוי הסכם גירושין

שינוי הסכם גירושין

לייעוץ ראשוני
חייגו עכשיו:

052-970-6731

תוכן עניינים

על מנת שהסכם גירושין יקבל תוקף יחייב, יש לאשר אותו באמצעות בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה. יחד עם זאת, במידה שאחד מבני הזוג או שניהם מעוניינים לשנות את הסכם הגירושין, יש לאשר גם את שינוי הסכם גירושין באמצעות בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה.  כך קובע סעיף 2 לחוק יחסי ממון בין בני זוג.

בעניין זה חשוב להיות מודע לכך שלפי הפסיקה ניתן לאשר את שינוי הסכם גירושין רק באמצעות אותה ערכאה שיפוטית שאישרה אותו מלכתחילה. כלומר, לא ניתן לשנות בבית הדין הרבני הסכם גירושין שאושר מלכתחילה על ידי בית המשפט לענייני משפחה, ולהיפך.

במידה ששני בני הזוג הגיעו להסכמה הדדית בעניין שינוי הסכם הגירושין (מה שכמובן תמיד עדיף), עליהם להגיש בקשה משותפת לאישור שינוי ההסכם לבית המשפט כפי שהגישו אישור הסכם גירושין מקורי. אם רק אחד מבני הזוג מעוניין בשינוי הסכם גירושין, בעוד הצד השני מתנגד לו, באפשרותו להגיש בקשה חד צדדית ומטעמו בלבד לאישור שינוי ההסכם.

הסכם הגירושין כולל בעיקרו את הסוגיות בדבר תשלום מזונות ילדים, קביעת משמורת הילדים והסדרי הראיה, וחלוקת הרכוש המשותף. לכל אחת מהסוגיות הללו יש את הכללים שלה לצורך שינוי התנאים שנקבעו בהסכם לגביהן, וזאת כפי שיוסבר להלן.

שינוי הסכם גירושין – סעיפים לגבי מזונות ילדים

הכלל לגבי שינוי הסכם גירושין לצורך שינוי סכום מזונות הילדים, בין לצורך הגדלתו ובין לצורך הפחתתו, ואף לצורך ביטולו, הוא שניתן לעשות זאת בכל עת, אם כי רק במקרה שבו הוכח "שינוי נסיבות מהותי" שמצדיק זאת, וזאת ביחס לנסיבות שהתקיימו במועד עריכת ההסכם המקורי.

שינוי נסיבות מהותי הינו שינוי משמעותי (להבדיל משינוי שאינו בעל משקל), שינוי מתמשך (להבדיל משינוי חד פעמי או זמני), ושינוי בלתי צפוי (להבדיל משינוי שנצפה בזמן עריכת ההסכם או שניתן היה לצפותו באותו מועד).

לפיכך, כדי שהאם תוכל להגיש תביעה לשינוי הסכם גירושין לצורך הגדלת סכום מזונות הילדים ביחס לסכום המקורי שנקבע בהסכם הגירושין, עליה להוכיח לשם כך, למשל, שחל שינוי משמעותי לרעה במצבה הכלכלי, או להיפך, שחל שינוי משמעותי לטובה במצבו הכלכלי של האב. בנוסף, ביכולתה לטעון שחל שינוי לרעה במצבו הבריאותי של הילד, דבר שמצריך תשלום הוצאות רפואיות חריגות שאינן מכוסות בסל הבריאות הממלכתי, או שחל שינוי לרעה במצבו הנפשי, דבר שאף הוא מצריך הוצאות מיוחדות לצורך מימון הטיפול הפסיכולוגי בו.  ניתן לתבוע את הגדלת סכום המזונות גם במקרה שבו הילד עבר ממשמורת משותפת למשמורת יחידנית של האם, דבר שמגדיל את היקף השהות של האם עם הילד ובעקבות זאת מגדיל גם את ההוצאות הכרוכות בגידולו, וכיו"ב.

לעומת זאת, כדי שהאב יוכל להגיש תביעה לשינוי הסכם גירושין לצורך הקטנת סכום מזונות הילדים ביחס לסכום המקורי שנקבע בהסכם הגירושין, עליו להוכיח שחל שינוי משמעותי לרעה במצבו הכלכלי, או שהילד עבר ממשמורת יחידנית של האם למשמורת משותפת של שניהם, או שהסדרי הראיה שלו עם הילד הוגדלו באופן משמעותי, או שמדובר בילד מורד, כלומר, ילד שמסרב להיפגש עם האב ולהיות עמו בקשר וזאת ללא סיבה מוצדקת, וכיו"ב.

סעיפים לגבי משמורת הילדים והסדרי הראיה

שינוי סעיפי הסכם הגירושין לגבי משמורת הילדים והסדרי הראיה יכול להתייחס, למשל, למעבר ממשמורת יחידנית של האם או האב למשמורת משותפת של שניהם (ולהיפך), הקטנה או הגדלה של שעות הראיה, וכדומה.

אולם, גם כדי לשנות את סעיפי הסכם הגירושין שנוגעים למשמורת הילדים והסדרי הראיה, יש להוכיח "שינוי נסיבות מהותי" שמצדיק זאת, וזאת ביחס לנסיבות שהתקיימו במועד עריכת ההסכם המקורי. כלומר, אין די בשינוי נסיבות "כלשהו", אלא שינוי הנסיבות צריך להיות משמעותי ביותר כדי שבית המשפט יאשר את שינוי הסכם גירושין והתנאים אליהם הגיעו הצדדים בעניין זה, וזאת על מנת שלא לטלטל שלא לצורך את חייהם של הילדים, שגם ככה לא פעם מושפעים לרעה כתוצאה מפרידת הוריהם והליכי הגירושים המתנהלים ביניהם.

דוגמא לשינוי נסיבות מהותי שיכול לעתים להוות בסיס לשינוי הסדרי ראיה, הינו שינוי קיצוני במצבו הנפשי או הבריאותי של ההורה המשמורן, מעבר של ההורה המשמורן למקום מגורים שמרחוק בהרבה ממקום מגוריו של ההורה השני (לרבות מעבר לחו"ל), הפרת הסכם גירושין בעניין הסדרי ראייה או כאשר הילד בעצמו מביע את רצונו להגדיל ולהאריך את הסדרי הראיה שלו עם ההורה שאינו משמורן.

מכל מקום, תהיה אשר תהיה העילה לשינוי הסכם גירושין לגבי משמורת הילדים והסדרי הראיה, בית המשפט יכריע בעניין זה בהתאם לעקרון העל של טובת הילד, ולפיו עליו להעדיף את טובתו של הילד בראש ובראשונה וזאת על פני כל שיקול אחר.

סעיפים לגבי חלוקת הרכוש המשותף

בעוד שניתן לבקש את שינוי סעיפי הסכם הגירושים לגבי סוגיות מזונות הילדים או המשמורת עליהם בכל עת (אם כי בכפוף לשינוי נסיבות מהותי, אזי כאשר מדובר בבקשה לשינוי סעיפי הסכם הגירושין לגבי חלוקת הרכוש המשותף בין בני הזוג, יש להוכיח קיומן של נסיבות חריגות ויוצאות דופן במיוחד.

כלומר, נכונותם של בתי המשפט לפתוח מחדש את הסכמי הגירושין לגבי סוגיית חלוקת הרכוש הינה נכונות מוגבלת ביותר, שתינתן רק במקרים נדירים, וזאת מאחר שבסופו של דבר מדובר בהסכם פשרה, שנועד להביא לסופיות ההליכים בין הצדדים, כאשר לעתים קרובות מדובר גם בהסכם שטומן בחובו ויתורים של צד כלשהו בנושא מסויים רק כנגד קבלת דרישותיו בנושא אחר.

דרך כלל מדובר בעיקר במצבים שבהם הצד השני הסתיר את קיומו של רכוש רב מהצד שמבקש את הביטול הסכם גירושין או שינוי הסכם גירושין, ואופן שהדבר התגלה לו רק לאחר עריכת ההסכם. לדוגמא, מדובר במקרים שבהם רק לאחר עריכת ההסכם התגלה שהצד השני מחזיק מניות בחברות מסוימות, או שהוא הבריח נכסים לצד שלישי, או שיש לו חשבון בנק סודי בחו"ל, וכיו"ב.

שתפו את המאמר לחברים:
Email
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Facebook

כתבות נוספות בנושא

כינוס נכסים

בהליך גירושין, על מנת למכור נכס מקרקעין משותף של בני זוג, יש לקבל תחילה פסק דין (בהסכמה או שלא בהסכמה)

קרא עוד »

ייפוי כוח מתמשך

אם יש משהו שלמדנו בתקופה האחרונה שהחיים אינם צפויים ואנו עלולים למצוא את עצמנו בסיטואציות מורכבות שלא הכרנו. היום יותר

קרא עוד »
דילוג לתוכן